Abeceda operacije Maestral

U zajedničkoj operaciji Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i Armije Bosne i Hercegovine, koja je provedena u zapadnoj Bosni od 8. do 15. rujna 1995., oslobođeni su Šipovo, Jajce i Drvar te važni prijevoji Mlinište i Oštrelj. Bio je to novi poraz bosanskohercegovačkih Srba i ostataka postrojbi pobunjenih Srba iz Hrvatske kojima je još preostalo braniti šire područje Banja Luke. Tako je Maestral zapuhao u smjeru završetka rata u BiH i definitivnog vojnog poraza srpske vojske.

A Aktivnosti prije Maestrala

 • mjesec dana prije završila je VRO Oluja u kojoj su oslobođeni Knin i okupirana područja Dalmacije, Like, Korduna i Banovine, a grad Bihać deblokiran
 • Vojni porazi pobunjeničkih srpskih snaga u operacijama Ljeto i Oluja nisu još uvijek kod njihovih vođa bili dovoljan znak za pristanak na završetak rata i prijedlog međunarodne zajednice o međuetničkoj podjeli teritorija u BiH u omjeru 51 : 49 % (Srbi : Bošnjaci i Hrvati). Jedino rješenje bilo je ponovno ih vojno poraziti i na taj način dovesti za mirovni stol.

B Brojke iz Maestrala

 • bojišnica prije Maestrala protezala se od Kupreških vrata do Une u duljini oko 100 km
 • uključujući Maestral Zborno područje Split s ostalim hrvatskim snagama u 10 mjeseci bilo je angažirano u šest napadnih akcija i operacija, a nakon Oluje, Maestral je bio druga po veličini provedena operacija
 • prosječna dubina oslobođenog područja u ovoj operaciji iznosila je oko 25 km, a sveukupno je oslobođeno oko 2500 četvornih kilometara
 • operacija je izvedena u tri faze, a bojišnica je podijeljena na tri područja za koje su bile odgovorne tri operativne grupe.

 

C Cilj Maestrala

 • potisnuti neprijateljske snage s dostignute bojišnice u Oluji kako ne bi organizirali moguće napade na hrvatske snage i RH
 • potisnuti neprijateljske snage dalje od Kupresa, Glamoča i Bosanskog Grahova
 • osloboditi gradove Šipovo, Jajce i Drvar uključujući i prijevoj Oštrelj
 • omogućiti djelovanja snaga 5. korpusa Armije BiH prema Bosanskom Petrovcu i Grmeču te snaga 7. KA BiH prema Kotor Varošu.

Č Čelni zapovjednici i postrojbe u Maestralu

Ministar obrane RH Gojko Šušak, načelnik Glavnog stožera HV-a general-zbora Zvonimir Červenko, zapovjednik Zbornog područja Split general-pukovnik Ante Gotovina.

HV:

 • gardijska brigada
 • gbr
 • hrvatski gardijski zdrug
 • gardijska bojna
 • brigada
 • br
 • br
 • domobranska pukovnija
 • dp
 • dp
 • dp
 • dp
 • dp
 • topnički divizijun
 • haubički divizijun
 • protuoklopni topničko-raketni divizijun
 • izvidničko-diverzantska satnija Glavnog stožera HV-a
 • satnija za elektroničko djelovanje GS-a HV-a (275. satnija za ED)
 • Antiteroristička grupa 72. bojne Vojne policije
 • Satnija taktičkih snajpera
 • inženjerijske postrojbe
 • logističke postrojbe
 • ostale snage HV-a u provedbi i potpori operacije.

HVO i policijske snage iz Hercegovine:

 • , 2., i 3. gardijska brigada
 • gardijska diverzantska bojna Ludvig Pavlović
 • diverzantski odred
 • topničko-raketni puk
 • snage ZP-a Vitez, Tomislavgrad i Mostar
 • snage specijalne policije
 • ostale snage HVO-a u provedbi i potpori operacije.

D Dinamika Maestrala

 • Smjer Glamoč – Šipovo – Jajce

Ovaj smjer odvijao se na istočnoj bojišnici. Prvog dana operacije, koja je započela ujutro po magli i niskoj naoblaci, probijena je neprijateljska obrana te ostvareno početno napredovanje hrvatskih snaga (oslobađanje naselja Pribelja). Drugog dana 7. gbr oslobađa važni prijevoj Mlinište na putu Glamoč – Mrkonjić Grad, 4. gbr prodire do Jastrebnjaka dok je 1. HGZ zajedno sa snagama HVO-a i specijalaca iz Hercegovine napredovao do planine Vitorog. Četvrtog dana snage HVO-a oslobađaju planinu Demirovac iznad Kupresa čime je uspješno završena prva faza operacije.

U nastavku operacije cilj je oslobađanje Šipova što su snage 1. gbr i 60. gdb HVO-a i pripadnici IDS-a HV-a ostvarile petog dana operacije, a na ovom smjeru napada u borbu je uvedena i 81. gb HV-a. Uslijedilo je oslobađanje naselja Trnovo, Majdan, Čitluk, Gornji Volar, Ljuša, Kasumi, Gornji Baraći te Gornja i Donja Pecka. Šestog dana operacije oslobođeno je i Jajce čime su hrvatske snage ostvarile sve postavljene ciljeve na ovom smjeru napada.

 • Smjer Bosansko Grahovo – Drvar

Napadna djelovanja hrvatskih snaga na zapadnom smjeru prema Drvaru i prijevoju Oštrelj započela su sedmog dana operacije što je ujedno i završna faza Maestrala.

Hrvatske su snage odlučno nastavile prodor i prisilile neprijatelja na povlačenje prema Bosanskom Petrovcu, a iz smjera Bihaća prema Petrovcu probijale su se snage i 5. korpusa armije BiH. Planinom Klekovača ovladala je 3. gbr HVO-a, a završni čin bilo je oslobađanje Drvara i šireg područja osmog dana operacije uključujući i prijevoj Oštrelj.

Džepovi neprijatelja

Nakon uspješnog prodora hrvatskih snaga prvog dana operacije i nadzora oslobođenog teritorija po dubini pojavio se još jedan novi izazov, a to su bili džepovi ostataka razbijenih neprijateljskih vojnika koji su pružali otpor. Tako su hrvatski branitelji uz pogled naprijed i napad, oprezno i s jednim okom unazad poduzimali akcije pretrage tek oslobođenog terena pretvarajući ga u sigurne zone.

E Europa i međunarodna zajednica prate razvoj događaja u Maestralu

Još jedan vojni poraz srpskih snaga u Maestralu na poseban je način pratila Kontaktna skupina za BiH koja je osnovana u travnju 1994., a činili su je predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Francuske, Njemačke i Rusije, koje su u ime međunarodne zajednice preuzele ulogu posredovanja za završetak rata i mirovnog rješenja u BiH.

Jednako tako RH je strpljivo čekala pristanak vodstva pobunjenih Srba za prihvaćanjem mirnog povratka okupiranih područja Podunavlja u okrilje Hrvatske. Naravno, postrojbe HV-a bile su spremne i za vojno oslobađanje, a operacija je planirana pod imenom Dunav.

F Faze Maestrala

Operacija je ciljano izvedena u tri faze, a to znači strpljivo se pripremala i ostvarivala prednost u odnosu na neprijatelja. Krenulo se s desnog krila, zatim po dubini i na kraju sve je završeno napredovanjem na lijevom krilu napada hrvatskih snaga. Važno je istaknuti kako je i u ovoj operaciji na pojedinim dijelovima bojišnice neprijatelj pružao jači otpor o čemu svjedoči i broj žrtava hrvatskih snaga.

G Granatama s bojnim otrovom po hrvatskim snagama

Neprijateljske su snage u nemoći drugog dana operacije koristile granate punjene smjesom koja upućuje na bojne otrove. Napad je izveden na području južno od Drvara, a jaki vjetar sjeverac bio je na hrvatskoj strani te nije bilo posljedica za hrvatske snage. Ipak, miris se mogao osjetiti sve do Knina, a vjerojatno je bila riječ o otrovu iz skupine nadražljivaca.

H HRZ i PZO u Maestralu

Zračne snage nastavile su s djelovanjem i u operaciji Maestral. Ovaj put do punog su izražaja dolazile posade borbenih helikoptera Mi-24. Tako su petog dana operacije letačke posade Mi-24 u tri navrata djelovale po utvrđenim otpornim točkama neprijatelja kod Šipova što je nakon djelovanja prema Bosanskom Grahovu ocijenjeno kao najučinkovitiji doprinos Mi-24 operacijama hrvatskih snaga na ovom dijelu bojišnice. U Maestralu su ostvarena 24 leta s oko 14 sati naleta.

I Ispit zrelosti

Nakon Oluje i pobjedničkog zanosa koji se s bojišnice prelio na cijelu Hrvatsku koja je slavila pobjedu i slobodu, pred hrvatskim snagama postavljen je novi izazov. Strpljenje, samopouzdanje i vojna nadmoć bili su formula uspjeha Maestrala koji je bio i svojevrstan ispit zrelosti, a hrvatske su ga snage bez puno euforije, vojnički i profesionalno uspješno izvele i još jednom potvrdile kako su ključna prevaga kad mirovni pokušaji ne donose ploda. Usto, neprijatelj je planirao ponovno okupirati dio područja koja su oslobođena u Oluji te se sportsko pravilo u kojem je napad najbolja obrana uspješno prenijelo i na bojno polje. Još jedan detalj upućuje kako su hrvatske snage imale potpun nadzor i diktirale razvoj stanja na bojišnici. Naime, trećeg dana operacije snage 4. i 7. gbr izvedene su iz borbe na kraći odmor uz oprez zadržavanja dijela interventnih snaga u Kninu i kod Glamoča.

J Jabuke i orasi – vitaminski voćni obrok

Iako se logistika trudila i činila sve kako bi u stopu pratila napredovanje hrvatskih snaga, dio sudionika operacije sjeća se kako su zbog brzine i dubine prodora jedno vrijeme redovite vojne obroke zamjenjivali voćnim s okolnih zasada jabuka i oraha sve dok se nije uspostavila dostava pojačanih mesnih vojnih obroka, a zbog nepristupačnog terena mobilizirani su i konji za dostavu namirnica.

K Kumovi i anegdota iz Maestrala

Nakon sudjelovanja u oslobađanju Jajca i daljnjeg napredovanja prema Mrkonjić Gradu pripadnici 81. gb rado prepričavaju anegdotu kako bi u nastavku djelovanja željeli osloboditi i Banja Luku što bi im skratilo povratak kući u Viroviticu za 400 km.

L Lukavstvo i snalažljivost

Izvidnička skupina 1. HGZ-a petog dana operacije imala je u večernjim satima bliski kontakt s neprijateljskim snagama prilikom izviđanja šumskog puta od Ljuše prema Vukovu. Na pitanje neprijateljskih vojnika Jeste li vi, drugovi, iz Banja Luke?, izvidnici odmah odgovaraju potvrdno čime dobivaju na vremenu za zauzimanje položaja i brzu reakciju. Ubrzo je uslijedio okršaj u kojem su hrvatski izvidnici uz potporu pripadnika postrojbe nanijeli poraz ovoj neprijateljskoj skupini koja je najvjerojatnije branila odstupnicu za svoje snage u povlačenju.

LJ Ljudstvo i tehnika

Maestral je ponovno donio povoljniji omjer hrvatskih snaga u odnosu na neprijatelja pa je prije pokretanje operacije bio: u ljudstvu 2,1 : 1, u oklopništvu 2,8 : 1 te u topništvu 1,5 : 1.

M Maestral mira

Umirujući Maestral nakon snažne Oluje navjestitelji su ponajprije mira u BiH, ali i većoj sigurnosti Hrvatske. Još jedna pobjeda hrvatskih snaga i zajednička djelovanja sa snagama Armije BiH protiv neprijateljskih srpskih snaga vodila su kraju ratnih vremena i početku mirovnih sporazuma.

N NATO-ovi zračni udari

Za vrijeme operacije Maestral NATO je provodio odvojenu akciju Deliberate force kojom su iz zraka i topništvom napadani srpski vojni ciljevi s težištem na stvaranju sigurnosnog prstena oko Sarajeva. Naime, jedna minobacačka granata ispaljena je 28. kolovoza 1995. na sarajevsku tržnicu Markale kad je poginulo 39 i ranjeno 86 civila. Iako su snage Vojske Republike Srpske negirale kako je mina ispaljena s njihovih položaja, dva dana poslije počelo je NATO-ovo djelovanje po srpskim položajima oko Sarajeva s težištem na zapovjednim mjestima, središtima veze i ostalim vojnim objektima. Srbima je ponuđen prekid udara ako povuku topništvo dalje od dometa Sarajeva, no oni to nisu prihvatili te su nastavljeni zračni udari koji su trajali do 13. rujna kad su čelnici Vojske RS-a prinuđeni na popuštanje i povlačenje topništva. Ova operacija nije imala izravnu poveznicu i usklađenost s Maestralom, no zasigurno je još jače uzdrmala njihov preostali vojni potencijal i osobito moral ljudstva.

O Ostali bez još jednog korpusa

Neprijateljske su snage u Maestralu poražene te su ostale bez 2. korpusa Drvar. Preostao im je još 1. banjalučki korpus kojem je sad glavna briga braniti šire područje Banja Luke.

P Posebni oblici djelovanja HV-a

Nakon jednomjesečne stanke od završetka Oluje, pokretanje nove operacije Maestral držalo se ne samo u tajnosti nego i posebnim oblicima djelovanja nastojalo zbuniti neprijatelja u određivanju glavnog smjera napada hrvatskih snaga. Tako je primjerice objavljena vijest o sportskom natjecanju 1. i 2. gbr u Gospiću, a policija je regulirala promet zbog dolaska sudionika natjecanja kojeg zapravo nije ni bilo. Tako se htjelo preusmjeriti pozornost na aktivnosti u ZP-u Gospić, a simulirani su i razgovori zapovjednika ZP-a Gospić sa zapovjednicima Armije BiH o zajedničkom djelovanju. Nakon svega neprijatelj je pojačavao obranu i pozornost upravo na ovaj ZP kao i prema 5. KA BiH.

R Rezultati Maestrala

 • oslobođeni gradovi: Šipovo, Jajce i Drvar
 • oslobođeni važni prijevoji Oštrelj i Mlinište
 • oslobođene planine: Vitorog, Demirovac, Jastrebnjak, Klekovača
 • poražene neprijateljske snage potisnute su s početne bojišnice od 100 km na usko područje između rijeka Sane i Ugar u širini samo 40 km.

S Stabilnost i snaga hrvatskih snaga

HV i HVO odlučno su i čvrsto svaku od tri faze operacije Maestral provodile planiranim tempom i time potvrdile snagu, stabilnost i pouzdanost gradeći mentalitet pobjednika koji u potpunosti ostvaruje prevlast na bojišnici.

Š Što je Malbašina kamera zabilježila u Maestralu?

Ratni snimatelj Petar Malbaša prateći operacije hrvatskih snaga u Domovinskom ratu zabilježio je u Maestralu i trenutak pružanja pomoći ranjenom vojniku srpskih formacija. Naime, pripadnici 4. gbr drugog dana operacije pronašli su ranjenog neprijateljskog vojnika te mu pružili pomoć za kojom je vapio jer mu je kako je kazao komanda pobjegla. I ovaj detalj svjedoči o viteštvu, humanosti i vojničkom kodeksu koji su hrvatski gardisti tako snažno posvjedočili, a ranjeni srpski vojnik tek je poslije mogao saznati kako se do saniteta zapravo vozio u zapovjednom vozilu zajedno s ratnim zapovjednikom ove brigade Damirom Krstičevićem.

T Taktička inicijativa hrvatskih snaga

Cijelo vrijeme operacije hrvatske su snage energično potiskivale i razvlačile neprijatelja ne dopuštajući mu mogućnost organiziranja protuudara te su tako u startu preuzele i zadržale inicijativu koja je vodila uspješnom završetku još jedne pobjedničke operacije.

U Uklanjali minsko polje za nastavak borbi

Pripadnici 1. HGZ-a prvog dana operacije u djelovanju prema Vitorogu naišli su na području Rupa na protuoklopno minsko polje koje su branile neprijateljske pješačke snage, no hrabro su ga uspjeli ukloniti te nastavili s progonom neprijateljskih snaga.

V Vrba – zapovjedno mjesto

Maestral je operacija isplanirana u Kninu, u novouspostavljenom Zapovjedništvu Zbornog područja Split, a izravno je vođena iz sela Vrba kod Glamoča.

Z Zemljovidi – dragocjena pomoć

U pripremi i provedbi operacije, koja se odvijala na relativno nepoznatom terenu, a usto u prva dva dana i nepovoljnim vremenskim uvjetima zemljovidi su bili vodiči kao važna pomoć u svakom novom proboju hrvatskih snaga i upoznavanju terena koji je bio pred njima. Od koristi su bile i snimke bespilotnih letjelica jer pojedini putovi nisu bili ucrtani. Tako je šumski put prema Vitorogu prepoznat zahvaljujući snimkama iz zraka.

Ž Žrtve hrvatskih branitelja

U osam dana trajanja operacije poginulo je 55 branitelja hrvatskih snaga dok je 67 teže i 110 lakše ranjeno. Zaslužuju naše poštovanje, trajnu zahvalnost i sjećanje.

Izvori za fotografije:

 1. Gotovina Ante, Napadajni bojevi i operacije HV i HVO (hrvatskih snaga), Zapovjedništvo Zbornog područja Split, Knin, 1996.
 2. gardijska brigada Hrvatske vojske Pauci, Edicija monografija vojno-redarstvenih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Domovinskog rata 1991. – 1996., MORH, GS OSRH, Zagreb, 2011.
 3. gardijska brigada Hrvatske vojske Tigrovi, Edicija monografija vojno-redarstvenih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Domovinskog rata 1991. – 1996., MORH, GS OSRH, Zagreb, 2011.
 4. hrvatski gardijski zdrug, Edicija monografija vojno-redarstvenih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Domovinskog rata 1991. – 1996., MORH, GS OSRH, Zagreb, 2011.
 5. Osnivanje i ratni put 81. samostalne gardijske bojne Hrvatske vojske iz Virovitice, HVIDR-a RH, 81. samostalna gardijska bojna, Zagreb, 2019.

Pripremio: Marinko Karačić