Vojna vježba VUK 19

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” u Slunju provedena je od 9. do 11. srpnja vježba Vuk 19, u sklopu koje se provjeravala i ocjenjivala uvježbanost 1. motorizirane satnije bojne Vukovi Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske.