Abeceda VRO Bljesak

Združene snage hrvatske vojske i policije u operaciji Bljesak porazile su neprijatelja te oslobodile zapadnu Slavoniju. Brzim i žestokim udarima hrvatske su snage potvrdile punu spremnost i sposobnost oslobađanja preostalih okupiranih područja Republike Hrvatske. Tako je pobjedonosna 1995. počela na slavonskoj ravnici snažnim Bljeskom, a završila Olujnim udarima hrvatskih snaga u Dalmaciji kad je oslobođen Knin kao jedan od simbola agresije na Hrvatsku…

A Akcije hrvatskih snaga koje su prethodile VRO Bljesak

• Orkan 91, oslobođeno 16 naselja u trokutu općina Novska, Nova Gradiška i Pakrac.
• Otkos 10, oslobođena općina Grubišno Polje i dio općine Daruvar.
• Papuk 91, oslobođene u cijelosti općine Daruvar, Virovitica, Podravska Slatina, Orahovica i Požega te dio općine Pakrac.

B Borbeno jačanje hrvatskih snaga i pripreme za Bljesak

Pod nadzorom agresorskih srpskih snaga u zapadnoj Slavoniji ostali su još dijelovi općina Novske, Nove Gradiške i Pakraca. No, za RH ovo je područje imalo veliko prometno i strateško značenje jer je presijecalo autocestu i željezničku prugu koje povezuju središnju i istočnu Hrvatsku.

RH najprije pokušava mirnim putem vratiti okupirana područja, ali i provodi detaljne pripreme i planove za vojno rješenje i oslobađanje zapadne Slavonije. Neometano prometovanje na relaciji Zagreb – Lipovac trajalo je samo četiri mjeseca kad pobunjeni Srbi izazivaju nove napetosti i protuustavne aktivnosti. Najprije su na jedan dan zatvorili ovu dionicu, a vrhunac je uslijedio nakon što su počeli s napadom na putnike pri čemu ubijaju nekoliko hrvatskih civila. Postalo je jasno kako je vojna operacija jedino rješenje.

C Ciljevi i zamisao VRO Bljesak

1. Razbiti i potpuno poraziti snage pobunjenih Srba
2. Osloboditi zapadnu Slavoniju i otvoriti autocestu A3 Zagreb – Lipovac
3. Izbiti na rijeku Savu i organizirati obranu državnih granica.

Č Čelni zapovjednici i postrojbe u Bljesku

U operaciji su sudjelovale 53 postrojbe hrvatske vojske i policije. Ministar obrane u vrijeme operacije bio je Gojko Šušak, dok se na dužnosti načelnika Glavnog stožera HV-a nalazio general zbora Janko Bobetko.
Smjerom napada Zapad i Sjever (novljansko i pakračko bojište), rukovodilo je Izdvojeno zapovjedno mjesto (IZM) GS-a HV-a u Garešnici na čelu s general-bojnikom Marijanom Marekovićem.
Smjerom napada Istok (novogradiško bojište), rukovodio je IZM Zapovjedništva Zbornog područja Bjelovar u Novoj Gradiški na čelu s brigadirom Lukom Džankom, dok je zapovjednik združenih snaga SJP-a MUP-a RH bio Mladen Markač.

• Hrvatska vojska u operaciji Bljesak:
Snage 1., 3. i 5. gardijske brigade, oklopna skupina 2. gardijske brigade, 80. i 81. gardijska bojna Kumovi, 1. hrvatski gardijski zdrug, 52., 121. i 125. domobranska pukovnija, 104., 105. i 123. brigada HV-a, pripadnici 265. izvidničko-diverzantske satnije, 69. satnija Vojne policije, 505. mješovita satnija atomsko-biološko-kemijske obrane (ABKO). Zrakoplovnu potporu u provedbi operacije pružale su snage Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Topničko-raketnu i protuzračnu potporu pružale su postrojbe iz sastava 123. i 127. brigade HV-a, 13. protuoklopnog topničko-raketnog divizijuna (POTRD), 15. protuoklopne topničko-raketne brigade, 16. topničko-raketne brigade, 18. topničkog divizijuna te 201. i 202. topničko-raketne brigade PZO-a i 1. samostalne topničke bitnice 57/2 mm PZO-a. Zadaće su provodili i Vod za elektroničko djelovanje, Vod besposadnih letjelica, 350. odred diverzanata GS HV-a, 50. bojna ABKO te postrojbe 34. inženjerijske bojne, 255. satnije veze i 312. logističke baze.

• Združene snage specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) RH u operaciji Bljesak:
Antiteroristička jedinica (ATJ) Lučko, Specijalna jedinica policije (SJP) Alfa Policijske uprave (PU) zagrebačke, SJP Omega PU bjelovarsko-bilogorske, SJP Ban iz PU križevačko-koprivničke, SJP Šimini anđeli pakla PU brodsko-posavske, SJP Bak PU istarske, SJP Osa PU sisačko-moslavačke, SJP Ris PU sisačko-moslavačke/Kutina, SJP Orao PU osječko-baranjske, SJP Trenk PU požeško-slavonske, SJP Grom PU karlovačke, SJP Tigar PU ličko-senjske, SJP Ajkula PU primorsko-goranske, SJP Poskoci PU zadarske, SJP Delta PU vukovarsko-srijemske/Županja, SJP Krpelj PU vukovarsko-srijemske, SJP Roda PU varaždinske, SJP Barun PU krapinsko-zagorske, SJP Jastrebovi PU šibensko-kninske te SJP BATT PU splitsko-dalmatinske.

D Dinamika VRO Bljesak

Operacija je započela 1. svibnja 1995. brzim i snažnim probojem hrvatskih snaga na bojišnici dugoj 80 km u tri smjera (sjever, istok i zapad), a trajala je pet dana.

• Prvi dan (1. svibnja 1995.), neprijatelj razbijen i prisiljen na povlačenje
Snažnim udarima hrvatske snage već oko 7 sati probijaju prve crte obrane neprijatelja te brzo napreduju i potiskuju neprijatelja prema Okučanima. Nakon oslobađanja sela Kričke i utvrđenih položaja na Kričkom brdu najznačajniji rezultat bilo je spajanje snaga HV-a sa snagama SJP MUP-a u području sela Benkovac Okučanski čime je okupirano područje zapadne Slavonije presječeno, a neprijateljske snage podijeljene na dva dijela. U nastavku djelovanja oslobođen je i Jasenovac što je bio dodatan uspjeh prvog dana operacije.

• Drugi dan (2. svibnja 1995.), oslobođeni Okučani
Drugog dana operacije uslijedio je završni usklađen udar hrvatskih snaga i još brže napredovanje i nanošenje novih poraza neprijateljskim snagama koje su prisiljene izvlačiti ljudstvo i tehniku iz Okučana prema Staroj Gradiški. Glavni cilj drugog dana uspješno je proveden te su Okučani oslobođeni, a hrvatske su snage izbile na rijeku Savu te organizirale obranu državne granice.

• Treći dan (3. svibnja 1995.), obrana državne granice na Savi
U nastavku operacije hrvatske snage nastavljaju s organizacijom obrane na rijeci Savi te pretraživanjem oslobođenih područja i uništavanjem i protjerivanjem zaostalih neprijateljskih snaga.

• Četvrti dan (4. svibnja 1995.), konačan poraz i slom neprijateljskih snaga
Četvrtog dana operacije uvedene su nove snage HV-a koje su zračnim prijevozom dovedene u područje operacije, a sve u cilju konačnog poraza neprijateljskih snaga koje su se našle u potpunom okruženju hrvatskih snaga. Jedino što im je preostalo bila je predaja te je to i učinilo oko 1500 neprijateljskih vojnika i više tisuća civila.

• Peti dan (5. svibnja 1995.), oslobođeno i posljednje neprijateljsko uporište
Oslobađanjem utvrđenog objekta Omanovac 5. svibnja 1995. kao zadnjeg uporišta pod nadzorom neprijatelja uspješno su završena djelovanja hrvatskih snaga u operaciji Bljesak.

E Energičan početni udar

Temeljna zamisao operacije bila je energičnim početnim udarima, uz uporabu topničko-raketnih sustava, zrakoplovstva, izvidničko-diverzantskih skupina, ostvariti jak vatreni udar po vitalnim objektima neprijatelja, uz istodoban, iznenadan i brz napad pješačkih i oklopno-mehaniziranih snaga, razbiti neprijateljske snage te osloboditi zapadnu Slavoniju.

F Faktor iznenađenja specijalnih snaga MUP-a

Uoči početka operacije, skupine pripadnika SJP MUP-a neopaženo su ušle u dubinu okupiranog teritorija te se približile jačim uporištima pobunjenih Srba. Njihova je zadaća bila izviđanje područja i ovladavanje važnim objektima i komunikacijama na pravcima djelovanja hrvatskih snaga, te spriječiti konsolidaciju neprijateljskih snaga i njihovo djelovanje prema glavnim smjerovima napada hrvatskih snaga.

G Gerilsko ratovanje pobunjeničkih snaga

Četvrtog dana operacije većina se pobunjeničkih vojnih snaga predala, no ostalo je oko 500 naoružanih pripadnika vojske i milicije koji su nastavili gerilsko ratovanje po šumama Papuka i Psunja pokušavajući pružiti otpor hrvatskim snagama i osigurati sigurniju odstupnicu za bijeg. Dio njih uspio se izvući preko rijeke Save na područje Bosne i Hercegovine pod srpskom kontrolom, dok je većina bila prisiljena na predaju hrvatskoj policiji.

H Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) u VRO Bljesak

Letačke posade i piloti HRZ-a dali su značajan doprinos u provedbi operacije. Avioni i helikopteri u prva četiri dana operacije izveli su 71 polijetanje. Prva napadna borbena djelovanja izvode piloti 21. eskadrile lovačkih zrakoplova (21. ELZ) 91. zrakoplovne baze s avionima MiG-21 na neprijateljsko zapovjedno mjesto u Staroj Gradiški te na topničke položaje u Gornjim Bogićevcima. Uz njih borbeno djeluju i letačke posade 29. eskadrile borbenih helikoptera (29. EBH) 91. zrakoplovne baze s helikopterima Mi-24 na neprijateljska uporišta oko Stare Gradiške te u potpori snagama hrvatskih kopnenih snaga. Uz bojna djelovanja po zapovjednim mjestima i utvrđenim neprijateljskim objektima HRZ je helikopterima prevezao ojačanu satniju 81. gardijske bojne u područje provedbe operacije.

I Ivkanec, prvi hrvatski zapovjednik kojem su se predale neprijateljske agresorske snage

Predaja zapovjednika neprijateljske tzv. 51. pakračke pješačke brigade SVK potpukovnika Steve Harambašića zapovjedniku hrvatske policije Nikoli Ivkancu 4. svibnja 1995. na Gavrinici kod Pakraca označava i konačan poraz agresorskih snaga u zapadnoj Slavoniji. Tako je Nikola Ivkanec postao prvi hrvatski branitelj i policijski zapovjednik kojem su se predale neprijateljske agresorske snage.

J Jamčili im sigurnost no pobunjeni Srbi ne prihvaćaju hrvatsku vlast

Nakon oslobađanja područja zapadne Slavonije lokalno srpsko stanovništvo i pobunjenici uglavnom napuštaju to područje iako su im nuđena sva prava i sigurnost. Većina njih nije prihvaćala i priznavala hrvatsku vlast. Tako je prema dostupnim podacima nakon operacije Bljesak ostalo oko 1500 Srba. Za njih je tijekom lipnja i srpnja 1995. u organizaciji UNCRO-a provedena operacija Siguran prolaz kojom su međunarodne snage osiguravale svojevoljan odlazak onog dijela srpskog pučanstva koje unatoč svim ponuđenim jamstvima jednostavno nije htjelo prihvatiti stvarnost i priznati hrvatsku vlast.

K Koordinacija snaga Hrvatske vojske i SJP-a MUP-a

Nakon operacija Maslenica i Medački džep, Bljesak je još jednom potvrdio izniman stupanj koordinacije Hrvatske vojske i postrojbi SJP-a MUP-a RH. Njihovo zajedničko djelovanje i uspješnost u provedbi dobivenih zadaća bili su snaga i vrelo pobjedničkog hoda u obrani i oslobađanju domovine.

L Laži velikosrpskih vojnih krugova

Opravdavajući na sve načine poraz u VRO Bljesak velikosrpski vojni krugovi htjeli su lažima i dezinformacijama ocrniti hrvatske snage i RH pripisujući im i rušenje spomenika u Spomen-području Jasenovac. Time su pokušali dobiti pozornost međunarodne javnosti, no sve je kratko trajalo jer je već tri dana nakon završetka operacije (8. svibnja 1995.) Jasenovac posjetio američki veleposlanik u RH Peter Galbraith vidjevši samo razrušenu katoličku crkvu.

LJ Ljeto 1995., pobjednički pohod hrvatskih snaga

Dva simbola srpske pobune i agresije u Hrvatskoj, Pakrac u zapadnoj Slavoniji koji se zbog toga i naziva ”slavonskim Kninom“ i Knin u Dalmaciji oslobođeni su u pobjedničkim akcijama hrvatskih snaga Bljesak i Oluja. Tako je pobjedničko ljeto ’95. donijelo Pakracu slobodu nakon 1285 dana okupacije, a Kninu nakon 1813.

M Mini zgode iz Bljeska

• “Predali se k’o zadnje babe”
Nakon oslobađanja uporišta Omanovac pripadnici SJP Orlovi u progonu neprijateljskih snaga svjedočili su kako su se neprijateljski vojnici masovno preoblačili u civilnu odjeću odbacivši neprijateljske vojne odore i kao takvi spas su potražili u predaji civilnim vlastima RH …”predali su se k’o zadnje babe, ali mi specijalci im poručujemo da smo se njihovih znakovlja dočepali, a oni naših nisu i nikad više neće,” svjedočio je ratni zapovjednik Orlova Darinko Mikulić-Mikula.

• “Požurite, pobjeći će nam!”
Pokušavajući unijeti dašak vedrine čini se kako su specijalci Orlova prednjačili u domišljatosti. Tako je umjesto zapovijedi “Juriš!” prilikom oslobađanja Omanovca zapovijed zapovjednika izviđača bila: “Požurite, pobjeći će nam!” što je za pripadnike bila najjače izrečena zapovijed u cijeloj operaciji.

N Naoružanje i ljudstvo, odnos snaga

Hrvatske su snage imale 16 374 pripadnika nasuprot neprijateljskih 4770 (odnos: 3,43 : 1).
U broju oruđa za topničku potporu hrvatske su snage imale ukupno 103 oruđa, dok su neprijateljske snage raspolagale sa 47 komada (odnos: 2,19 : 1).
U topništvu za protuoklopnu borbu hrvatske su snage raspolagale sa 53 sredstva, a neprijateljske sa svega 12 (4,41 : 1). Približan odnos snaga bio je i u oklopnim sredstvima, hrvatske su snage raspolagale 41 tenkom i oklopnim transporterom, dok je neprijatelj imao njih 12 (odnos: 3,41 : 1).

O Orlovi sletjeli u Omanovac

Zadnje uporište agresorskih snaga u operaciji Bljesak bila je baza Omanovac gdje su, među ostalim, bile stacionirane specijalne postrojbe tzv. 51. pakračke brigade i izvidničko-diverzantski vod neprijateljskih snaga. Na njih su udarili specijalci hrvatskih snaga Orlovi koji su oslobađanjem Bobara, Donjih i Gornjih Rogolja uspješno porazili posljednje utočište neprijatelja u zapadnoj Slavoniji.

P Poginuli hrvatski branitelji

U operaciji Bljesak poginuo je ili od posljedica ranjavanja preminuo 51 hrvatski vojnik i policajac, dok je njih 162 ranjeno.
U spomen na njihovu žrtvu u Okučanima je podignuto spomen-obilježje “Kristalne kocke vedrine” autora akademskog kipara Dalibora Stošića i projektanta Hrvoja Bilandžića na kojem svaka od 51 kocke simbolizira hrvatske branitelje koji su žrtvovali svoje živote za slobodu Hrvatske u operaciji Bljesak.

R Raketiranje Zagreba

Zbog vojničkog poraza na bojnom polju zapadne Slavonije pobunjeničke snage tzv. Vojske Srpske Krajine (VSK) po već ustaljenom obrascu poduzimaju terorističke napade na hrvatske gradove i civile. Tako su sa sigurne udaljenosti iz samohodnog višecijevnog lansera raketa (SVLR) Orkan M-87 u dvama navratima, 2. i 3. svibnja 1995., raketirali Zagreb pri čemu je ubijeno sedam i ranjeno najmanje 176 civila. Među ostalim pogođene su dječja bolnica, gimnazija, Akademija dramske umjetnosti i drugi civilni objekti iz čega nedvojbeno proizlazi kako su cilj napada bili civili.

S Sanitet u Bljesku

Sanitetska potpora u VRO Bljesak odigrala je značajnu ulogu u pravodobnom zbrinjavanju ranjenih i ozlijeđenih sudionika ove operacije. To se prije svega odnosi na visoku uspješnost u primarnom zbrinjavanju najteže stradalih na samoj crti bojišta, njihovu izvlačenju, transportu i daljnjem zbrinjavanju u zdravstvenim ustanovama.

Š Što piše u izvješćima o postupanju hrvatskih snaga

Pobjednička operacija hrvatskih snaga Bljesak izvedena je iznimno profesionalno, uzorno vojnički i uz poštivanje svih standarda prema zarobljenim neprijateljskim vojnicima te civilima u području operacije. To potvrđuje i Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava u izvješću iz 2002., kao i generalni tajnik Ujedinjenih naroda Boutros Boutros-Ghali u izvješću 1995., u kojem stoji kako ”tijekom i nakon operacije određeni slučajevi kršenja ljudskih prava nisu bili rezultat sustavnog plana hrvatske strane”.

T Tuđman o akciji Bljesak

“Oslobođenje zapadne Slavonije od izvanrednog je značenja, ne samo s vojnog nego i s gospodarskog, moralnog i političkog, i osobito s međunarodnog gledišta. Ovom i ovakvom pobjedom, Hrvatska je dokazala pobunjenim hrvatskim Srbima, a i međunarodnim čimbenicima, da ima oružanu silu koja je kadra osloboditi sva još okupirana područja, ako se to ne ostvari na miran način u suradnji s međunarodnom zajednicom.”

U Uvod u konačno oslobađanje Hrvatske

Nakon pobjede hrvatskih snaga u VRO Bljesak čekao se trenutak i konačnog oslobađanja okupiranog područja RH. Novom operacijom združenih snaga hrvatske vojske i policije Oluja oslobođen je preostali dio okupiranog teritorija RH osim dijela hrvatskog Podunavlja koje je mirnom reintegracijom vraćeno u okrilje Hrvatske.

V Velike količine skrivenog neprijateljskog naoružanja

U završnici operacije Bljesak hrvatske su snage “češljale” novooslobođena područja od pojedinih terorističkih skupina pri čemu su pronađena veća skladišta oružja i streljiva, ukupno oko 250 tona, a sve je naoružanje bilo podrijetlom iz države Jugoslavije i vojske JNA.

Z Zapovjednik 21. eskadrile lovačkih zrakoplova pukovnik Rudolf Perešin predvodnik zračnih borbenih operacija

U operaciji Bljesak prilikom borbenog djelovanja avion MiG-21 kojim je upravljao zapovjednik 21. ELZ-a HRZ-a pukovnik Rudolf Perešin pogodila je i oborila neprijateljska strana. Avion je oboren 2. svibnja 1995. kraj Stare Gradiške u djelovanju neprijateljskog protuzrakoplovnog topništva smještenog u selu Kozinci u Bosni i Hercegovini. Nakon pogotka, MiG-21 postaje neupravljiv, a pilot Perešin izbacuje se iz aviona i pada na područje pod nadzorom neprijateljskih snaga. Puna istina o sudbini pilota Perešina bila je nepoznata sve do 1997., kad su njegovi posmrtni ostaci vraćeni u Hrvatsku.

Ž Žestina proboja hrvatskih snaga

Hrvatska vojska i hrvatska policija bile su “mač s dvije oštrice”, koje su u združenoj operaciji u tri poteza (sjever, zapad i istok) porazile pobunjeničke snage i oslobodile cijelu zapadnu Slavoniju na području od oko 500 četvornih kilometara. Proboj hrvatskih snaga bio je brz, žestok, učinkovit i pobjednički te su uslijedila četiri velika P: povlačenje, presvlačenje (u civile), poraz i predaja.

Tekst: Marinko Karačić

Izvor fotografija:
• Hrvatska policija u Domovinskom ratu, Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Zagreb, 2011.
• 2. gardijska brigada Hrvatske vojske Gromovi, Edicija monografija vojno-redarstvenih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Domovinskog rata 1991. – 1996., MORH, GS OSRH, Zagreb, 2011.
• 1. gardijska brigada Hrvatske vojske Tigrovi, Edicija monografija vojno-redarstvenih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Domovinskog rata 1991. – 1996., Znanje d. o. o., Zagreb, 2015.
• Osnivanje i ratni put 81. samostalne gardijske bojne Hrvatske vojske iz Virovitice, HVIDR-a RH. 81. samostalna gardijska bojna, Zagreb 2019.