Oslobađanje pozicija na Tulovim Gredama od strane SJP

Združene snage SJP MUP-a RH, imale su zadaću da sa svojih položaja, koje su utvrdili kroz operaciju Poskok 2, izvrši proboj na tri pravca. Cilj je bio zauzeti staru Alansku cestu i doći iznad Obrovca, stavljajući cijeli prostor pod kontrolu, osiguravajući lijevi bok snaga koje su u priobalju trebale napredovati pravcem Starigrad – Rovanjska-Maslenica- Jasenice – Obrovac. Prva grupa na lijevom boku (sjever) je imala zadaću zauzimanja prijevoja Kraljičina Vrata, kako bi se osiguralo dominantne položaje naspram neprijateljskih snaga koje su bile stacionirane u okupiranom Lovincu. Jedinice su taj zadatak izvršile bez nekog otpora uz preventivno odrađenu zasjedu i razbijanje snaga neprijatelja koje su iz pravca Lovinca krenule u pomoć svojim snagama. Središnji pravac (istok) napada je bio prema dominantnoj koti iznad same ceste na Tulovim Gredama. Dobro ukopan, naoružan i uz artiljerijsku potporu, neprijatelj je iskoristio dominantan položaj i odbacio hrvatske snage koje su zapele na brisanom prostoru u dolini ispod Tulovih Greda. Desni (jug) krak napada, bez otpora je zauzeo poziciju Podprag, odakle se drugi dan razbilo prednji dio obrane neprijatelja, koji je ipak uspio zadržati dio položaja na ovoj dominantnoj koti. Nju će dovođenjem tenkova tek u kasnijoj fazi, nakon proboja planinskog puta, zauzeti 1.gbr. Jedinice specijalne policije su uspješno odbile prve napade neprijatelja, a u kasnijem tijeku borbenih djelovanja, uz zarobljene zalihe artiljerijske municije, ovi položaji će se pokazati ključnima za održanje čitave linije na ovom dijelu bojišnice.

Video realiziran u suradnji s Odjelom multimedijalnih sadržaja SSOJI MORH-a.