Obuka obučavatelja za održavanje BOV-a Patria AMV 8 x 8

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike provedena je od 9. prosinca 2019. do 5. veljače 2020. obuka obučavatelja za održavanje BOV-a Patria AMV 8 x 8.

Polaznici su osposobljeni za prenošenje usvojenih znanja i vještina kao obučavatelji osoblja za održavanje spomenutog BOV-a te planiranje, pripremu i provedbu obuke te su im uručeni certifikati o osposobljenosti.

Tekst i foto: Goran Mažar