Black Bear 2009

LIVEX Black Bear 2009 naziv je međunarodne vojne vježbe NATO-ove Multinacionalne bojne Vojne policije koja je od 14. do 24. rujna 2009. održana u Češkoj. Uz pripadnike vojnih policija partnerskih zemalja uključenih u projekt (Češka, Slovačka i Poljska), na vježbi su sudjelovali i pripadnici Vojne policije Oružanih snaga RH.