Obuka obučavatelja za održavanje DUOS-a M151 PROTECTOR-CRO

U Središtu za obuku i doktrinu logistike i Satniji za održavanje Bojne za opću logističku potporu ZzP-a provedena je od 20. studenog do 15. prosinca obuka obučavatelja za održavanje daljinski upravljane oružne stanice (DUOS) M151 PROTECTOR-CRO.
Temeljem uočenog stanja sposobnosti osoblja i postrojbi nadležnih za održavanje DUOS-a u HKoV-u i ZzP-u, a u cilju integracije sposobnosti i jedinstvene primjene tehnika i postupaka održavanja te radi bolje pripreme pripadnika HKoV-a i ZzP-a za izvršavanje operativnih zadaća u OSRH i u okviru NATO-ovih operacija, javila se potreba za obukom obučavatelja u institucijskom i operativnom području obuke. Polaznici su osposobljeni za prenošenje usvojenih znanja i vještina kao obučavatelji osoblja za održavanje DUOS-a te za planiranje, pripremu i provedbu obuke. Obukom obučavatelja potaknut je razvoj sposobnosti snaga u održavanju DUOS-a M151 PROTECTOR-CRO. Podignuta je usto razina sposobnosti Središta za obuku i doktrinu logistike i operativnih postrojbi za održavanje naoružanja (vodovi za održavanje u gardijskim bojnama i Vod za održavanje u Satniji za održavanje Bojne za opću logističku potporu), za osposobljavanje osoblja za održavanje DUOS-a M151 PROTECTOR-CRO u operativnim snagama. Koordinator obuke iz Središta za obuku i doktrinu logistike pukovnik Ivica Mandić i voditelj obuke natporučnik Matej Sučević istaknuli su kako je šest polaznika u potpunosti svladalo zadaće iz Programa obuke obučavatelja za održavanje DUOS-a. Osposobljeni su tako za obučavatelje osoblja za održavanje spomenute daljinski upravljane oružne stanice te su ispunili uvjete za dobivanje certifikata.

Ivica Mandić
Snimio Antun Mandić