Obuka vatrogasnih postrojbi u 91. zb HRZ-a i PZO-a

U 91. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a u vojarni “Lučko” su 12. i 13. svibnja, a u zračnoj luci “Čepin” kod Osijeka 14. svibnja, pripadnici Eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. zb proveli obuku u cilju osposobljavanja vatrogasnih snaga te snaga zaštite i spašavanja.
Rad s vatrogasnim postrojbama spada u jednu od redovitih zadaća Eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. zb u sklopu potpore civilnim institucijama Republike Hrvatske. Tijekom obuke provode se kompleksne zadaće koje zahtijevaju vrhunsku koordinaciju i obučenost cijelog tima, od letačke posade do pripadnika same vatrogasne postrojbe. U niz zadaća koje provodi Eskadrila višenamjenskih helikoptera prilikom rada s vatrogasnim postrojbama spada prijevoz vatrogasnih postrojbi i njihovo desantiranje na požarište slijetanjem helikoptera ili metodom brzog užeta, prijevoz s požarišta, prijevoz raznih tereta kao što su vatrogasne pumpe, voda i oprema. Transport se provodi unutar samog helikoptera ili kao podvjesni teret. Prevoženje vode za gašenje požara vrši se kruškama (gumeni spremnik od 1000 do 2000 litara). Gašenje požara vrši se protupožarnim vjedrom. U složene navedene zadaće ubrajaju se i izviđanje požarišta te obuka vatrogasaca za rad s helikopterom. O tipu zadaće ovisi i njezina kompleksnost, a kao jednu od najkompleksnijih možemo istaknuti prijevoz podvjesnih tereta i rad s kruškom jer zahtijevaju dobru uvježbanost i koordinaciju helikopterske posade i pripadnika vatrogasne postrojbe. Obuka vatrogasnih postrojbi za rad s helikopterom provodi se kontinuirano svake godine u Eskadrili višenamjenskih helikoptera u vojarni “Lučko”, a sastoji se od obučavanja vatrogasaca za prijevoz helikopterom te njihova uvježbavanja za ukrcaj i iskrcaj iz helikoptera s rotorima u mirovanju i rotorima u radu. Posebna se pozornost posvećuje sigurnom ulasku i izlasku vatrogasaca s vatrogasnom opremom iz helikoptera. Vatrogasci se uvježbavaju za desantiranje iz helikoptera tijekom lebdenja i to metodom brzog užeta. Metoda se primjenjuje za spuštanje iz helikoptera s pomoću užeta s visine do deset metara. Provodi se i obuka vatrogasaca za navođenje helikoptera na mjesto za slijetanje kao i obuka za pripremu i postavljanje podvjesnog tereta. Potrebno je naglasiti da ne prolaze svi vatrogasci sve elemente navedene obuke, nego se sukladno njihovoj dužnosti i odgovornosti provode pojedini dijelovi. Tijekom kontinuirane obuke vatrogasci iz javnih vatrogasnih postrojbi prolaze obuku desantiranja s pomoću brzog užeta, a pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava prolaze samo prevoženje helikopterom. Razlika u vrsti obuke proizlazi iz činjenice da su svi pripadnici javnih vatrogasnih postrojbi profesionalni vatrogasci koji su ujedno i dopunske snage Državne vatrogasne intervencijske postrojbe. Kad vatrogasac prođe obuku za rad s helikopterom, to ne znači da je s njom gotov. Naprotiv, oni koji su jednom uspješno završili obuku, svake je godine provode iznova u svrhu osvježenja stečenih znanja i vještina.

Goran Seretin, foto: HRZ i PZO