Jadran 2009

Vježba Jadran 09 provedena je kako bi se u operativnoj praksi provjerila uvježbanost svih tijela mjerodavnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru te javnosti pokazala sposobnost i učinkovitost njihova zajedničkog djelovanja kojemu je svrha izgradnja učinkovitog sustava zaštite na moru.