1. konferencija financijskih djelatnika NATO-ovih središta izvrsnosti

Na Brijunima će se od 3. do 8. svibnja održati 1. konferencija djelatnika financijske struke NATO-ovih središta izvrsnosti. Organizatori su NATO-ova središta izvrsnosti VP-a i ACT, a potporu pruža Služba VP-a GS OSRH.
Svrha je sudionike upoznati s financijskim procedurama svakog središta te da se pod vodstvom ACT-a stvori zajednica usmjerena na sadašnje i buduće financijske djelatnike, poticanjem interoperabilnosti i razmjenom najboljih praksi i naučenih lekcija vezanih uz financijske aspekte funkcioniranja središta.
Očekuje se pedesetak sudionika, među njima i predstavnika ACT-a, financijskih i pravnih djelatnika svih NATO-ovih središta izvrsnosti, kao i predstavnika NATO-ova Multinacionalnog korpusa Sjeveroistok.
NATO-ova središta izvrsnosti
NATO-ova su središta izvrsnosti nacionalno ili multinacionalno sponzorirane institucije ustrojene kako bi u određenom funkcionalnom području pomogle Savezu u poboljšanju sposobnosti razvojem doktrine, naučenim lekcijama, poboljšanjem interoperabilnosti, obukom i osposobljavanjem u funkcionalnom području za članice i partnerske zemlje te održavanjem konferencija i seminara. Potrebno je izbjeći udvostručivanje resursa i sposobnosti. Članice podupiru sva središta izvrsnosti i potpisanim memorandumima prihvaćaju sudjelovanje u radu pojedinog. Njihov rad koordinira ACT u Norfolku, Virginia. Prema zadanim standardima ih akreditira uz odobrenje Vojnog odbora NATO-a i Sjevernoatlantskog vijeća. Akreditirano je 20 središta, jedno je u postupku akreditiranja, a dva u postupku pregovaranja.
NATO-ovo Središte izvrsnosti VP-a
Sukladno potpisanom Memorandumu o suglasnosti o uspostavi, upravljanju i radu Središta izvrsnosti Vojne policije NATO-a i Memorandumu o suglasnosti o funkcionalnom odnosu u svezi sa Središtem izvrsnosti VP-a NATO-a između ministara obrane Poljske, Bugarske, Hrvatske, Češke, Nizozemske, Rumunjske, Slovačke i Njemačke, koje su sponzori, u prosincu 2013. ustrojeno je NATO-ovo Središte izvrsnosti VP-a u Bydgoszczu, Poljska. Zadaća mu je jačanje sposobnosti VP-a NATO-a i članica PzM-a, poticanje interoperabilnosti te razvoj i djelovanje VP-a u skladu sa Strateškim konceptom NATO-a. Uključeno je u aktivnosti projekta NATO-ove Multinacionalne bojne VP-a.
Hrvatsku u radu Upravljačkog odbora Središta predstavlja načelnik Službe VP-a.  U veljači je na rad u Središte, na dužnost stožernog časnika u Odjelu izobrazbe i obuke, upućen pripadnik VP-a OSRH.