Završena vježba Proljetna kiša 16

U Simulacijskom središtu ZOD-a HKoV-a u Zagrebu završila je 18. ožujka jednotjedna računalno podržana simulacijska vježba Proljetna kiša 16. Obučnu skupinu činili su stožerni i zapovjedni elementi te drugo ključno osoblje 2. borbene grupe mehaniziranog pješaštva. Riječ je o namjenski organiziranim snagama koje su deklarirane da od 1. siječnja 2017. budu u statusu spremnosti sukladno Ciljevima sposobnosti preuzetim u okviru NATO-a. Bila je to  prva zajednička vježba ključnog osoblja Grupe čiju okosnicu čini kompletna 2. mehanizirana bojna Gromovi Gardijske motorizirane brigade (GMTBR).

(Snimio: Tomislav BRANDT)

Kako je za Hrvatski vojnik objasnio zapovjednik Grupe i bojne Gromovi bojnik Roman Kelnerić, bojni su iz GMTBR-a priključeni inženjerijski vod i dio voda veze, a iz Gardijske oklopno-mehanizirane brigade ISTAR (obavještajno-nadzorno-izvidničke te djelatnosti određivanja ciljeva) tim, vod NBKO-a, vod protuzračne obrane i haubička bitnica 122 mm. Iz viših zapovjednih struktura pridodana su dva tima: CIMIC (civilno-vojna suradnja) i PSYOPS (psihološke operacije).
Vježba je započela 14. ožujka, a prethodilo joj je dulje pripremno razdoblje. Simulirani scenarij zahtijevao je, među ostalim, aktivnosti koje uključuju taktičko kretanje, napadne operacije te operacije stabilnosti. Najbitniji je cilj vježbe bilo usklađeno djelovanje Stožera te ključnog osoblja svih elemenata Grupe, istaknuo je bojnik Kelnerić, dodajući kao zanimljivost da je u Proljetnoj kiši 16 uporabljen i radiokomunikacijski sustav Spearhead. Krajem rujna ove godine 2. borbena grupa mehaniziranog pješaštva proći će završno ocjenjivanje na vježbi Udar.

Domagoj VLAHOVIĆ