Tečaj u SMVO-u

U Središtu za međunarodne vojne operacije “Josip Briški” u vojarni “Vitez Damir Martić” od 18. do 22. ožujka proveden je međunarodni Tečaj osnova pregovaranja. Ukupno 19 polaznika iz OSRH, Ministarstva pravosuđa i uprave RH te Sigurnosnih snaga Republike Kosova upoznalo se s osnovnim načelima komunikacije i pregovaranja te osnovnim komunikacijskim i pregovaračkim vještinama potrebnim za izvršavanje zadaća u operacijama potpore miru. U cilju stalnog poboljšanja i relevantnosti sadržaja tečajeva koje provodi, SMVO razvija i međuresornu suradnju. Kao predavač na ovom je tečaju sudjelovala doc. dr. sc. Ivana Glavina Jelaš s Visoke policijske škole Ministarstva unutarnjih poslova. Polaznici su istaknuli da stečena znanja i vještine, osim u okružju definiranom operacijama potpore miru, prepoznaju kao vrlo važne i za svakodnevno profesionalno i privatno funkcioniranje. 

OJI