Certifikacija mađarskih pilota u EVH-u 91. zb HRZ-a i PZO-a

U sklopu drugog dijela Međunarodnog tečaja za obuku zrakoplovnih savjetničkih timova (10. AAT PTC), 22. svibnja u vojarni “Lučko”, u Eskadrili višenamjenskih helikoptera 91. zb HRZ-a i PZO-a, provedena je certifikacija dvojice pilota i jednog tehničara letača iz OS-a Mađarske. Oni su nakon provedenog teorijskog dijela obuke pristupili praktičnom dijelu, letenju na helikopteru Mi-171Sh. Nakon provedenog certifikacijskog leta stekli su sve uvjete za nastavak obuke u sklopu 10. AAT PTC-a. Obuka će se provoditi u 93. zb HRZ-a i PZO-a u Zemuniku, na helikopterima Mi-171Sh i Mi-8 MTV, a sudjelovat će i pripadnici OS-a Češke Republike te OSRH. Za voditelja tečaja 10. AAT PTC-a imenovan je pripadnik Eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. zb bojnik Andreas Duvnjak.

Goran Seretin, foto: HRZ i PZO