Završen Tečaj radioveza u OPM-u, RADCOM

U Središtu za međunarodne vojne operacije u vojarni “Vitez Damir Martić” u Rakitju 16. je listopada završila provedba Tečaja radioveza u OPM-u (Radio Communications Course, RADCOM) za kandidate 4. HRVCON-a u Afganistanu. Polaznici su usvojili zanja o pravilima i procedurama komuniciranja radiosustavima prema NATO-ovim standardima u operacijama potpore miru. Voditelj tečaja bio je satnik Hrvoje Sajko. Sudjelovalo je 15 polaznika iz HKoV-a, pripadnici GOMBR-a, ZOD-a ”FKF“, GMTBR-a, TRB-a i Pukovnije PZO-a.

Kristina Dukarić