Spremnost 20 – prikaz paljbenih sposobnosti BOV Patria CRO 30L

Na nekoliko vojnih poligona i vježbališta OSRH od 23. rujna do 2. listopada  provedena je vojna vježba Spremnost 20, glavni obučni događaj Hrvatske vojske u ovoj godini u sklopu kojeg je na vojnom poligonu ”Eugen Kvaternik“ održana i prezentacija paljbenih sposobnosti novog sustava BOV Patria CRO 30L

Na nekoliko vojnih poligona i vježbališta OSRH (vp ”Josip Markić“ kod Knina, vp ”33. inženjerijske brigade” na Cerovcu kod Karlovca i poligon ”Eugen Kvaternik“  na Slunju) od 23. rujna do 2. listopada ove godine provedena je vojna vježba Spremnost 20, glavni obučni događaj Hrvatske vojske u ovoj godini. U sklopu vježbe na vojnom je poligonu ”Eugen Kvaternik“ održana i prezentacija paljbenih sposobnosti novog sustava BOV Patria CRO 30L. Prikaz sposobnosti i integracije s mehaniziranim pješaštvom demonstrirali su pripadnici 1. mb Tigrovi i 2. mb Gromovi GMBR-a u čijem se sastavu i nalaze ova sredstva.

Naša je novinarska ekipa nazočila generalnoj probi tijekom koje se gađanje provodilo pojedinačno i rafalno s paljbenih položaja te iz pokreta i iz tri BOV-a Patria UT30MK2 CRO koji su ušli u operativnu uporabu i BOV-a Patria ABG MK19 koji bi trebao uskoro ući u operativnu uporabu u OSRH.

Moćno naoružanje

Riječ je o borbenim oklopnim vozilima Patria opremljenim daljinski upravljanom oružnom stanicom UT30MK2 CRO, koji je trenutačno najbolji sustav te vrste i ima potpuno integriran topnički sustav s protuoklopnim raketnim sustavom. Sustav je kombinacija vatrene moći triju oružja: automatskog topa MK44S 30 mm, spregnute strojnice M240  kalibra 7,62 x 51, te dvocijevnog lansera izraelskog protuoklopnog raketnog sustava SPIKE LR.

SPIKE LR trenutačno je jedna od najboljih vođenih protuoklopnih raketa četvrte generacije koja omogućuje potpuno neometano vođenje i samovođenje rakete na cilj. Taj tip rakete može gađati ciljeve, neposredno i posredno, na udaljenostima do četiri kilometara, jednostavna je za vođenje, a dnevne i termovizijske kamere omogućuju gađanje, samovođenje i vođenje u svim vremenskim uvjetima.

Osim moćnog naoružanja, BOV Patria UT30MK2 CRO opremljena je i najmodernijim sustavima upravljanja vatrom i zaštite. Sustav upravljanja vatrom omogućuje djelovanje po ciljevima na tlu i u zraku iz mjesta i u pokretu u svim vremenskim uvjetima, uz pomoć snažnog balističkog računala i meteorološke stanice. U odnosu na ostala borbena oklopna vozila tipa Patria, BOV Patria UT30MK2 CRO ima mogućnost dvostrukog istodobnog praćenja bojnog polja zbog neovisne panoramske ciljničke sprave zapovjednika vozila koja mu ujedno omogućuje pratiti bojno polje i preuzeti kontrolu nad naoružanjem, tzv. hunter killer sposobnost. Također, posjeduje mogućnost automatskog praćenja ciljeva po označavanju.

Automatski bacač granata

Sustav zaštite nadograđen je automatskim detektorom laserskog zračenja 360 stupnjeva oko vozila, koji u slučaju pokušaja obuhvaćanja vozila laserskim snopom signalizira i automatski ispaljuje dimne kutije kako bi onemogućio djelovanje po vozilu. Kod dizajniranja vozila i razmještaja njegovih komponenti, posebna pažnja posvećena je smanjenju radarskog i toplinskog odraza kao dodatna mjera zaštite vozila. Jedna od glavnih osobina jest i zaštita od mina do osam kilograma TNT-a.

BOV Patria ABG MK19 naoružana je automatskim bacačem granata MK19 kalibra 40 x 53 mm i osnovna mu je namjena uništenje neprijateljske žive sile i lako oklopljenih vozila te pokrivanje tzv. mrtvih prostora.

 

Automatski bacač granata ima praktičnu brzinu djelovanja od 40 od 60 granata u minuti i može pokriti veliku površinu s visokoeksplozivnim granatama nanoseći veliku štetu neprijateljskoj živoj sili i lako oklopljenim ciljevima.

Efektivan domet bacača granata je 1400 metara, a maksimalan 2200 metara. Znatna je prednost i kompatibilnost s postojećom daljinski upravljanom oružnom stanicom koja se nalazi na vozilima BOV Patria. Integracija sustava ABG MK19 u mehanizirane vodove daje dodatnu dimenziju i sposobnost mehaniziranim postrojbama u djelovanju po ciljevima koji se nalaze u zaklonjenim prostorima na koja nije moguće djelovati izravnim vatrama.

NATO-ovi Ciljevi sposobnosti

Nakon provedene aktivnosti zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-pukovnik Boris Šerić izrazio je iznimno zadovoljstvo prikazanim sposobnostima koje su demonstrirali pripadnici mehaniziranih bojni Tigrova i Gromova.

“Ovaj sustav uvelike povećava paljbene sposobnosti naših manevarskih postrojbi u sastavu GMBR-a, što je ujedno i jedan od najznačajnijih NATO-ovih Ciljeva sposobnosti koji moramo razvijati u idućem razdoblju. Ovdje smo vidjeli samo jedan segment vježbe Spremnost 20, koja je planirana u većem obimu, no zbog okolnosti uvjetovanih pandemijom koronavirusa i poštivanja epidemioloških mjera, vježba se odvijala na nekoliko vojnih poligona. Fokus je bio na ocjenjivanju deklariranih snaga za međunarodne misije i operacije te snaga u skladu s NATO-ovim Ciljevima sposobnosti, a u njoj je sudjelovalo 499 pripadnika OS-a iz sastava HKoV-a, HRZ-a, ZzP-a i Obavještajne pukovnije. Sve snage koje su se ocjenjivale na ovoj vježbi ocijenjene su combat ready, tj. mission capable,” kazao je general Šerić te dodao vezano za održanu demonstraciju paljbenih sposobnosti, kako su uz tri BOV Patrie CRO 30L koje su operativnoj uporabi, još tri u završnom procesu testiranja i dvije u završnom procesu opremanja te kako bi svih osam Patria opremljenih ovim sofisticiranim sustavom do kraja godine trebalo biti predano na uporabu Hrvatskoj vojsci.

Naglašavajući važnost uvođenja ove visokosofisticirane tehnologije u OS-u zamjenik zapovjednika HKoV-a general-bojnik Tihomir Kundid kazao je kako je Hrvatska vojska ovom oružnom platformom dobila sposobnost da može isporučiti mnogo veću količinu kinetičke energije u jedinici vremena na cilj, dobila je sposobnost vođenja protuoklopne borbe na udaljenosti do četiri kilometra i sposobnost djelovanja u noćnim uvjetima te naglasio:“Ova demonstracija pokazala je da su naše postrojbe obučene i uvježbane da mogu suvereno upravljati ovom novom opremom koju smo dobili.”

Bojnik Vlatko Klarić, zamjenik zapovjednika 2. mehanizirane bojne Gromovi i satnik Frano Šesto, zapovjednik 1. satnije mb Gromovi istaknuli su kako je ova demonstracija potvrdila odličnu uvježbanost posada na novom sustavu i iskrcajnog  pješaštva u združenom djelovanju. Na kraju demonstracije paljbenih sposobnosti pripremljen je i taktičko-tehnički zbor na kojem su predstavljene sve inačice BOV-a Patria koje su u sastavu ove gardijske brigade.


Pouzdanost i preciznost u gađanju

Pouzdanost, točnost i preciznost u gađanju iz mjesta i pokreta, pojedinačnog ili rafalnog, koje omogućuje izvrsna stabilizacija, dobar ciljnički sustav, dobar sustav upravljanja vatrom, robusna mehanička izvedba mehanizama za upravljanje, dodatna balistička zaštita koja štiti oružje, mehaničke i električne dijelove sustava te omogućava punjenje iznutra, bez izlaganja posade, dokaz su iznimne kvalitete ovog sustava.


Obuka za rukovanje sustavom

Za rukovanje ovim sustavom predviđene su tri vrste obuke: obuku operatera – instruktora koji će biti obučavatelji budućih operatera, obuku mehaničara za održavanje sustava na I. i II. razini održavanja te obuku tehnologa koja je provedena djelomično u Izraelu tijekom završne montaže naših kupola u proizvodnim pogonima tvrtke, a djelomično u Hrvatskoj tijekom ugradnje i integracije kupole na vozilo.


Domet naoružanja

Efektivan domet topa 30 mm je 3000 metara, a režimi paljbe su, osim pojedinačnog, paljboredom do 200 granata u minuti i korištenjem programirajućeg streljiva do 120 granata u minuti. Tipovi streljiva koje koristi: pancirno, višenamjensko, eksplozivno i programirajuće. Efektivan domet koaksijalne strojnice M240 je 1100 m, a brzina gađanja od 650 do 950 metaka u minuti. Protuoklopni sustav SPIKE ima domet do 4000 m, rakete su opremljene tandem bojnom glavom te ima mogućnost vođenja do cilja ili korištenja sustava Fire and Forget i sposobnost promjene cilja tijekom leta rakete.


Ocjenjivanje deklariranih snaga

Osnovna svrha vježbe Spremnost 20 bila je ocjenjivanje deklariranih snaga za upućivanje u operacije i misije (sastavnica HRVCON KFOR, Motorizirana satnija bojne Vukovi, Mehanizirani vod BOV Patria 30L, Inženjerijska satnija borbene potpore, CIMIC vod, Vod za pročišćavanje i opskrbu vodom). Nositelj vježbe bilo je Zapovjedništvo HKoV-a, a vježbu su provodile sastavnice podređenih postrojbi HKoV-a  i to Gardijska mehanizirana brigada i Inženjerijska pukovnija te sastavnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Zapovjedništva za potporu i Obavještajna pukovnija.

Tekst: Vesna Pintarić

Foto: Tomislav Brandt