Abeceda operacije Ljeto 95

Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane uspješno su od 25. do 30. srpnja 1995. izvele napadnu operaciju Ljeto 95 na području zapadne Bosne u kojoj su oslobođeni gradovi Glamoč i Bosansko Grahovo. Nakon ove operacije hrvatske su snage bile udaljene svega 10 km od Knina koji je bio sljedeći cilj u pobjedničkom hodu hrvatskih snaga te se uspjeh Ljeta 95 može sažeti u dvije riječi: Imamo Knin!

A Aktivnosti prije akcije

 • Mjesec i pol prije izvedena je akcija Skok 2 u kojoj su hrvatske snage nastavile s napredovanjem na Dinari, a Livanjsko je polje potpuno oslobođeno
 • Tri dana prije potpisana je Splitska deklaracija, koja je potvrdila potrebu zajedničkog djelovanja Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i Armije Bosne i Hercegovine u operacijama oslobađanja okupiranih područja.

B Bihać i njegova sudbina

Bihaću je jedino bilo moguće pomoći vojnim pobjedama nad srpskim agresorskim snagama koje su držale njegovo područje pod opsadom pune tri godine te su ga namjeravale okupirati.

Gotovina Ante, Napadajni bojevi i operacije HV i HVO (hrvatskih snaga), Zapovjedništvo Zbornog područja Split, Knin, 1996.

C Cilj akcije Ljeto 95

 • Osloboditi gradove Glamoč i Bosansko Grahovo i osigurati uvjete za oslobađanje Knina i okupiranog područja sjeverne Dalmacije i Like
 • Oslabiti pritisak srpskih snaga na Bihać
 • Staviti pod nadzor neprijateljsku komunikaciju Knin – Banja Luka

Č Čelni zapovjednici i postrojbe u operaciji

Operacijom je zapovijedao zapovjednik Zbornog područja Split general-bojnik Ante Gotovina dok je načelnik Stožera bio stožerni brigadir Rahim Ademi. Od hrvatskih snaga sudjelovale su postrojbe:

 • gardijska brigada
 • gbr Pume
 • bojna 9. gbr
 • bojna 1. gbr
 • hrvatski gardijski zdrug
 • gardijska bojna Kumovi
 • satnija 114. brigade HV-a
 • bojna 126. br HV-a
 • Izvidničko-diverzantska satnija Glavnog stožera HV-a
 • vod Antiterorističke grupe Vojne policije HV-a
 • Topničko-raketne skupine HV-a (Topničko-raketni divizijun 5. gbr, 20. topnički divizijun, topništvo Zbornog područja Split)
 • inženjerijska bojna HV-a
 • Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana sa snagama 91. i 95. zrakoplovne baze
 • Ostale snage HV-a u provedbi i potpori operacije
 • gbr HVO-a Ante Bruno Bušić
 • gbr HVO-a
 • gbr HVO Jastrebovi
 • diverzantski odred HVO-a
 • gardijska diverzantska bojna HVO-a
 • Specijalne postrojbe policije iz Hercegovine, Postrojba za posebne namjene Gavran 2 iz Čitluka
 • gb HVO-a
 • topničko-raketna pukovnija HVO-a
 • Snage Vojne policije HVO-a
 • Ostale snage HVO-a u provedbi i potpori operacije.
4. gardijska brigada Hrvatske vojske Pauci, Edicija monografija vojno-redarstvenih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Domovinskog rata 1991-1996., MORH, GS OSRH, Zagreb, 2011.

 

D Dinamika akcije

 1. smjer: Crni Lug – Bosansko Grahovo

Prvog dana operacije snage 7. gbr probile su neprijateljsku obranu i uspostavile novu za nastavak napada. Na ovom smjeru neprijatelj je doveo pojačanja, vjerojatno s bihaćke bojišnice čime se ostvaruje i jedan od ciljeva operacije oko slabljenja neprijateljskog obruča oko Bihaća. Drugog dana 2. bojna 9. gbr ovladava važnim uporištem Nos nakon čega se spojila sa snagama Puma koje nezaustavljivo dalje napreduju prema Bosanskom Grahovu. Trećeg dana operacije uvode se i snage 4. gbr što ubrzava napredovanja i okruženje Bosanskog Grahova koje snage 7. i 4. gbr zajedno oslobađaju 28. srpnja. Dodatno, pod nadzor hrvatskih snaga stavljen je i važan strateški prijevoj Derala (965 m) čime je prekinuta neprijateljska komunikacija Knin – Banja Luka.

 1. smjer: planina Šator – Glamoč

Na ovom smjeru napada zajedno su djelovale postrojbe HV-a i HVO-a, a napad je počeo istodobno s probojem prema Grahovu. Prvog dana 81. gb probila je prve neprijateljske položaje i nastavila s oslobađanjem planinskog prostora sjeverno od Glamoča. U borbu se uvode i druge postrojbe te nastavlja približavanje prema Glamoču. Tako je 81. gb djelovala prema komunikaciji Glamoč – Bosansko Grahovo, a 2. gbr HVO-a izbila je na Poljanski vrh ostvarivši time vizualni kontakt s Glamočkim poljem. Ostale snage HVO-a također su usmjerene prema Glamoču napredujući preko prijevoja Koričine. Četvrtog dana Glamoč je stavljen u poluokruženje nakon što je 81. gb oslobodila Ćoslije u blizini Glamoča nadzirući ga sa sjeverne strane, dok su snage HVO-a nakon ovladavanja Koričine i Kujače Glamoču prišle s južne strane. Također. 1. HGZ porazio je neprijatelja i na Staretini. Petog dana operacije hrvatske su snage ušle u Glamoč i nastavile s potiskivanjem neprijatelja.

E Energičnost na širokoj fronti

Hrvatske su snage i u ovoj operaciji potvrdile energičnost u probijanju neprijateljske obrane, posebno prvog dana djelovanja na oba smjera napada. Naime, neprijatelj je bio dobro utvrđen s velikim brojem zaklona i skloništa te s postavljenim minsko-eksplozivnim zaprekama no hrvatske su snage i ovaj put nezaustavljivo napredovale. Učinak je tim vredniji što je u ovoj operaciji fronta bila široka. Tako je na smjeru prema Grahovu oslobođeni prostor bio širine 15 km i dubine 20 km dok je prema Glamoču oslobođeno 1300 četvornih kilometara što čini sveukupno oko 1600 četvornih km oslobođenog područja. Dio javnosti ovu operaciju naziva i Bosanski Bljesak s obzirom na brzi prodor hrvatskih snaga kao i sveukupnog značenja i za BiH i za Hrvatsku.

F Faktor iznenađenja

Iako su hrvatske snage prethodnim Skokovima potiskivale neprijatelja na Dinari, pobunjeničke neprijateljske snage sve do dolaska hrvatskih snaga nadomak Knina nisu vjerovali kako će im se to dogoditi. Očekivali su prodor HV-a iz smjera Zadra, Šibenika i Sinja, a hrvatske su im snage došle iza leđa upravo s Dinare. Stožerni brigadir Ademi slikovito je pojasnio opravdanost dinarskog smjera jer tko drži visove, drži i doline.

G Gojko Šušak i briga o hrvatskim braniteljima

Ratni ministar obrane RH Gojko Šušak na jednom od sastanaka u Širokom Brijegu s ključnim zapovjednicima operacije na kojem se razgovaralo o pripremi operacije još je jedanput posebno ponovio poruku o potrebi brige i čuvanja ljudskih života u nastupajućim borbama.

H HRZ i PZO u operaciji s MiG-ovima

HRZ i PZO u operaciji Ljeto 95 angažiralo je devet aviona i helikoptera. Prvi put u nizu od sedam napadnih akcija i operacija hrvatskih snaga pod zapovijedanjem Zbornog područja Split sudjelovala su dva borbena aviona MiG-21 iz sastava 21. eskadrile lovačkih zrakoplova 91. zb i to trećeg dana operacije kad su djelovali po neprijateljskim položajima sjeverno od Glamoča. Dodatno, još su dva aviona MiG-21 bila spremna za borbeno osiguranje helikoptera Mi-24 koji su također sudjelovali u operaciji te za presretanje neprijateljskih aviona. I ovaj put značajnu potporu pružale su i posade dvaju helikoptera Mi-8 MTV1 iz sastava 95. zb u prijevozu snaga i opreme do područja provedbe operacije pri čemu su prevezli oko 200 vojnika i osoblja te oko 40 tona opreme ostvarivši više od 100 letova i oko 30 sati naleta.

I Iz pobjede u pobjedu

Pobjednički hod hrvatskih snaga započeo je akcijom Zima 94 te nastavljen akcijama na Dinari Skok 1 i Skok 2, a Ljeto 95 navijestilo je krunu svih bitaka u Domovinskom ratu, Oluju, koja će započeti bez predaha jer je operacija počela samo četiri dana nakon završetka Ljeta 95.

J Jedinstveni Kumovi

Jedno od najutvrđenijih neprijateljskih uporišta bilo je na Šatoru, a zadaću ovladavanja ovim područjem dobila je 81. gardijska bojna Kumovi iz Virovitice na čelu sa zapovjednikom brigadirom Renatom Romićem. Hrabro i junački porazili su neprijatelja te potvrdili status postrojbe koja ne uzmiče i pred najzahtjevnijim borbenim iskušenjima. Tako su ratnici ravnice (Virovitica je na nadmorskoj visini 122 m) postali i vladari planine (Šator 1875 m) čime su stekli posebne simpatije ostalih postrojbi sudionika operacije.

K Kninska vrata

Ovladavanje planinskog prijevoja Derale iznad Strmice, na koji su se hrvatske snage pobjedonosno uspele i ušle na kninska vrata, kako se zbog strateškog značenja naziva ovaj prijevoj, bio je prijelomni trenutak slamanja neprijateljskog otpora na smjeru napada prema Grahovu. Nakon ulaska na kninska vrata sve pobunjeničke srpske snage u sjevernoj Dalmaciji bile su u poluokruženju, a hrvatske su snage bile desetak kilometara nadomak Knina.

3. 7. gardijska brigada Hrvatske vojske Tigrovi, Edicija monografija vojno-redarstvenih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Domovinskog rata 1991-1996., MORH, GS OSRH, Zagreb, 2011.

L Leteće topništvo

U operaciji su borbeno djelovali i helikopteri Mi-24 koji su zbog probojne moći nazvani i Leteće topništvo, a do punog su izražaja došli zajedno sa zemaljskim topništvom i oklopništvom u probijanju neprijateljske obrane. Posebno su bili učinkoviti u smjeru Grahova uništavajući neprijateljske otporne točke, a letačke su posade Mi-24 u ovoj operaciji ostvarile deset letova s oko deset sati naleta. Za operaciju su iz sastava 29. eskadrile borbenih helikoptera 91. zb prebazirana tri helikoptera Mi-24 na aerodrom u Sinju.

LJ Ljudstvo i tehnika

Ljeto 95 donijelo je još povoljniji omjer hrvatskih snaga u odnosu na neprijatelja te je prije pokretanja operacije izgledao: u ljudstvu 1,7 : 1 , u oklopništvu 2 : 1 te u topništvu 1,5 : 1. Tako je u odnosu na Skok 2 omjer hrvatskih snaga narastao i u ljudstvu i topništvu dok je oklopništvo zadržano na istoj razini. Sveukupno su hrvatske snage u operaciji brojile 23 900 pripadnika (12 400 iz HV-a i 11 500 HVO-a).

M Manevar obuhvatom na Nos pa na Velebit

Druga bojna 9. gbr (bivša zadarska 84. gb Termiti) u operaciji Ljeto 95 uvedena je u borbu 26. srpnja 1995. kad je obuhvatnim manevrom ovladala kotom Nos što je omogućilo daljnja napredovanja hrvatskih snaga. Zanimljivo je kako je ova postrojba izvučena trećeg dana operacije i odmah prebačena na Velebit odakle je ranije i stigla na livanjsku bojišnicu.

N Najave i priče o dolasku međunarodnih snaga

Nakon Skoka 2 i novih uspjeha hrvatskih snaga, a u vrijeme priprema za Ljeto 95 pojavile su se sve glasnije najave i priče o dolasku međunarodnih snaga za brza djelovanja koje bi uspostavile svoje baze baš na područjima koje su hrvatske snage na Dinari oslobađale. Sve je ostalo na priči, pa je ritam napredovanja hrvatskih snaga postao uskoro glavna priča međunarodne javnosti.

O Obilježja operacije Ljeto 95

 • Provodila se na dva odvojena, ali i usko povezana smjera: prema Bosanskom Grahovu (razbijanje neprijatelja na okupiranom prostoru RH) i Glamoču (razbijanje neprijatelja u BiH)
 • Sve neprijateljske snage u sjevernoj Dalmaciji dovedene u poluokruženje
 • Potpuna prevlast hrvatskih snaga na bojištu.

P Pričuvni položaji srpskih pobunjenika

Nakon oslobađanja Grahova, srpski pobunjenici niti u snu nisu mogli zamišljati kako će njihovi pričuvni položaji praktički biti na ulazu u Knin, na Crvenoj zemlji i Strmici. Naime, sjever Knina smatrali su sigurnim te se i nisu pripremali za ovakav scenarij koji im je pripremila 7. i 4. gbr.

R Ratne zgode iz operacije

 • Srpski potpukovnik prespavao Ljeto 95

Nakon što su oslobodili Glamoč, pravo iznenađenje za hrvatske branitelje bio je dolazak vojnog kamiona iz Drvara na remont, a u njemu su bili srpski potpukovnik i dva vojnika ne znajući kako je Glamoč pod hrvatskim nadzorom. I ova zgoda govori o brzom prodoru hrvatskih snaga, a srpski se potpukovnik na licu mjesta uvjerio kako njegove vojske više nema ni u Grahovu ni u Glamoču.

 • Grahovo nije postalo Pasuljevo

U pobjedničkoj atmosferi operacije Ljeto 95 posebno se pamti komentar generala Ljube Ćesića-Rojsa koji je na svoj način pojasnio kako bi Grahovo da ga nisu oslobodili postalo Pasuljevo.

S Splitska deklaracija

Predsjednik RH Franjo Tuđman i predsjednik Predsjedništva Republike BiH Alija Izetbegović potpisali su u Splitu 22. srpnja 1995. Deklaraciju o oživotvorenju Sporazuma iz Washingtona, zajedničkoj obrani od srpske agresije i postizanju političkog rješenja sukladno naporima međunarodne zajednice. Ovaj diplomatski sročen tekst u stvarnosti je značio legalno djelovanje hrvatskih snaga na rubnim područjima BiH u zajedničkoj borbi protiv agresorskih srpskih snaga.

Š Što se u javnost puštalo uoči Ljeta 95

Operacija Ljeto 95 ponudila je i posebne oblike djelovanja HV-a, a sve u cilju postizanja iznenađenja prema neprijatelju i zadržavanja tajnosti priprema za operaciju. Tako se uoči operacije na Hrvatskoj televiziji u prvom planu promovirala uspješnost turističke sezone, a puštale su se i snimke kako su 4. i 7. gbr na odmoru u Splitu i Varaždinu. Naravno, istina je bila potpuno drugačija jer su brigade već bile na polaznim položajima za napad.

T Topničko-raketna potpora

Uspjehu hrvatskih snaga pridonijeli su i učinkovita topničko-raketna djelovanja koja su svu moć pokazala u paljbenoj pripremi na početku operacije koja je počela u zoru. S pomicanjem crte naprijed topništvo se pravodobno premještalo na nove paljbene položaje i tako u stopu pratilo pješačke snage.

U U paru

Na smjeru napada prema Bosanskom Grahovu od 27. srpnja 1995. zajedno počinju djelovati dvije gardijske brigade, 4. i 7., koje su ratna prijateljstva već ranije učvrstila na Dinari, a Ljeto 95 bilo je trasa njihova zajedničkog pobjedonosnog i nezaustavljivog prodora prema Kninu.

V Večernji sastanci ključnog osoblja

Nakon svakog dana operacije ključno zapovjedno osoblje provodilo je navečer raščlambe provedenih zadaća te donosilo odluke za nastavak djelovanja. Jedna od takvih odluka bila je i odgoda ulaska hrvatskih snaga u Glamoč u noći 28. srpnja iz sigurnosnih razloga, a to je učinjeno sutradan ujutro čime je nakon Grahova i Glamoč potpuno oslobođen. I operacija Ljeto 95 vođena sa zapovjednog mjesta hrvatskih snaga u Donjim Rujanima koje su tako postale pobjedničko mjesto u ključnim operacijama Domovinskog rata.

Z Zabilješka tzv. Srpske vojske Krajine

Nakon prodora hrvatskih snaga i oslobađanja Grahova i Glamoča oslabio je srpski napad na Bihać i 5. korpus Armije BiH, a zanimljivo je i objašnjenje tzv. SVK kako je… ovakvom akcijom Hrvatska po drugi put ‘spasila’ od slamanja 5. K Alijine vojske, jer je primorala Srpsku vojsku da izvrši pregrupisavanje snaga sa Bihaćkog ratišta u cilju zaustavljanja dubljih prodora HV na već pomenutom pravcu napada.

Ž Žrtve hrvatskih branitelja

U operaciji Ljeto 95 u njezinu napadnom dijelu i poslije do početka VRO Oluja poginulo je 18 hrvatskih branitelje dok je teže ranjeno 26, a lakše oko 129 branitelja.

Tekst: Marinko Karačić