Dodijeljeni činovi poručnika kadetima HVU “Dr. Franjo Tuđman”