18. međunarodni simpozij ratnih mornarica u Newportu

Susret zapovjednika HRM-a komodora Ante Urlića i zapovjednika RM-a SAD-a admirala Gary Rougheada tijekom 18. međunarodnog simpozija ratnih mornarica u Newportu

Hrvatsko izaslanstvo u Washingtonu DC ispred spomenika Iwo Jima

Ratna mornarica SAD-a, uz potporu američke Vlade i lokalnih vlasti, već osamnaesti puta u protekla četiri desetljeća uspijeva organizirati i financirati skup za čelne ljude ratnih mornarica cijeloga svijeta. Značenje simpozija potvrđuje i broj ovogodišnjih sudionika: predstavnici 98 zemalja, od čega 69 zapovjednika ratnih mornarica, 24 obalne straže i 16 ratnih škola. Međunarodni simpozij pomorskih sila se, osim promocije SAD-a kao velesile i središnje pomorske zemlje svijeta, potvrdio kao forum za konzultacije i usmjeravanje rada regionalnih pomorskih foruma te ranije dogovorene suradnje na započetim zajedničkim projektima (razmjena informacija, humanitarne operacije, ekonomska pomorska sigurnost i sl.). Na temelju bilateralnog Plana međunarodne vojne suradnje za 2007. godinu izaslanstvo HRM-a, u sastavu zapovjednik HRM-a komodor Ante Urlić i kfr Boris Katičin, načelnik odjela N-5 u ZHRM-u, sudjelovalo je od 16. do 19. listopada 2007. na 18. međunarodnom simpoziju ratnih mornarica koji se tradicionalno svake druge godine održava u Ratnoj školi RM SAD-a u Newportu. Potpora uspješnom sudjelovanju hrvatskog izaslanstva na simpoziju su bili kkr F. William Mosenfelder, mornarički VIZ SAD-a u RH, brigadir Damir Terzić, VIZ RH u SAD-u i bojnik Dražen Jožef, pomoćnik VIZ-a RH u SAD-u.

Regionalna percepcija
Nova percepcija okoline i posebno posljednje veliko proširenje Europske unije (EU) i Sjevernoatlantskog saveza (NATO) uzrokovalo je znatnu promjenu sigurnosne paradigme. Složenija sigurnosna situacija koju karakterizira velika brzina promjena i nepredvidljivost ugroza, u kojoj su asimetrične prijetnje izraženije nego ikada, zahtijeva transformaciju vlastitih obrambenih sustava. Sve je izraženija potreba za uvezivanjem nacionalnih sigurnosno-obrambenih sustava, kako bi se na odgovorajući način odgovorilo sigurnosnim izazovima 21. stoljeća. U sljedećem razdoblju osim realizacije općih sigurnosnih ciljeva nužnih za razvoj hrvatskoga društva – dostizanje punopravnog članstva u euro-atlantskim integracijama, posebna pozornost bit će posvećena pomorskoj orijentaciji RH i zaštiti Jadranskog mora, što hrvatskom sudjelovanju na 18. međunarodnom simpoziju ratnih mornarica daje još veću važnost. Proces globalizacije unutar kojega se Europa ekonomski, politički i sigurnosno integrira, postupno uključujući i tranzicijske zemlje, nezaustavljivo napreduje. Za Republiku Hrvatsku je od iznimne važnosti stabilnost regionalnog okruženja jer omogućava iskorak prema angažiranijem sudjelovanju u međunarodnim aktivnostima. U tom kontekstu, na temelju prethodno izrađenih dokumenata – Strateškog pregleda obrane (SPO – 2005.) i Dugoročnog plana razvoja OSRH (DPR-2006.), jedan od ključnih dokumenata je i Zakon o obalnoj straži koji je izrađen i potvrđen na zasjedanju Hrvatskog sabora 3. listopada, a definirao je dodatne okvire budućeg razvoja HRM-a. To podrazumijeva razvoj snaga i sposobnosti za zaštitu teritorijalnog mora i ribolovno-ekološke zone, sudjelovanje u borbi protiv svih oblika asimetričnih ugroza, sudjelovanje u aktivnostima osiguranja slobode plovidbe Jadranskim morem, zadaćama traganja i spašavanja, potporu zemlje domaćina savezničkim snagama i pomoć civilnim institucijama. Iznimno je važno aktualno ustrojavanje Obalne straže unutar HRM-a, koja će osim navedenih, razvijati i sposobnosti za provođenje zadaća borbe protiv terorizma, krijumčarenja ljudi, roba i oružja za masovno uništavanje, sprečavanja ekoloških katastrofa, osiguranja slobode plovidbe te sprečavanja svih ostalih ilegalnih radnji.

Hrvatska ratna mornarica je u razdoblju od posljednjeg simpozija aktivno sudjelovala u razvoju sigurnosno-obrambenog sustava, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini. Naime, u sklopu regionalne Jadransko-jonske inicijative, aktivno smo uključeni u rad u sklopu projekta “ADRION”. Aktivnosti koje su dosad provedene i koje su planirane za sljedeće razdoblje vrlo su korisne jer je temeljno načelo suradnje jačanje veza i razumijevanja među zemljama u regiji te razvijanje povjerenja i interoperabilnosti. Dokaz da imamo potencijale je i ovogodišnja uspješna realizacija vježbe NATO NRF-a Noble Midas 07 u Hrvatskoj.

Tijek simpozija
Nakon uvodnog obraćanja predsjedavajućeg Ratne škole RM SAD-a, sudionicima su se obratili i zapovjednik RM SAD-a admiral Gary Roughead, zapovjednik američkih marinaca, general zbora James Conway i zapovjednik američke obalne straže admiral Thad Allen koji su istaknuli potrebu zajedničkog djelovanja radi povećanja stupnja pomorske sigurnosti. Svrha ovogodišnjeg okupljanja je bila rasprava o “Zajedničkoj pomorskoj strategiji za 21. stoljeće…. Međunarodno ozračje je bilo evidentno budući da su se sva izlaganja prevodila na španjolski, francuski, korejski, arapski, ruski, japanski, kineski i portugalski. Središnja tema ovogodišnjeg simpozija je bila “Stvaranje zajedničkih rješenja za međunarodnu pomorsku sigurnost”, a rasprava se vodila u tri panela.

Razmjena informacija je ključna za uspjeh operacija pomorske sigurnosti, a temeljni preduvjet je međuagencijski i međunarodni pristup, bilo da je riječ o terorizmu, proliferaciji, prometu narkoticima, ilegalnim migracijama, piratstvu, oružanom razbojništvu i krijumčarenju, zaštiti nacionalnih resursa, zaštiti energije, zaštiti okoliša ili zaštiti suvereniteta. Uspješna strategija za povećanje stupnja pomorske sigurnosti nalazi se u civilno-vojnom partnerstvu, što navode i zapovjednici europskih mornarica pokušavajući razviti jedinstvenu strategiju operacija pomorske sigurnosti. Našim ranijim nastojanjima za učinkovitom razmjenom informacija pridonijet će i ustrojavanje Obalne straže unutar HRM-a.

Sudjelovanjem na prošlogodišnjem Regionalnom simpoziju pomorskih sila u Veneciji i kasnijim potpisivanjem Sporazuma ušli smo u projekt “Virtual Regional Maritime Traffic Center” (VRMTC), držeći da i Hrvatska ratna mornarica, preko vlastite mreže radarskih postaja, može aktivno sudjelovati u razmjeni podataka o pomorskom prometu na Jadranskom moru u realnom vremenu.

Susret zapovjednika HRM-a komodora Ante Urlića i zapovjednika RM-a SAD-a admirala Gary Rougheada tijekom 18. međunarodnog simpozija ratnih mornarica u Newportu

The Proliferation Security Initiative (PSI), čija smo potpisnica, primjer je kako države Ship Boarding Agreementsove omogućavaju jedna drugoj pregled brodova u propisanim okolnostima.

Pružanjem Host Nation Supporta za vježbu NATO NRF-a Noble Midas 07 tijekom rujna i listopada 2007. Hrvatska ratna mornarica je stekla neprocjenjivo iskustvo za buduću integraciju u zapovjednu strukturu NATO saveza. Koristeći se Automated Identification Data (AIS) sustavom razmjenjujemo podatke o brodovima, pa smo postali dio Maritime Safety, Security and Information System CC MAR-a (MSSIS) u Napulju. Odlukom Sabora RH iz prosinca 2006. otpočela je proceduru uključivanja u NATO operaciju po čl. 5 Active Endeavour na Sredozemlju po načelu korak po korak. Trenutačno smo u fazi usuglašavanja modaliteta doprinosa s NATO savezom. Namjeravamo stoga uputiti časnika za vezu u Napulj u Zapovjedništvo pomorske komponente NATO-a (CC-MAR), a zatim, uz razmjenu informacija između dva zapovjedništva, i definirati odgovarajuće potencijale Republike Hrvatske s naglaskom na pomorskoj komponenti. I dosadašnja suradnja Zapovjedništva pomorske komponente NATO-a i Zapovjedništva HRM-a je bila, prije svega za HRM, od iznimne važnosti i koristi u našim nastojanjima prema punopravnom članstvu u NATO savezu. Istaknuli smo naše posebnosti u ustrojavanju Obalne straže, suradnju u sklopu Jadransko-jonske inicijative i projekta ADRION, a posebice s NATO zapovjedništvom u Napulju te zagovarali regionalni pristup kao temelj za uspostavu globalnih rješenja.

Panel 2: Ekonomska pomorska sigurnost
Predviđanja stručnjaka govore o dvostrukom ili čak trostrukom povećanju pomorskog prometa u idućih 20 godina. Očekuje se i pojava sve većih brodova dubokog gaza s minimalnim brojem posade od kojih će mnogi prevoziti opasne terete ili velik broj ljudi. Ekonomska pomorska sigurnost odnosi se na omogućavanje i potporu pomorskoj trgovini i prometu, kao i otklanjanje smetnji i zapreka ekonomskom kretanju roba i ljudi, te rekreativnom i drugim oblicima pristupa moru. Strategiju unapređenja sigurnosti trebamo graditi na boljem uzajamnom pristupu i razumijevanju načina na koji sektor komercijalnog pomorskog prometa možemo uključiti u sustav. Suradnja i partnerstvo s komercijalnim tvrtkama i brodarskim agencijama bit će od vitalnog značenja, posebice ako je riječ o prijevozu energenata. Cilj je ugraditi odgovarajuće elemente za potporu operacija pomorske sigurnosti u komercijalni sustav.

Panel 3: Humanitarne operacije
Hrvatska ratna mornarica redovito sudjeluje u humanitarnim aktivnostima na lokalnoj i regionalnoj razini. Protupožarna djelovanja, prijevoz bolesnih i ranjenih, samo su neka od praktičnih djelatnosti koje se redovito uvježbavaju internim i međunarodnim vježbama. Uspostava i razvoj Obalne straže unutar HRM-a dobar je model pomoću kojega su sve službe i državne agencije umrežene u jedinstveni sustav, pa stoga očekujemo unapređenje cjelokupnog sustava pomorske sigurnosti Republike Hrvatske. Na Simpoziju su se čuli zahtjevi za jedinstvenom međunarodnom doktrinom kad se radi o današnjim humanitarnim operacijama.

Sudionicima se videolinkom obratio i državni podtajnik za politička pitanja veleposjednik Nicholas Burns, stručnjak sa Rusiju i Balkan te bivši veleposlanik u Grčkoj i NATO savezu. Istaknuvši ulogu Europe koja predstavlja kako je rekao, “gravitacijsko središte američke vanjske politike”, premda je hladni rat završen. U nastavku su predstavljena američka stajališta vezana uz aktualna svjetska zbivanja. Na vlastitom iskustvu tijekom četverogodišnjeg mandata veleposlanika pri NATO-u uvjeren je u potrebu proširenja NATO saveza, što predstavlja i nacionalni interes SAD-a. Nakon posljednjeg proširenja u kojem su se našle i Baltičke države uskoro bi se u NATO-u trebale naći Hrvatska, Albanija i Makedonija. Drugog dana Simpozija se sudionicima obratio i ministar mornarice Donald C. Winter koji je istaknuo važnost suradnje u osiguranju pomorskog prometa i trgovine što predstavljaju krvotok za nacije koje se bave međunarodnom razmjenom.

Sudionici 18. međunarodnog simpozija mornarica u Newportu tijekom izlaganja

Strategija pomorske sile
Jedinstvena američka strategija za “pomorsku silu 21. stoljeća” je prvi put u povijesti proizvedena zajedničkim naporom triju pomorskih grana OS SAD (ratne mornarice, marinaca i obalne straže), a Simpozij je poslužio kao forum za prikupljanje ideja i sugestija preostalih pomorskih sila i manjih mornarica. Navedeno je da američki građani očekuju i dalje snažne OS koje će obraniti teritorij i građane te surađivati s ostalim snagama u svijetu. Sigurnost SAD-a je danas povezana s drugim sustavima u svijetu i stalno prilagođavanje promjenama je upravo ono o čemu strategija govori. Navedena je potreba očuvanja globalne snage koja će u rješavanju regionalnih pitanja biti sposobna ratovati i pobijediti u savezništvu ili, kada to bude trebalo samostalno. Kada je riječ o pomorskoj sigurnosti navedena su dva opća područja: Zapadni Pacifik i Perzijski zaljev. Sa saveznicima u NATO-u navodi se operacija Active Endeavour u Sredozemlju, ali se spominju i Zapadni Pacifik i Zapadna Afrika te sposobnost da se upotrijebe zajedničke snage. Uspostavlja se novo Afričko zapovjedništvo koje uključuje partnere, a utemeljeno je na interagencijskom pristupu sa svrhom stvaranja boljih životnih uvjeta, sve na konceptu sea based koristeći se morem kao manevarskim prostorom. Temeljne i uvećane sposobnosti Pomorske sile su: isturena nazočnost, odvraćanje, nadzor mora, projekcija sile, opća sigurnost na moru te humanitarna pomoć i odgovor na katastrofe, za što je potrebna interoperabilnost odnosno odgovarajući odnosi i procedure. Ključ za navedeno je povjerenje koje se gradi jedino i samo s ljudima. U tom kontekstu nije samo važno pobijediti već i spriječiti ratove, razmijeniti informacije unutar kuće te djelovati zajedničkom strategijom i s koalicijskim partnerima.

Zapovjednik RM Bugarske viceadmiral Kavaldzhiev, predsjedavajući foruma europskih zapovjednika RM zajedno s njemačkim kbb Schneiderom, naveo je na primjeru Crnog mora aktualne operacije u potpori pomorske sigurnosti (pomorska presretanja, zaštita okoliša, itd.) temeljene na interagencijskom pristupu koji predstavlja kontinuitet ranijeg Štokholmskog sastanka. Namjera zapovjednika europskih mornarica je razviti međuresornu strategiju za operacije pomorske sigurnosti. U raspravu se uključio i zapovjednik RM Francuske admiral Alain Oudot de Dainville koji je ustvrdio da ne postoji europska koordinacijska agencija na moru. Europski zapovjednici su u načelu dali potporu strategiji za “pomorsku silu 21. stoljeća”, posebno dijelu koji se odnosi na optimizam i povjerenje.

Zaključak
Treba istaknutu veliku važnost koju RM SAD-a pridaje organizaciji međunarodnog simpozija pomorskih sila u proteklih gotovo pola stoljeća te zanimanje koje je izazvao u svjetskim razmjerima. Ratne mornarice kao specifične grane oružanih snaga u današnjim trendovima izazvanim globalizacijom sve više dobivaju na značaju. Sposobnosti mornaričkih snaga ključni su čimbenik ukupne pomorske sigurnosti kako na regionalnoj tako i na globalnoj razini. Za uspješno pozicioniranje malih mornarica posebice je važno načelo korištenja svih postojećih pomorskih kapaciteta jedne države – međuresorni odnosno tzv. interagencijski pristup. Razvoj Obalne straže unutar strukture Hrvatske ratne mornarice predstavlja najbolje moguće rješenje. Važnost mora i mornarice za razvoj cjelokupnog hrvatskog društva tijekom povijesti je neprijeporan. U skladu s interesima nacionalne sigurnosti i predstojećim uključivanjem u euroatlantske integracije Hrvatska ratna mornarica će osim tradicionalnih zadaća zaštite suvereniteta, preuzeti svoj dio odgovornosti za međunarodne operacije pomorske sigurnosti u regiji. Vlastitim sposobnostima i zajedno sa saveznicima spremni smo pridonijeti zajedničkom naporu stvaranja globalnog sigurnosnog okružja.

Boris KATIČIN