Black Bear 2011

Vježba Black Bear 2011 održana je od 13. do 20. rujna 2011. u Lešťu, Slovačka. Četvrtu je godinu zaredom, u sklopu NATO-ova projekta Multinacionalne bojne VP-a (MNMPBAT), okupila pripadnike vojnih policija četiriju europskih zemalja: Poljske kao vodeće nacije MNMPBAT-a te Hrvatske, Slovačke i Češke.