Zapovjedno izviđanje u misiji Odlučna potpora

Od 9. do 20. srpnja u Afganistanu je provedeno zapovjedno izviđanje područja misije Odlučna potpora, odnosno svih sastavnica 2. HRVCON-a. Izviđanje je proveo tim u sastavu: brigadir Mijo Haršanji, zapovjednik 3. HRVCON-a; brigadir Mato Matanović, načelnik Odjela za operacije u tijeku ZOS-a GS OSRH; bojnik Perko Penjgušić, voditelj Odjeljka NEP-a 3. HRVCON-a i natporučnik Antun Mutzhaus, časnik za KIS, osobna skupina NCC.
Cilj zapovjednog izviđanja bio je, u okviru cjelovitih priprema za upućivanje 3. HRVCON-a, upoznavanje s neposrednom situacijom na terenu svih pojedinih sastavnica i 2. HRVCON-a kao cjeline, odnosno s mjestom, ulogom i mogućim izazovima u funkcioniranju svih sastavnica kontingenta koji će biti upućen u područje misije. To je posebice važno zbog činjenice da, u skladu sa svim projiciranim pokazateljima, slijedi i faza konačnog izvlačenja i gašenja svih sastavnica iz regionalnih TAAC-ova te početak nove i bitno drugačije ustrojstvene organizacije koalicijskih snaga u području misije, tzv. Kabul Centric Missiona.
Izvršen je neposredan uvid na lokacijama razmještaja i rada svih sastavnica 2. HRVCON-a u Mazar-e-Sharifu i Kabulu. Čelnici svih sastavnica brifirali su o stanju sastavnica te budućim projekcijama (Way Ahead). Iznesena je sigurnosna i operativna situacija te stanje KIS opreme i sustava. Iznimno je detaljno prikazano funkcioniranje logističke potpore, kao i svi logistički izazovi do kraja godine.
Zapovjednik 2. HRVCON-a brigadir Stanko Paradžiković i 3. HRVCON-a brigadir Mijo Haršanji nazočili su u Mazar-e-Sharifu formalnom mjesečnom sastanku sa svim SNR-ima u TAAC-N-u, sa zamjenikom zapovjednika TAAC-N-a i COS TAAC-N-a, kao i sastanku na najvišoj razini u RS HQ-u u Kabulu koji je vodio COS HQ RS.
OJI