• Broj 471, travanj 2015.

    Broj 471, travanj 2015.

    Od ukupno 626 vojnih nekretnina, njih 325 neperspektivnih tijekom 2014. predano je na upravljanje Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom kako bi se stavile u gospodarsku funkciju te zaustavilo njihovo propadanje. Nakon niza godina Ministarstvo obrane rasteretit će se poslova vezanih uz upravljanje i raspolaganje nekretninama koje nisu u izravnoj potpori obrambenom sustavu. U perspektivnim se nekretninama u posljednje dvije godine puno radi na obnovi i izgradnji…
    U splitskoj vojarni ”Sveti Nikola“, prvi je put provedena metodsko-pokazna vježba ukrcaja borbenih oklopnih vozila Patrija u desantne brodove minopolagače ”Cetinu“ i ”Krku“. Na taj je način provedeno utvrđivanje kapaciteta ukrcaja obaju brodova kojima bi u listopadu ove godine dio GMTBR-a, Gromovi, s četirima Patrijama trebali sudjelovati u NATO-ovoj međunarodnoj vojnoj vježbi Trident Juncture 2015  u Španjolskoj…