VRO Maslenica- Oslobađanje Novigradskog Ždrila- glavni pravac (112.br i 9.gbr)

Zadaću proboja prema Novigradskom ždrilu i osiguranju pozicija na kojem je bio maslenički most, kao nostitelj dobila je 112. taktička skupina. Riječ je o 112. zadarskoj brigadi iz koje je izuzeta oklopna bojna koja je mjesec dana ranije priključena 4.gbr, a brigada je prethodnom demobilizacijom svedena na taktičku skupinu. Spuštajući se dijelom sa Velebita, a dijelom frontalnim napadom, odmah prvi dan izvršen je proboj neprijateljskih položaja, zauzeta je Rovanjska, no jake fortifikacije neprijatelja na dominantnim kotama iznad današnjeg autoputa, zadržale su daljnji prodor. Žestokim artiljerijskim udarom i neposrednim djelovanjem samohotke, jednim dijelom su razbijeni ovi položaji, dok je dio snaga zaobilazno uništio sjeverni dio fortifikacija, pri čemu se drugi dan došlo do samog Novigradskog ždrila i oslobođeno selo Maslenica. Ispred hrvatskih snaga našlo se mjesto Jasenice, iz kojeg kreće neprijateljski tenkovski udar. Dolaskom prve bojne tada 6.gbr, a kasnije preimenovane u 9.gbr, linija se stabilizira i uz potporu oklopa, razbija se neprijatelj u Jasenicama te se dolazi pred sam Obrovac gdje daljnje djelovanje biva zaustavljeno. 

Video realiziran u suradnji s Odjelom multimedijalnih sadržaja SSOJI MORH-a.