Zaduženi za zaštitu, sigurnost, red i provedbu zakona

Vojna policija u kolovozu obilježava 30 godina uspješnog rada. O njezinoj povijesti i razvoju govore načelnik Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove brigadir Vlado Kovačević te zapovjednik Pukovnije Vojne policije brigadir Tomislav Kasumović

načelnik Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove MORH-a brigadir Vlado Kovačević

Načelnik Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove MORH-a brigadir Vlado Kovačević ratnih godina bio je u sastavu sisačkih ratnih brigada, 120. brigade HV-a i 57. brigade HV-a te 67. bojne Vojne policije, a 1994. postaje djelatnik Uprave Vojne policije. Kao vojni policajac sudjeluje u VRO Bljesak i Oluja. Profesionalni razvoj u Hrvatskoj vojsci započeo je 1991. kao vojnik, dočasnik postaje 1992., a nakon toga razvija se kao časnik.

Pripadnici Vojne policije, osim svojih redovitih zadaća tijekom Domovinskog rata, sudjelovali su i u borbenim operacijama. Kako ocjenjujete ulogu Vojne policije tijekom Domovinskog rata?

O toj je temi već dosta rečeno i napisano, ali prigodom ove 30. obljetnice svakako treba istaknuti da je Vojna policija uz svoje redovite vojnopolicijske zadaće tijekom Domovinskog rata sudjelovala i u izvršenju borbenih zadaća. U tom je razdoblju samostalno, a i s pripadnicima MUP-a provodila stalnu, 24-satnu, vojnopolicijsku zadaću na nadzornim propusnim punktovima na crti razdvajanja bojišta i na ključnim mjestima gdje su bili razmješteni punktovi UN-a. Naime, tadašnje okružje i situacija nalagale su da Vojna policija djeluje u visokorizičnim vojnopolicijskim te borbenim zadaćama. Svojim je sudjelovanjem u borbenim zadaćama izgrađivala svoje sposobnosti te dala svoj doprinos obrani Republike Hrvatske uz bok gardijskim brigadama te ostalim postrojbama OSRH. Ostvarena postignuća iz Domovinskog rata pripadnika Vojne policije bili su i danas su temelj za njezin daljnji razvoj.   Tijekom Domovinskog rata 120 pripadnika Vojne policije položilo je život za Lijepu Našu.

Što biste istaknuli kao postignuće Vojne policije u proteklih 30 godina?

U proteklih 30 godina Vojnu policiju možemo promatrati kroz tri razdoblja u kojima se mogu izdvojiti značajni događaji:

 1. razdoblje Vojne policija od 1991. do 2001.
 • Vojna policija nastala je u ratu te se vrlo brzo razvila u vrlo učinkovitu vojnu organizacijsku strukturu
 • postrojbe Vojne policije posebno su obučene i opremljene postrojbe HV-a ustrojene kao bojne i satnije Vojne policije
 • sve postrojbe Vojne policije podređene su Upravi Vojne policije MORH-a, pod upravljanjem i zapovijedanjem načelnika Uprave Vojne policije
 • u obavljanju redovitih vojnopolicijskih zadaća postrojbe VP-a podređene su zapovjedniku Zbornog područja, HRM-u i HRZ-u
 1. razdoblje Vojne policije od 2001. do 2011.
 • vod Vojne policije upućen je na međunarodnu zadaću u operaciju potpore miru 2003. godine u ISAF u Afganistan
 • Vojna policija odlukom ministra obrane 2004. godine postaje rod borbene potpore
 • Vojna policija provodi kriminalističko istraživanje u svezi događaja iz Domovinskog rata po nalogu nadležnih tužitelja/odvjetnika
 • provedenim preustrojem ukidaju se bojne Vojne policije te se ustrojava Pukovnija Vojne policije u HKoV-u
 • ustrojava se NATO-ova Multinacionalna bojna Vojne policije u partnerstvu s Poljskom, Češkom i Slovačkom.
 1. razdoblje Vojne policije od 2011. do 2021.
 • ustrojavanje Pukovnije Vojne policije kao pristožerne postrojbe Glavnog stožera OSRH
 • u operaciji ISAF u Afganistanu Vojna je policija glavni nositelj obuke u Školi VP-a
 • Vojna policija OSRH partner je članicama NATO-a u ustrojavanju NATO-ova Središta izvrsnosti vojne policije u Poljskoj
 • ukida se Služba Vojne policije u Glavnom stožeru OSRH, 31. ožujka 2017.
 • ustrojava se Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove kao ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane RH, 1. travnja 2017. godine
 • normativno uređivanje postupanja Vojne policije u skladu sa zakonskim, ustrojstvenim i organizacijskim promjenama u MO-u i GS-u OSRH

Tranzicija pripadnika Hrvatske vojske iz ratne u mirnodopsku pred Vojnu su policiju stavili nove izazove koji nisu bili ništa manje zahtjevni od onih ratnih.

Jesu li pripadnici Vojne policije odgovorili i na te izazove?

Rekao bih da je veliko postignuće uslijedilo u veljači 2003. upućivanjem prvog nacionalnog kontingenta jačine voda Vojne policije na izvršenje zadaća u sklopu međunarodnih snaga ISAF u Afganistanu. Po izvršenju zadaće vod je dobio najviše pohvale od zemalja s kojima je zajedno djelovao te dokazao da pripadnici OSRH mogu ravnopravno sudjelovati s ostalim NATO-ovim zemljama u mirovnim operacijama. Pripadnici Vojne policije nastavili su sudjelovati u operaciji ISAF te NATO-ovoj misiji Odlučna potpora u Afganistanu sve do povlačenja hrvatskih snaga iz Afganistana 2020. Osim tog pripadnici Vojne policije obnašali su i stožerne dužnosti u međunarodnim zapovjedništvima.

Nakon toga slijedi projekt ustrojavanja Multinacionalne bojne Vojne policije za potrebe NATO saveza kao međunarodni projekt uz sudjelovanje vojnih policija Poljske, Češke, Slovačke i Hrvatske. Razvijena bilateralna suradnja s vojnim policijama oružanih snaga Njemačke, Italije, Poljske, Latvije,  Slovenije, Rumunjske, Češke, Slovačke te drugih zemalja također potvrđuje vrijednost i rad Vojne policije.

Višegodišnjim upornim, stručnim radom i vođenjem Vojna je policija prepoznata kao organizirana, opremljena, stručna sastavnica OSRH, priznata i od tijela izvan sustava Ministarstva obrane Republike Hrvatske kao i međunarodnih čimbenika. Pred nama su novi izazovi i zadaće koje trebamo izvršavati na najvišoj razini: daljnje uključenje u NATO-ove operacije potpore miru, operacije UN-a te preustroj Vojne policije kao dijela OSRH i MORH-a te izvršenje zahtjevnih zadaća po svim specijalnostima Vojne policije. U cilju postizanja sigurnosti i stabilnosti treba imati dugoročnu viziju, sad su tu i novi izazovi koji proizlaze iz članstva Europske unije i zajedničko djelovanja na očuvanju njezine  sigurnosti.  

Kakav je bio doprinos žena u Vojnoj policiji tijekom Domovinskog rata?

Ističem da je tijekom Domovinskog rata u okviru postrojbi Vojne policije prepoznata važnost te značaj i doprinos žena u izvršenju vojnopolicijskih i borbenih zadaća. Ravnopravno, rame uz rame, odrađivale su dodijeljene im zadaće. Žene imaju jednu dozu mudrosti i topline. Upravo te osobine daju poseban doprinos žena. Danas u Samostalnom sektoru za vojnopolicijske poslove MORH-a i Pukovniji Vojne policije GS OSRH od ukupnog broja osoblja raspoređeno je 11 % žena. Ponosan sam što je moja starija kći također pripadnica Hrvatske vojske, te se baš kao i mnoge druge mlade žene odvažila na vojni poziv.

Što biste u prigodi obilježavanja 30. obljetnice ustroja Vojne policije poručili aktivnim, ali i umirovljenim pripadnicima?

Živjeti danas u Hrvatskoj znači  biti njezin građanin, a samim tim ste i građanin Europske unije, to je svakako najveće postignuće Republike Hrvatske od Domovinskog rata pa zato danas mladi naraštaji uče iz međunarodnih i nacionalnih izvora. Vrijednosti Domovinskog rata i nacionalni duh, koji posjeduje hrvatski vojnik, treba njegovati i čuvati. Gdje god bili, treba biti uvijek svoj te zahvalan i vjeran svojem narodu i svojoj domovini Hrvatskoj. Svim umirovljenim i aktivnim pripadnicima Vojne policije čestitam 30. obljetnicu i želim im zdrav život i svako dobro u daljnjem obiteljskom i poslovnom životu.


zapovjednik Pukovnije Vojne policije brigadir Tomislav Kasumović

Profesionalnu vojnu karijeru započeo je kao kadet školovanjem u SAD-u, a po završetku školovanja prvu dužnost obnaša u tadašnjoj 66. bojni Vojne policije. Brigadir Kasumović zapovijedao je Kadetskom bojnom ”Predrag Matanović“, motoriziranom bojnom Vukovi GMBR-a te Središtem za razvoj vođa ”Marko Babić“, a dvaput je sudjelovao u operaciji ISAF u Afganistanu. Početkom ove godine vratio se u postrojbu u kojoj je i započeo karijeru te preuzeo zapovijedanje Pukovnijom Vojne policije.

Zahvaljujući stalnom usavršavanju i usvajanju novih znanja, vod Vojne policije bio je prva postrojba koja je 2003. godine upućena u operaciju ISAF u Afganistanu. Koliko je to iskustvo iz međunarodnog okružja pomoglo u dodatnom razvoju Vojne policije?

Uključivanje OSRH na međunarodnu scenu započelo je upućivanjem prvog voda Vojne policije u NATO-ovu operaciju ISAF u Afganistan 2003. godine. To je bio značajan uspjeh ne samo za Vojnu policiju već i za Oružane snage i Republiku Hrvatsku čime smo dokazali da smo u stanju ispuniti visoke standarde obučenosti i opremljenosti koji su bili uvjet za uspješno izvršavanje zadaće. Vojna policija svoje je najvrednije iskustvo stjecala u jeku Domovinskog rata i na tome se temeljio daljnji razvoj organizacije. Uključivanjem na međunarodnu scenu to se iskustvo nastavilo dalje unapređivati i širiti čemu je najviše pridonijela suradnja s vojnim policijama zemalja članica NATO saveza i Partnerstva za mir s kojima smo usko i kvalitetno surađivali. Naravno, iskustva i naučene lekcije stečene u operaciji dosljedno smo prenosili i uspješno implementirali u obuku pripadnika Vojne policije koji su se pripremali za upućivanje u operacije. Kombinacijom iskustava iz Domovinskog rata te novih iskustava iz operacija potpore miru, ali i ostalih međunarodnih aktivnosti u koje je Vojna policija uključena postavljeni su čvrsti temelji na kojima se gradila i na kojima se još uvijek gradi Vojna policija.

Preustrojem 2007. godine ustrojena je Pukovnija Vojne policije. Koje su temeljne razlike u djelokrugu djelatnosti između Pukovnije i Sektora Vojne policije?

Preustrojem 2007. godine kojim je stvorena nova postrojba, Pukovnija Vojne policije, započeo je i transformacijski proces i reorganizacija u skladu s novim izazovima i potrebama. Danas je Pukovnija Vojne policije pristožerna postrojba koja u svojem sastavu osim Zapovjedništva, uključuje i Središte za obuku Vojne policije ”Bojnik Alfred Hill“, četiri satnije temeljne vojne policije, Satniju za zaštitu VIP, Satniju antiterorističke vojne policije, Odjel kriminalističke Vojne policije, Odsjek za protudiverzijsku zaštitu i RTG, Zapovjednu desetinu, te Operativno središte Vojne policije. Osim Pukovnije Vojne policije ustrojen je i Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove u MORH-u koji je zamišljen kao strukovna uspravnica Vojne policije. Te dvije organizacije komplementarne su i međusobno ovisne. Djelokrug djelatnosti Pukovnije Vojne policije na operativnoj razini uključuju provedbu svih vojnopolicijskih poslova i zadaća, a to primarno znači osiguranje i zaštitu, traganje i dovođenje, nadzor i upravljanje prometa, sprečavanje kriminaliteta i kriminalističko istraživanje, bilježenje i izvješćivanje, vojnopolicijski poslovi u specijalnim i namjenskim postrojbama. Te poslove i zadaće Pukovnija Vojne policije provodi u suradnji sa Samostalnim sektorom za vojnopolicijske poslove. Sam Sektor sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane obavlja stručne i upravne poslove vezane za jedinstveno upravljanje, stručno vođenje i nadzor nad Vojnom policijom u MORH-u i OSRH u provođenju poslova u području kriminalističkog istraživanja te poslova koji se odnose na vojnopolicijske evidencije i analitiku. Pukovnija Vojne policije i Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove čine jednu cjelinu koja sinergijski djeluje i predstavlja zajednicu Vojne policije koja u MORH-u i OSRH osigurava zaštitu i sigurnost, red i stegu, poštivanje i dosljedno provođenje zakona te ujedno pruža potporu MORH-u i OSRH u provedbi aktivnosti i zadaća u zemlji i u inozemstvu.       

Koje su sve zadaće koje Vojna policija ispunjava danas?

Dio odgovora na ovo pitanje nalazi se u odgovoru na prethodno pitanje. Želio bih dodati da je osim navedenih zadaća i poslova Vojna policija uključena u brojne domaće i inozemne projekte koji, među ostalim, uključuju dugogodišnji angažman Pukovnije Vojne policije i Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove u stvaranju i radu NATO-ove Multinacionalne bojne Vojne policije (NATO MNMPBAT) zajedno sa zemljama partnerima, Poljskom, Češkom i Slovačkom. Nadalje, aktivno smo uključeni u implementaciju jačanja prednje prisutnosti koja se provodi razmještanjem borbenih grupa savezničkih snaga u zemljama u istočnom dijelu Saveza – Litvi, Latviji, Estoniji i Poljskoj po kojima su NATO-ove misije i dobile nazive. Pukovnija Vojne policije uključena je u sklopu HRVCON eFP BG u Poljskoj i Litvi. Osim navedenih zadaća spomenuo bih i druge zadaće u kojima aktivno sudjeluje Pukovnija Vojne policije i daje svoj doprinos, a one uključuju: NATO enhanced NATO Response Force Very High Readiness Joint Task Force (eNRF VJTF), NATO Readiness Initiative (NRI), European Battle Group (EUBG), NATO-ov Cilj sposobnosti Csp L 1501, NATO Mission Iraq (NMI), Combined Joint Task Force (CJTF) Operation Inherent Resolve (OIR). U Republici Hrvatskoj Vojna policija provodi zadaće iz djelokruga rada te sve zadaće koje su od interesa za OSRH i potpore sustavu domovinske sigurnosti. Pripadnici Pukovnije Vojne policije pružili su potporu i u provedbi zadaća sanacije potresom pogođenih područja u Zagrebu i Petrinji, ali i ostalim mjestima pogođenima prirodnim katastrofama u proteklom razdoblju. Angažman i doprinos Vojne policije je neosporan tijekom Domovinskog rata i u poslijeratnom razdoblju sve do dandanas. Ove godine, točnije 24. kolovoza, obilježit ćemo i 30 godina uspješnog rada i izvršavanja zadaća Vojne policije što dovoljno govori o njezinu statusu i ulozi u OSRH i MORH-u.   

Pružaju li trenutačni modeli popune Oružanih snaga novim ljudima dovoljno mogućnosti za izbor kvalitetnih kadrova kakvi su potrebni Vojnoj policiji, s obzirom na specifične zadaće koje obavlja? Kako teče proces pomlađivanja?

Smatram kako je trenutačni model popune OSRH novim djelatnicima načelno dobar. Napravljen je značajan pomak u odnosu na prijašnje godine u smislu benefita koji su na raspolaganju potencijalnim kandidatima. Međutim, volio bih da više energije posvetimo promidžbi prema ciljanoj skupini ljudi, a to su mlade žene i muškarci, odnosno da ih privučemo na domišljat način koji će kod njih u većem broju izazvati još jaču pozitivnu reakciju i motivaciju za priključivanjem. Što se tiče popune Vojne policije, tu je postupak popune nešto zahtjevniji u odnosu na većinu dijelova OSRH. Naime, Vojna policija spada u ustrojstvene jedinice OSRH s posebnim uvjetima popune u kojima su i Zapovjedništvo specijalnih snaga (ZSS), Počasno-zaštitna bojna (PZB), Obavještajna pukovnija (OP) te vojno-obavještajne satnije gardijskih brigada (VOS). Taj dodatni filtar, osim onog na prijmu u službu, osigurava kvalitetu i predispozicije koje su nužne za uspješno izvršavanje zadaća u ustrojstvenim jedinicama OSRH s posebnim uvjetima popune. Dosadašnja praska pokazuje da u sustavu postoji dovoljno pripadnika OS-a koji ispunjavaju tražene kriterije. Želio bih napomenuti da osim redovnog prijma vojnika u sustav kandidate tražimo također i među kadetima na Hrvatskom vojnom učilištu ”Dr. Franjo Tuđman“ u sklopu sveučilišnog studijskog programa Vojno vođenje i upravljanje. Načelno svake godine izaberemo četvero kandidata koji se onda dalje usavršavaju do kraja svojeg školovanja u području roda vojne policije. Ove smo godine nakon provedenog selekcijskog postupka i Tečaja za ovlaštene službene osobe Vojne policije, koji je preduvjet za rad u Vojnoj policiji, primili 12 novih djelatnika, a do kraja ove godine očekujemo još troje mladih časnika po završetku školovanja na HVU-u. Dodatno, pravilnom i sustavnom personalnom politikom u Pukovniji Vojne policije želimo osigurati horizontalnu i vertikalnu mobilnost te okružje koje potiče i osigurava razvoj vojničkog, dočasničkog i časničkog kadra. Smatramo da je statičnost bilo koje organizacije, a posebno organizacije kao što je vojna policija, ujedno i njezin najveći neprijatelj.

Što biste u prigodi obilježavanja 30. obljetnice ustroja Vojne policije poručili aktivnim i umirovljenim pripadnicima?

Svakako bih želio iskoristiti ovu prigodu te u povodu obilježavanja Dana roda vojne policije, Dana Pukovnije Vojne policije i 30. obljetnice ustrojavanja vojne policije svim bivšim i sadašnjim vojnim policajcima i policajkama čestitati njihov dan. Ove ćemo godine obljetnicu obilježiti svečanim programom 27. kolovoza.  Paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na spomen-obilježja VP-a te služenjem misa zadušnica odat ćemo počast poginulim, umrlim i nestalim vojnim policajcima. Pripadnici i pripadnice Pukovnije Vojne policije i Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove bit će postrojeni u vojarni ”1. gardijske brigade Tigrovi Croatia“ u Zagrebu te će im biti uručena, odlikovanja, izvodi o promaknućima i poticajne mjere. Svim pripadnicima i pripadnicama Pukovnije Vojne policije i Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove želim zahvaliti na svim  godinama predanog i profesionalnog rada i stvaranja te ujedno čestitati svim promaknutim, odlikovanim, nagrađenim i pohvaljenim.

Željko Stipanović

foto: Tomislav Brandt