Završetak sudjelovanja 2. voda zaštite snaga u kampu Marmal u Afganistanu