Zimski kampovi kadeta

Tijekom veljače Zemunik Donji, vojni poligoni “Gakovo“ i “Gašinci“, skijalište Platak te vojarna “Josip Jović“ u Udbini bili su mjesta održavanja zimskih kampova pripadnika Kadetske bojne koji pohađaju preddiplomske studije Vojnog inženjerstva, Vojnog vođenja i upravljanja, Aeronautike i Vojnog pomorstva

Stvaranje kvalitetnih časnika nije lak i jednostavan posao i traži dosta odricanja i truda kako bi se došlo tek do one prve stepenice, završetkom samog studija, a to je čin poručnika Hrvatske vojske. Početak je to karijere i od novih časnika očekuje se nastavak marljiva rada na novim znanjima i vještinama. Kadetska bojna ima dvije osnovne zadaće. Prva je sudjelovanje u pripremi i provedbi obuke tijekom akademskih godina čiji je sadržaj utemeljen na pet vojnih kampova, tri ljetna i dva zimska, i svladavanje programa vojne obuke tijekom akademske godine, a sve to s ciljem usvajanja potrebnih predznanja za pohađanje temeljne časničke izobrazbe kao početnog oblika vojnog školovanja časnika. Vojna obuka i psihofizički napori sustavno se i ciljano povećavaju iz godine u godinu, kako bi se kadeti upoznali i svladali pun spektar vojnih zadaća te se upoznali i iskušali u temeljnim sposobnostima vođenja i zapovijedanja. Druga je zadaća praćenje akademskog uspjeha kadeta, te nadzor, izvješćivanje i predlaganje mjera vezanih za ispunjavanje uvjeta školovanja kadeta, a s ciljem pravodobnog planiranja popune OSRH.

Krajnji je cilj tako intenzivne i zahtjevne vojno-akademske obuke stvoriti pojedince s intelektualnim i psihofizičkim sposobnostima koji će biti u stanju voditi i zapovijedati u najtežim okolnostima u kojima se jedan pripadnik oružanih snaga može naći. Na tom putu čeka ih niz izazova, a jedan od njih su i zimski i ljetni kampovi koji se održavaju pet puta tijekom njihova obrazovanja.

Praktičan i terenski rad

U sklopu svojih redovitih zimskih aktivnosti kadeti 19. naraštaja vojnostudijskih programa sudjelovali su na zimskom kampu u vojarni “Josip Jović“ od 12. do 24. veljače. Sudjelovalo je 39 kadeta smjera Vojno vođenje i upravljanje, 26 kadeta smjera Vojno inženjerstvo te 21 kadet smjera Vojno pomorstvo koji su na drugoj godini studija što je ukupno 86 kadeta sudionika kampa. Važno je istaknuti kako su kadete vodili iskusni instruktori, čak njih osam, koji su svoja iskustva, dijelom stečena i u Domovinskom ratu, prenosili na kadete. Cilj je obuke osposobljavanje kadeta za vođenje desetine u realnim zimskim uvjetima. Koncept je kampa stvoriti idealan spoj kratkih teorijskih predavanja i povezati ih s intenzivnim, praktičnim, terenskim radom. Posebna se pozornost pritom pridaje uporabi osobnog naoružanja i opreme te primjeni znanja i vještina zapovjednika desetine u postupcima vođenja postrojbe u taktičkim situacijama na razini desetine. Sastavni je dio kampa i kontinuiran rad na poboljšavanju i održavanju tjelesne spremnosti.

Ono što smo imali prilike doživjeti dok smo pratili kadete kako vježbaju osnovne vojne taktike napada i obrane jest da su svi odreda motivirani, dobro povezani i uvježbani kako bi izveli svaki zadatak koji je pred njih postavio instruktor. Natporučnik Renato Ceci, zapovjednik 3. kadetske satnije Kadetske bojne pojasnio nam je kako se u ovom kampu kadete uči taktičkim osnovama, priprema ih se za borbu, uči različitim formacijama i tehnikama kretanja u sklopu desetine, reagiranje na izravnu i neizravnu vatru, uči ih se kako pravilno postaviti i izvršiti napad, ali i kako se pravilno utvrditi i obraniti te kako izraditi skice obrambenih položaja zajedno sa sektorima paljbe. Osim toga natporučnik je objasnio da je cilj upoznavanje kadeta s vođenjem desetine jer kad završe svoje formalno obrazovanje, i nakon rasporeda u postrojbe, postaju zapovjednici vodova.

Iznimno izazovan kamp visokog intenziteta

Motivacije među kadetima ne nedostaje i svi su vrlo disciplinirani te s velikom pozornošću prate upute svojih instruktora koje onda primjenjuju na terenu u najzahtjevnijim situacijama. Tako nam je skupnik Filip Kovač, polaznik smjera Vojnog vođenja i upravljanja, potvrdio kako je kamp iznimno izazovan i visokog intenziteta, ali i potvrdio kako je volja za radom i motivacija među kadetima visoka pri čemu se stvara ugodna i prijateljska radna atmosfera. Zahvalni su instruktorima koji svoje iskustvo prenose na kadete. Među kadetima su i kadetkinje, a jedna od njih je skupnica Doris Dasović, polaznica smjera Vojnog inženjerstva. Kaže kako je kamp izazovniji nego prethodne godine, ali s obzirom na to da je tempo dinamičniji i razina motivacije velika niti jedan izazov koji se stavi pred njih nije nesavladiv pogotovo uz iskusne instruktore od kojih neki prenose svoja iskustva iz Domovinskog rata. Kadet skupnik Stjepan Vukšić, polaznik druge godine Vojnog vođenja i upravljanja, istaknuo je kako su svi kadeti visokomotivirani, puni volje naučiti nešto novo i kako dosta toga mogu naučiti od instruktora s iskustvom Domovinskog rata i različitih međunarodnih misija. Na kraju vježbe jedan od instruktora uvjerljivim je tonom objasnio kadetima kako u Hrvatskoj vojsci nema “rambo metoda“ te se samo provjerenim metodama može doći do uspješno obavljene zadaće.

Nadogradnja postojećih znanja

Tristotinjak kilometara sjeveroistočno od Udbine u isto se vrijeme odvijao zimski kamp 18. naraštaja kadeta na vojnom vježbalištu “Gakovo“. Sudjelovalo je 69 kadeta smjera Vojnog vođenja i upravljanja i Vojnog inženjerstva te 21 kadet smjera Vojno pomorstvo koji su na 3. godini studija. Provodila se obuka i osposobljavanje kadeta u okviru taktičkih zadaća voda u realnim vremenskim i zemljišnim uvjetima. Koncipiran je kao sinteza kratkog teorijskog izlaganja i intenzivnog praktičnog rada te ocjenjivanja kadeta. Posebna se pozornost posvećuje primjeni usvojenih znanja stečenih tijekom zimskog semestra te nadogradnji znanja i vještina koje su kadeti stekli tijekom vojnog kampa 2 poput onog koji se održava u Udbini. Za razliku od kampa 2 na kojem se kadeti obučavaju kako upravljati desetinom na ovom se kampu odlazi za stepenicu više i obučava ih se kako voditi vod što nam je potvrdio i jedan od instruktora poručnik bojnog broda Lovro Orešković.

Upravljanje u stresnim situacijama

Cilj je kampa obukom pružiti kadetima osnovnu razinu znanja, vještina i sposobnosti za zapovjednika voda pješaštva. Tijekom 80 obučnih sati na vojnom vježbalištu “Gakovo“ pripadnici 4. i 6. kadetske satnije svladavaju zadaće vojne obuke koja se temelji na kratkom teorijskom izlaganju te intenzivnom praktičnom radu uz poštivanje mjera sigurnosti. Koliko je kamp naporan i intenzivan potvrdila nam je i kadetkinja desetnica Dorotea Frljak koja je posvjedočila kako je terenska obuka itekako zahtjevna te je prema njezinim riječima najzahtjevniji dio, osim fizičkih napora, bio naučiti upravljati ljudima u stresnim situacijama. Neke od zadaća vojne obuke koju kadeti prolaze procedure su vođenja postrojbi, formacije i tehnike kretanja, vod u obrani i napadu te izrada i upotreba pješčanika za kreiranje detaljnih karti za sve akcije. Uloga kadeta u kampu nije ograničena samo na prije spomenute zadaće. Naime, neki od kadeta zadnje, pete, godine bili su u ulozi asistenta instruktora za vrijeme trajanja kampa. Kako je potvrdio kadet nadnarednik Marko Borna Zrno, kadet 5. godine Vojnog inženjerstva, smjera topništvo, te pojasnio kako je njihova uloga prije svega prenijeti svoja znanja iz prijašnjih kampova, poput provođenja stege zvuka za vrijeme kretanja kroz šumu ili preciznog određivanja sektora bojnog djelovanja i slično.

Međunarodni karakter kampa

Osim kadeta iz Republike Hrvatske na kampu sudjeluju i kadeti iz Crne Gore, Kosova i Bosne i Hercegovine, a koliko im to znači pojasnila nam je i kadetkinja desetnica Fikreta Ligić pripadnica oružanih snaga BiH. Prema njezinu iskustvu kamp, kao i cjelokupno kadetsko obrazovanje u Hrvatskoj, dobro je organizirano i unatoč činjenici što je mogla birati između deset europskih zemalja u koje je mogla otići kako bi stekla časničko obrazovanje ona ni trenutka ne žali što je došla u Hrvatsku steći znanje koje će prenijeti u svoje oružane snage. Stečeno iskustvo vrhunac je kadetske obuke te temelj za daljnji razvoj unutar postrojbe u koju će kadeti biti raspoređeni nakon svoje kadetske obuke


Zimski kamp na vojnom poligonu “Gašinci“

Zimski kamp 1 održavao se na vojnom poligonu “Gašinci“, od 12. do 24. veljače. Sudjelovali su kadeti 20. naraštaja vojnostudijskih programa, 60 kadeta smjera Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo, sedam kadeta smjera Vojno pomorstvo, deset kadeta Generacijskih voditelja te 6 DVO-a (dva časnika i četiri instruktora). Provodilo se uvježbavanje pojedinca u realnim vremenskim i zemljišnim uvjetima. Koncipiran je kao sinteza kratkog teorijskog izlaganja i intenzivnog praktičnog rada. Posebna pozornost posvećuje se upotrebi i održavanju osobnog naoružanja i opreme, taktici, kretanju, reakcijama, osobnoj zaštiti te dosljednom pridržavanju mjera sigurnosti. Kontinuirano se radi na poboljšavanju i održavanju tjelesne spremnosti.


Zimski kamp 2 HRZ-a – održavao se od 26. veljače do 3. ožujka u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić“, Zemunik Donji. Sudjelovali su kadeti 19. naraštaja vojnostudijskih programa, osam kadeta smjera Aeronautika – vojni pilot. Provodilo se uvježbavanje i upoznavanje kadeta s misijom, zadaćama i strukturom grane HRZ-a. Koncipiran je tako da kadeti ovladaju znanjima koja će im omogućiti potpuniji uvid u život i rad postrojbi te im olakšati usvajanje zahtijevanih znanja i letačkih vještina u nastavku školovanja. Posebna pozornost posvetila se pravilima tijekom kretanja na aerodromima te organizacija i funkcioniranje civilnog i vojnog aerodroma kao i funkcioniranje kontrole letenja. Kontinuirano se radi na poboljšavanju i održavanju tjelesne spremnosti.

U isto se vrijeme održavao i Zimski kamp 4 na kojem su sudjelovali kadeti 17. naraštaja vojnostudijskog programa, šest kadeta smjera Aeronautika – vojni pilot. Razvijale su se sposobnosti maksimalnog korištenja osobnih potencijala u svrhu poboljšanja letačkih sposobnosti. Koncipiran je na održavanje uspostavljanja standarda letenja na najvišoj razini radi upravljanja sigurnošću u zrakoplovstvu i razvoju individualnih znanja, vještina i sposobnosti za preživljavanje na vlastitom i neprijateljskom području. Tijekom kampa kontinuirano se radi na poboljšavanju i održavanju tjelesne spremnosti.


Zimski kamp 4 – provodio se od 13. do 24. veljače na skijalištu Platak i u SimS-u HKoV-a, Zagreb. Sudjelovalo je 68 kadeta 17. naraštaja studijskih smjerova Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo, dok je 27 kadeta 17. naraštaja i 30 kadeta 16. naraštaja studijskog smjera Vojno pomorstvo sudjelovalo samo u provedbi Osnovnog tečaja alpskog skijanja. Tijekom kampa objedinjuje se većina vojnih znanja usvojenih tijekom dosadašnjih kampova te se nadograđuje na dosadašnju provedenu i ocijenjenu obuku tijekom triju vojnih kampova. Kadeti su upoznati s organizacijom SimS-a i radom na simulacijskoj platformi VBS-2 (Virtual Battlespace), a usvojena će znanja tijekom dosadašnje obuke u okviru vojnih kampova objediniti i uvrstiti u obuku na radnim stanicama simulacijskog sustava. Poseban je naglasak u obuci na Postupcima vođenja postrojbe, u okviru kojih dolaze do izražaja sposobnosti kadeta u planiranju, organizaciji i vođenju postrojbe veličine voda.


Tekst Tomislav Vidaković; FOTO  Mladen Čobanović