Black Swan 21 – međunarodna vježba specijalnih snaga

Vježba specijalnih snaga Black Swan 21 provodila se od početka svibnja u Republici Hrvatskoj, Mađarskoj i Slovačkoj s ciljem provjere sposobnosti i interoperabilnosti specijalnih snaga Regionalnog zapovjedništva sastavnice specijalnih snaga (R-SOCC), NATO saveznika i partnera, a provedena je na području Splitskog akvatorija i na vojnim poligonima ”Eugen Kvaternik“ Slunj, ”Josip Markić“ Knin te poligonu ”Cerovac“  pokraj Karlovca

Uručenjem zahvalnica sudionicima vježbe, 13. svibnja 2021., završila je  međunarodna vojna vježba Black Swan 21. Vježba specijalnih snaga provodila se od početka svibnja u Republici Hrvatskoj, Mađarskoj i Slovačkoj s ciljem  provjere sposobnosti i interoperabilnosti specijalnih snaga Regionalnog zapovjedništva sastavnice specijalnih snaga (R-SOCC – Regional Special Operations Component Command), NATO saveznika i partnera. Provedena je na području Splitskog akvatorija i na vojnim poligonima ”Eugen Kvaternik“ Slunj, ”Josip Markić“ Knin te poligonu ”Cerovac“ pokraj Karlovca. Nakon potpisivanja Pisma namjere o pristupanju (LoI – Letter of Intent) i Memoranduma o razumijevanju (MoU – Memorandum of Understanding) 2019. godine, RH je zajedno s NATO saveznicima Mađarskom, Slovačkom i Slovenijom te partnerskom državom, Austrijom, osnovala Zapovjedništvo sastavnice specijalnih snaga.

R-SOCC omogućuje i podupire razvoj sposobnosti specijalnih snaga svih članica za nacionalne potrebe i u cilju podizanja sposobnosti NATO-a u cjelini. Specijalne snage vrijedan su resurs zbog nekonvencionalnog načina provedbe zadaća, a združeno djelovanje nacija podiže sposobnosti provedbe specijalnih operacija na višu razinu od one koje ima svaka članica pojedinačno. Multinacionalno razmjestivo zapovjedništvo sastavljeno je od stožernog osoblja i postrojbi specijalnih snaga svih članica, a svaka sa svojim snagama čini zajedničko, potpuno funkcionalno zapovjedništvo s jasnom C2 strukturom za provedbu specijalnih operacija.

Nakon potpisivanja Pisma namjere i Memoranduma o razumijevanju R-SOCC slijedi dostizanje Inicijalne operativne sposobnosti (IOC – Initial Operational Capability) koje je usklađeno s ovogodišnjim aktivnostima ZSS-a. MVV Black Swan 21 osmišljena je  kao način provjere spremnosti ovog Zapovjedništva sastavnice i potvrde Inicijalne operativne sposobnosti, a Zapovjedništvo specijalnih snaga OSRH ujedno je provelo i provjeru svojih postrojbi prema NATO-ovim standardima (SOFEVAL vol.  X i XI – Special Operations Forces Evaluation) u cilju pripreme za predstojeće ocjenjivanje te dostizanje NATO-ova Cilja sposobnosti. Fokus vježbe bio je na planiranju i provedbi specijalnih operacija kroz tri temeljne zadaće specijalnih snaga: izravne akcije, specijalno izviđanje i vojna pomoć. Pružena je također mogućnost postrojbama specijalnih snaga za testiranje taktičko-tehničkih procedura kroz sve tri dimenzije – kopno, more i zrak, u dnevnim i noćnim uvjetima.

Stožerni dio Regionalnog zapovjedništva sastavnice specijalnih snaga te postrojbe specijalnih snaga svih članica pokazali su tijekom vježbe zavidnu razinu sposobnosti, znanja i profesionalnosti te posebno međusobne interoperabilnosti. Načelnik GS OSRH admiral Robert Hranj te zapovjednik R-SOCC i glavni inspektor mađarskih specijalnih snaga, general-bojnik Tamás Sándor posjetili su dio snaga R-SOCC koji sudjeluju u provedbi vježbe u RH. Admiral Hranj i general Sándor s brigadnim generalom Pericom Turalijom, zapovjednikom Zapovjedništva specijalnih snaga OSRH, pratili su provedbu jedne od zadaća specijalnih snaga u Splitskom akvatoriju. U prikazanom dijelu vježbe, zajedničkim djelovanjem specijalnih snaga iz sastava ZSS-a, američkih i mađarskih specijalnih snaga provedena je zadaća zauzimanja otetog broda (VBSS – Visit, Board, Search, Seizure) u kojoj su specijalne snage brzim djelovanjem s mora (desantni gumeni čamci) i iz zraka (helikopteri) neutralizirali terorističku skupinu.

S obzirom na to da su specijalne operacije združenog karaktera naglašena je važnost interoperabilnosti specijalnih s konvencionalnim snagama. Tako su tijekom provedbe MVV Black Swan 21 i zadaća u provedbi specijalnih operacija, specijalnim  snagama potporu pružale i snage Hrvatske kopnene vojske (1. motorizirana bojna Vukovi), Hrvatske ratne mornarice (Satnija mornaričko-desantnog pješaštva), Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te Obavještajne pukovnije i Vojne policije. Provedbom zadaća u svojem području djelovanja, svaka od navedenih sastavnica podupirala je istodobno provedbu specijalnih operacija te prikazala međusobnu interoperabilnost i mogućnost integracije svih dijelova OSRH.  

Potporu organizaciji vježbe pružilo je Zapovjedništvo za potporu, a dio logističke i organizacijske potpore osigurala je i Hrvatska ratna mornarica. MVV Black Swan 21 dio je ovogodišnjeg obilježavanja 30. obljetnice Hrvatske vojske i 30 godina osnivanja specijalnih snaga odnosno vježbovnih aktivnosti u okviru Hrvatskog bedema 1991 – 2021. Na razini NATO-a vježba je provedena kao dio veće međunarodne vježbe specijalnih snaga Trojan Footprint 21 koju je organiziralo Zapovjedništvo za specijalne operacije za Europu OS-a SAD-a (SOCEUR – Special Operations Command Europe), a u kojoj sudjeluje 16 savezničkih zemalja NATO-a i partnera. Vježba se provodi svake godine, a cilj joj je prikazati sposobnosti, procijeniti spremnost te razvijati savezničke i partnerske odnose kao i  interoperabilnost specijalnih snaga.

 

Pripremila Vesna Pintarić

Foto Tomislav Brandt


Fokus vježbe bio je na planiranju i provedbi specijalnih operacija kroz tri temeljne zadaće specijalnih snaga: izravne akcije, specijalno izviđanje i vojna pomoć. Pružila je mogućnost postrojbama specijalnih snaga testiranje taktičko-tehničkih procedura kroz sve tri dimenzije – kopno, more i zrak, u dnevnim i noćnim uvjetima…


Stožerni dio Regionalnog zapovjedništva sastavnice specijalnih snaga te postrojbe specijalnih snaga svih članica pokazali su tijekom vježbe zavidnu razinu sposobnosti, znanja i profesionalnosti te posebno međusobne interoperabilnosti.


Tijekom provedbe MVV Black Swan 21 i zadaća u provedbi specijalnih operacija, specijalnim  snagama potporu su pružale i snage Hrvatske kopnene vojske (1. motorizirana bojna Vukovi), Hrvatske ratne mornarice (Satnija mornaričko-desantnog pješaštva), Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te Obavještajne pukovnije i Vojne policije.


MVV Black Swan 21 dio je ovogodišnjeg obilježavanja 30. obljetnice Hrvatske vojske i 30 godina osnivanja specijalnih snaga odnosno vježbovnih aktivnosti u okviru Hrvatskog bedema 1991 – 2021


Na razini NATO saveza, MVV Black Swan 21 provedena je kao dio veće međunarodne vježbe specijalnih snaga Trojan Footprint 21, koju je organiziralo Zapovjedništvo za specijalne operacije za Europu OS-a SAD-a (SOCEUR – Special Operations Command Europe), a u kojoj sudjeluje 16 savezničkih zemalja NATO-a i partnera.


General-bojnik Tamas Sãndor glavni inspektor mađarskih specijalnih snaga i zapovjednik R-SOCC

Pratili ste dio vježbovnih aktivnosti mađarskih i hrvatskih specijalnih snaga. Kako ocjenjujete pokazane sposobnosti i sposobnost njihova združenog djelovanja u morskom okružju? Jeste li zadovoljni viđenim?

Prije nego odgovorim, dopustite da zahvalim hrvatskim specijalnim snagama na njihovu iznimno vrijednom doprinosu u vježbi Black Swan 21 i Regionalnom zapovjedništvu sastavnice specijalnih snaga (RSOCC). Imao sam prigodu posjetiti združenu pomorsku grupu specijalnih snaga i informirati se o njihovim mogućnostima, provedenim i trenutačnim operacijama. Pomorska grupa hrvatskih specijalnih snaga dobro je organizirana, obučena i sastavljena od visokomotiviranih profesionalaca. Njihovo vodstvo pokazalo mi je njihovu snagu ne samo u taktičkom znanju, već i u suradnji i uzajamnoj potpori. Provedena operacija specijalnih snaga bila je zaista impresivna. Dobro koordinirana akcija hrvatskih, američkih i mađarskih specijalnih snaga pokazala je svoje sposobnosti u iznimno izazovnom okruženju, kao i profesionalnost u zajedničkom djelovanju. Doista sam zadovoljan njihovim postignućem i ne sumnjam da će hrvatski timovi specijalnih snaga biti uspješno ocijenjeni od NATO-a.

Tijekom vježbe Black Swan 21 Zapovjedništvo sastavnice nalazi se u  Mađarskoj. Koliko ste zadovoljni radom stožernog osoblja u Regionalnom zapovjedništvu sastavnice specijalnih snaga R-SOCC?

Više sam nego zadovoljan. Kao što vam je poznato Regionalno zapovjedništvo sastavnice specijalnih snaga multinacionalna je sastavnica koju čine pet partnerskih nacija te tri nacije koje podupiru naša nastojanja i napore.Već nakon prvog dana vježbe bilo mi je jasno da ovdje imamo zaista dobro obučen, iskusan i posvećen dočasnički i časnički kadar svih partnerskih zemalja u dostizanju naših obučnih ciljeva. Ovo je bio prvi korak prema našem krajnjem cilju, a to je da 2025. godine sudjelujemo s našim snagama u NATO-ovim snagama brzog odgovora. Čvrsto vjerujem da će višenacionalni tim, koji smo imali na vježbi specijalnih snaga Black Swan 21, biti ključan temelj u potpori razvoja naših budućih sposobnosti u Regionalnom zapovjedništvu sastavnice specijalnih snaga i u našim nacionalnim sposobnostima djelovanja specijalnih snaga.

Koliko je vježba Black Swan značajna u podizanju i jačanju operativnih sposobnosti i interoperabilnosti specijalnih snaga zemalja u okviru Regionalnog zapovjedništva specijalnih snaga (R-SOCC)?

Vježba multinacionalnih snaga za specijalne operacije Black Swan 2021 izvrsna je platforma za stvaranje međunarodnog okruženja za obuku. Ove je godine oko 800 vojnika bilo uključeno u vježbu Black Swan, koja se provodila u trima zemljama. Postrojbe uključene u zadaće iz Hrvatske, Slovačke, Slovenije i Mađarske stvorile su multinacionalnu grupu specijalnih snaga.Te skupine djelovale su iz tih zemalja istodobno s američkim i britanskim specijalnim snagama, pod zapovjedništvom Regionalne sastavnice specijalnih snaga. Tom su zapovjedništvu pridodani i austrijski časnici i dočasnici uz već spomenute partnere. Takvo višeslojno međunarodno obučno okruženje stvara izazovne prilike za partnerske zemlje da sinkroniziraju svoje taktike, tehnike i procedure, razmjenjuju iskustva i, što je najvažnije, jačaju našu suradnju.


Pripremila Vesna Pintarić

Foto Tomislav Brandt