Digitalizirana finska vojska

Ratna doktrina oružanih snaga skandinavske zemlje temeljena je na visokoj pokretljivosti snaga, virtualnom prikazu situacije u cjelokupnom bojnom prostoru i inicijativi u djelovanju. Integrativno je podržava suvremeni zapovjedno-komunikacijski sustav M18. Njegovu komunikacijsku platformu čini TAC WIN, taktička mreža temeljena na internetskim protokolima čiju osnovu čine softverski definirane radijske postaje

Finski vojnici – kontrolori bliske zračne potpore fotografirani 22. srpnja 2022. na međunarodnoj vježbi Dynamic Front 22 provedenoj na poligonu Grafenwöhr u Njemačkoj (Foto: NATO)

Okosnicu taktičke komunikacijske mreže Finske kopnene vojske 1990-ih je činio EUROCOM, normizirani analogno-digitalni kanalno-komutirani sustav YV1/2. Mreža se sastojala od taktičke okosnice za većinom jednokanalne borbene radiomreže (Combat Network Radio – CNR) nižih postroja, kao i poveznica taktičkih operativnih središta snaga na terenu s vojnoobrambenom fiksnom komunikacijskom infrastrukturom.

Početkom novog milenija YV1 doživio je inkrementacijske nadogradnje transmisijskih kapaciteta, kao i podršku terenskim Ethernet uslugama putem ATM (Asynchronous Transfer Mode) preklopnika kojima je opsluživan rad zapovjednih mjesta. Time je utiran put digitaliziranoj C2 integraciji snaga u bojnom prostoru na prijelazu milenija. Finska vojska s vremenom je, pojavom novih izazova pred kojima se našla, revidirala postojeće sustave na razini brigade/divizije, ali, što je još važnije – i unutar bojne.

Nadolazećim i ekonomski prihvatljivijim trendovima na koje nije ostao imun ni vojni svijet, postajalo je sve jasnije da YV1, iako digitaliziran, ne može podržati tehnološki prijelaz koji je tad uslijedio. Frustrirajući jaz postajao je sve veći i svijet se prebacivao s telefonskih kanala na glasovne usluge putem internetskih protokola (Voice over Internet Protocol – VoIP), višeuslužne mreže, kao i sa zatvorenih na operativne sustave otvorenog koda. Uslijedila je višegodišnja cjelovita zamjena naslijeđene infrastrukture C3 sustavom (Command, Control, Communications) nove generacije M18, temeljenim na internetskom složaju protokola.

Osim konvergencije usluga unutar jedinstvenih prometnih tokova, digitalni prijelaz na potpuno internet-paketnu komutaciju vojsci je otvorio niz prednosti toliko važnih kod taktičkog komuniciranja na sve složenijoj, vrlo nesigurnoj bojišnici. Finske obrambene snage (Puolustusvoimat / Finnish Defence Forces – FDF) tim vođene trasirale su smjer razvoja prema stvaranju odgovarajuće all-IP tehničke osnovice. Ona je nužna za poboljšanje koordinacije među snagama, osiguranje zavidne situacijske svjesnosti o stanju na terenu, uz online upravljivu borbenu potporu. S druge strane, za stvaranje povoljnog tehnološkog okružja za funkcioniranje komunikacijskih sustava najizraženije su sustavske značajke učinkovita uporaba pojasne širine bežičnih elektroničkih prometnica te znatno povećani kapaciteti prijenosa i procesiranja informacija. To je rezultiralo većom otpornošću taktičkih radiomreža te prilagodljivijim mehanizmima međudjelovanja (interoperabilnosti) s drugim elektroničkim komunikacijskim infrastrukturama – i vojnim, i onima unutar sustava domovinske sigurnosti. U operativnoj provedbi, kompaktnost današnjih softverski definiranih radijskih rješenja (Software Defined Radio – SDR) omogućuje uporabu manjih (po gabaritima i masi) transportabilnih razmjestivih jedinica, što rezultira uštedom prostora i nižim troškovima održavanja. Današnja rješenja u konačnici donose fleksibilnost s višekanalnom funkcionalnošću – što vojnoj organizaciji omogućuje prilagodbu sve češćim promjenama tijekom cijelog vijeka uporabe taktičkih sustava komunikacijske potpore.

Kako je sve počelo?

FDF je početkom 2010-ih svoj put prema novoj taktičkoj komunikacijskoj mreži utro kroz suradnju s tvrtkom Elektrobit (EB). Ona ima urede u Finskoj i izvan nje, kao i referencije u području ugradbenih softverskih i hardverskih rješenja za bežičnu i automobilsku industriju. Kako bi zadovoljili specifične potrebe FDF-a, inženjeri su razvili bežičnu taktičku IP mrežu i u skladu s ugovorom vrijednim 15,6 milijuna eura (bez PDV-a) do 2013. isporučili prvu pilot-seriju opreme. Inicijalne isporuke novih robusnih mrežnih usmjerivača i radiofrekvencijskih jedinica počele su u prosincu 2012., a nova serija narudžbi zaprimljena je u srpnju 2014. U međuvremenu je EB-ov bežični odsjek 2015. preimenovan u Bittium Oy. Pod tim je nazivom tvrtka od 2016. do 2018. u poslu većem od tri milijuna eura isporučivala FDF-u taktičke mreže temeljene na internetskim protokolima TAC WIN (Tactical Wireless IP Network), čiju osnovu čine softverski definirane radijske postaje.

Finski i američki vojnici na međunarodnoj vježbi Hammer 22 u studenom prošle godine u Finskoj (U.S. Army photo by Spc. Charles Leitner)

Koncepcijski gledano, Bittiumov taktički komunikacijski sustav posložen je kroz niz organizacijsko-tehničkih rješenja koja će tek zavladati na tržištima – sasvim sigurno do 2030. godine. Tako je vojna organizacija ušla u iduće desetljeće. Ta su rješenja taktičke mreže temeljene na internetskim protokolima (tactical IP networks), s dupleksnim kognitivnim radiolinkovima (tactical radio links) naprednih modulacijskih oblika (tactical waveforms) i pametnih adaptivnih antena rešetkaste mesh topologije. Svi ti sustavi različitih su kategorija pokretljivosti, propusnosti i frekvencijskih pojaseva – ovisno o hijerarhijskom položaju vojnog postroja.

Prvo što cijeli sustav označava naprednim tehnologija je softverski definiranog radija koja podrazumijeva kontinuirano razvijane valne oblike radijskog prijenosa, čime se sustav neprestano poboljšava dodatnim značajkama i optimiziranim performansama. Takvim konceptom softverska se funkcionalnost TAC WIN-a može vrlo jednostavno ažurirati tijekom cijelog vijeka uporabe. Suradnja s FDF-om ujedno je i stabilna referencija za nastup Bittiuma na međunarodnom tržištu, s čvrstim jamstvima permanentnog razvoja značajki sustava, što danas posebno cijene upravo vojni klijenti.

Kroz testiranja do finalizacije

(Ilustracija: Tomislav Kravaica)

Nakon početnih laboratorijskih testiranja u središtu za istraživanja Finske kopnene vojske u Riihimäkiju, C3 sustav M18 i Bittium TAC WIN testirani su na terenu. Brigada Kainuu koristila ih je od 2011. do 2016. u ekstremnim uvjetima polarnog kruga. Slijedilo je dvogodišnje (2018./2019.) opremanje postrojbi brigadne razine Finske kopnene vojske. Uhodana procedura provodi se za svaku novu inačicu nadograđenog sustava: nakon testiranja implementira se u operativne sastavnice do nadogradnje, odnosno povlačenja iz uporabe. Kako se radi o zatvorenim intranetskim mrežama, tijekom konceptualnog razvoja taktičkih komunikacijskih sustava nove generacije posebna pozornost posvećuje se zaštiti informacija i kibernetičkoj sigurnosti. Tehnološka rješenja tim mrežama nude potpunu integracijsku interoperabilnost – no to je samo jedna, svjetlija strana medalje. Ona tamnija okrenuta je potencijalnim kibernetičkim ugrozama i otvorenim napadima koji izravno mogu utjecati na funkcionalnost sustava M18. Stoga su, za razliku od prethodnih generacija taktičkih komunikacijskih sustava, testiranja i implementacija dodatno fokusirani na adekvatne sigurnosno-zaštitne mjere. Tu se prije svega misli na različite situacijske simulacije testiranja pojedinih postavki sustava, pa i bilježenje naknadnih sigurnosnih incidenata vezanih uz elektroničku enkripciju prijenosnih komunikacijskih linkova, kao i samih klasificiranih korisničkih terminala. Kako se radi o zapovjednom sustavu koji komunikacijsko-infomacijski objedinjuje sve borbene funkcije koje su kroz različite borbene, obavještajne i potporne platforme prisutne u bojnom prostoru, stupanj uspješnosti njegove eksploatacije ovisit će o načinima njegove zaštićenosti, pa i branjivosti. Finska kopnena vojska validira operativnu učinkovitost C3 sustava M18 kroz krajnje korisnike kojima prenesene informacije moraju ostati dostupne, pouzdane i koherentne. Dakle, pred sobom moraju imati opipljiv prikaz netaknutih informacija.

Vojno je najsloženije

Dvije glavne komponente sustava Bittium TAC WIN – usmjerivači (routers) te vanjske radijske jedinice sustava – namijenjeni su za formiranje borbene širokopojasne mrežne okosnice u području odvijanja vojnih operacija. Zahvaljujući većem broju izvedbi radijskih jedinica – ukupno tri, u okviru TAC WIN višeslojne arhitekture moguća je konfiguracija komunikacijskih čvorova različitih funkcija i mrežnih topologija. Kod vojno najprihvatljivije, ujedno i najsloženije rešetkaste (mesh) topologije, uz optimizirani bežični usmjerivački protokol (Optimized Link State Routing Protocol – OLSR), sustav podržava više stotina čvorova. U uvjetima terenskog razmještanja čvorovi mogu raditi kao tranzicijski i kao pristupni kad se korisnici neposredno povezuju odgovarajućim terminalima. Radijska jedinica IV, radioglava (radio head) služi za uspostavu linkova mrežne okosnice (network backbone) povezivanjem statičnih točaka u prostoru na udaljenostima optičke vidljivosti point-to-point topologijom. Radijskim se jedinicama III na način point-to-multipoint vrše povezivanja na pristupnoj razini prema MANET (Mobile Ad Hoc Network) mrežama.

Estonski vojnik uspostavlja komunikacijske sustave na vježbi bojnog gađanja SVLR-ima na NATO-ovoj vježbi u Tapi, Estonija, 5. rujna 2020. Za opremanje TAC WIN-om odlučio se i estonski OS, a planirano je da bude isporučen do 2025. godine (Army photo by Maj. Joe Bush)

Bežično povezivanje unutar različitih mrežnih hijerarhija TAC WIN-a vrši se tehnikama višestrukog pristupa – slično kao kod ćelijskih GSM mreža. Posebno deklarirane postaje tu imaju ulogu mrežnih pristupnih točaka – MPT-a (Network Access Point – NAP), dok se druge na nju povezuju koristeći modulaciju OFPM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Sama podvorba i prometni kapaciteti na mjestima MPT-a dijele se među priključenim korisnicima. Kvaliteta pruženih usluga (Quality of Service – QOS) time će ovisiti, osim njihova broja (gustoće u području pokrivanja), i o postavljenim zahtjevima prema korištenom mehanizmu za raspodjelu resursa. Za razliku od IV. pojasa, gdje se koriste usmjerene antene, na radijske jedinice I i III priključuju se višesmjerne omnidirekcijske antene. Zajedno s taktičkim usmjerivačem čine MANET komplet dvojake uloge – krajnje korisničke postaje i mrežnog tranzicijskog čvora. MANET radijska oprema uglavnom se ugrađuje neposredno kod korisnika – u vojna kopnena vozila, ali i u plovila. Njom je omogućeno zaštićeno dvosmjerno (duplex) povezivanje pokretnih borbenih, borbeno-potpornih i senzorskih platformi – koje mogu djelovati na kopnu, u vodi ili zraku. 

Takvo je, s obzirom na različite mogućnosti pokretljivosti, hibridno rješenje taktičko-komunikacijskog sustava kompatibilno s postojećom fiksnom i bežičnom mrežnom infrastrukturom. Integrativnost cjelokupnog sustava tvori jezgrena komponenta – taktički usmjerivač. Zahvaljujući njegovim konstrukcijski izvedenim performansama omogućeno je slobodno formiranje žičnih (s četiri WAN gigabitna priključka za bakrene, odnosno dva za svjetlovodne kabele) i bežičnih (s mogućnošću povezivanja s do tri radijske jedinice u I, II i IV RF pojasu) širokopojasnih linkova. Zahvaljujući internoj svjetlovodnoj poveznici, moguće je i do dva kilometra udaljiti zračeće radiofrekvencijske jedinice od komunikacijskog središta gdje se nalazi usmjerivač. Na korisničkoj strani moguće je priključiti različite vrste pojedinačnih terminala, no i grupe korisnika povezanih unutar lokalnih mreža. Radi se o više opcija priključenja – od gigabitnih LAN-ova do industrijski normiziranih digitalnih G.SHDSL (Single-pair high-speed digital subscriber line) pretplatničkih linija velikih prijenosnih brzina. Treći način korisničkog povezivanja moguć je preko više serijskih audiopriključaka. Time je omogućena izravna glasovna komunikacija među sudionicima u mreži, bilo pojedinačnih ili interno povezanih unutar vozila odnosno plovila.

Taktički MANET

U uvjetima fluidnog bojišta, gdje njegova crta neprestano mijenja mjesto, traži se visok stupanj pokretljivosti borbenih platformi. Od komunikacijskih sustava traži se sposobnost prilagodbe tom vrlo dinamičnom okruženju i držanje koraka s postrojbama koje su u neposrednom dodiru s protivnikom.

Bittium Tough SDR u ručnoj i inačici za ugradnju u vozila (Foto: Bittium Oy)

Tehnologijom samoformirajućeg MANET-a omogućena je gradnja jedne takve logičke mreže u teškim ambijentalnim uvjetima, bez obzira na to na kojem se području ili lokaciji izvršava kopnena operacija. Prijenosni kapacitet pokretnih radijskih postaja ovisan je o međusobnim udaljenostima. Uz korištenje izvornog TAC WIN valnog oblika, deklarativno iznosi do 12 Mbit/s na RF opsegu od 225 do 400 MHz (za Radio Head I). Kod viših, mikrovalnih opsega, prijenosni su kapaciteti veći. Na RF opsegu od 1350 do 2400 MHz (za Radio Head III) on se kreće do 26 Mbit/s, dok od 4400 do 5000 MHz (za Radio Head IV) doseže brzine do 50 Mbit/s. Više je razloga za to. Osim korištenih frekvencijskih pojaseva koji su tomu podatniji, radi se o razmjestivim komunikacijskim jedinicama na vozilima s teleskopski brzopostavljivim / rastavljivim stupovima – kojima se povećava radiodogledljivost, po potrebi i usmjerenost.

Područje pokrivanja MANET postaje ugrađene u motorno vozilo (ili brod) s pričvršćenom omnidirekcijskom antenom kreće se u rasponu od dva do 20 km, bez potrebe za LOS (Line of Sight) uvjetima. Veći doseg, ako nema većih zapreka (primjerice na moru i jezerima), postiže se uporabom nižih VVF/UVF frekvencija. Na njima se prilikom propagacije površinska komponenta radijskih valova ogiba uz Zemljinu površinu. U radiokomunikacijama ta pojava rezultira tzv. radijskom dogledljivošću koja je nešto veća od optičke vidljivosti. Dodatna poboljšanja kapaciteta digitalne veze omogućena su primjenom MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) tehnologije uz uporabu više neusmjerenih antena (2 x 2 MIMO), pa stoga kod MANET (Radio Head I) postaja ne postoji potreba za većim snagama odašiljanja (2 x 4 vata).

Dodatnim inženjerskim zahvatima na standardnom OLSR mrežnom protokolu jezgrenog taktičkog usmjerivača, Bittium je postigao stabilnost inteligentnog praćenja situacije u elektromagnetskom prostoru između radijskih postaja. Radi se o proaktivnom link-state usmjerivačkom protokolu koji na temelju mjerenja stanja linka, odnosno propusnosti kao značajke kvalitete, računski odabire najbolju putanju do odredišta u mreži. Tako će MANET postaja povezana na dva različita čvora neprestano cijeniti kvalitete dvaju linkova i usmjeravati promet kroz najbolju rutu. Dođe li do promjene performansi boljeg linka na štetu alternativnog ili kvara (ili uništenja) povoljnijeg čvora, MANET postaja preusmjerit će promet preko pričuvne solucije mrežnog čvora.

U izazovnom okružju

U sigurnosnom smislu TAC WIN mreža u svakom segmentu sustava ima ugrađen 256-bitni AES kriptografski algoritam, koji se može poboljšavati nacionalnim kriptorješenjima. Usto, svaki radiouređaj raspolaže nizom ugrađenih mjera protuelektroničke zaštite, kao što je adaptivna modulacija, frekvencijsko skakanje različitih brzina, detektiranje ometača signala te učinkovitost tehnike sinkronizacije mreže uz uporabu ili bez uporabe globalnog navigacijskog sustava putem satelita.

Bittium Tough Mobile 2 Tactical – taktička izvedba 4G/LTE pametnog telefona temeljenog na Android platformi (Foto: Bittium Oy)

Ratne operacije u Ukrajini jasno upozoravaju na ključnu važnost sigurne taktičke povezanosti, posebice kad se djeluje protiv protivnika sa zavidnim sposobnostima ometanja bežičnih komunikacija, uključujući GPS signale. Takav slučaj jasno se pokazao u ožujku 2021., kad je Finska agencija za promet i komunikacije otkrila raširene poremećaje GPS signala. Na području Skandinavije to se nije dogodilo prvi put. Slični slučajevi zabilježeni su još 2018., kad su norveške, pa i finske vlasti sumnjičile Rusiju za široko rasprostranjeno ometanje signala u vrijeme velike NATO-ove vježbe Trident Juncture 18 u sjevernoj Norveškoj. Poremećaj satelita doveo je do toga da su finski i norveški operateri civilnog zračnog prometa pilotima izdali službena upozorenja o nestabilnosti navigacijskih signala u sjeveroistočnoj Laponiji. U rujnu 2017., tijekom velike ruske vojne vježbe Zapad, norveške su vlasti izvijestile o ometanju GPS signala koji su utjecali na civilne letove na sjeveru zemlje. Poučen time, Bittium je tijekom razvoja TAC WIN-a u okviru raspoloživih elektroničkih protumjera primijenio logiku funkcioniranja koja ne ovisi o vanjskim izvorima, uključujući sustave poput GPS-a.

Svi elementi sustava dizajnirani su za rad u izrazito zahtjevnim meteouvjetima kakvi uobičajeno vladaju u Finskoj. Stoga glavni korak u validaciji sustava čini terensko testiranje komunikacijske opreme u samoj blizini granice polarnog kruga. Temperaturni opseg rada svih komponenti TAC WIN-a deklariran je od –40 do +55 °C, s razinom zaštite od prodora prašine i vode (Ingrees Protection) – IP 67. Prva znamenka međunarodne IEC norme “6” znači da postoji kompletna zaštita od utjecaja prašine, dok znamenka “7” govori da je oprema zaštićena od prodora vode, čak i prilikom polusatnog uranjanja do metar dubine.

Zahvaljujući automatiziranim funkcijama sustava, postavljanje mreže može se provesti vrlo brzo, uz potpuni uvid u sliku planiranog, tekućeg i proteklog stanja. Upravljanje i nadzor mrežom ostvarivi su s pomoću više organizacijski segmentiranih funkcionalnih aplikacija koje su podijeljene na planski dio (Network Planner), upravljačko-nadzorni (Network Management) i dio za analizu mreže (Network Analytics).

Novi paket proizvoda i međunarodni plasman

Bittium i FDF potpisali su sredinom 2017. godine Pismo namjere o kupnji novih taktičkih softverski definiranih radija (SDR). Pismo namjere obuhvatilo je proizvode koji pripadaju sasvim novoj seriji taktičke komunikacijske opreme. Bittium Tough SDR postoji u ručnoj inačici za vojnike te u inačici za ugradnju u vozila. Tu je i svestrani IP i VoIP taktički komunikacijski uređaj Bittium Tough Comnode. Radi se o pokretnom produžetku taktičke komunikacijske mreže TAC WIN. Dok se Tough SDR-om osiguravaju širokopojasne mreže između svakog vozila i vojnika, Bittium Tough Comnode služi za prijenos podataka za mobilne postrojbe, funkcionirajući kao VoIP telefon, IP usmjerivač i SHDSL repetitor. Bittium Tough Comnode pruža i SIP (Session Initiation Protocol) poslužiteljske funkcionalnosti taktičke glasovne mreže za komercijalne VoIP terminale. Omogućuje i korištenje naslijeđenih borbenih radijskih mreža (Combat Net Radios – CNR) kao dijela taktičkog komunikacijskog sustava temeljenog na IP-u (Radio over IP – RoIP). Prema Pismu namjere, Bittium će sam ulagati u istraživanje i razvoj tih sustava, a FDF će ih usmjeravati tako da budu primjereni njegovim potrebama i tako vršiti pripreme za kupnju proizvoda.

Osim operativnih prednosti, Bittiumov terenski vojni telefon i konstrukcijom je otporan na terenske uvjete (Foto: Bittium Oy)

Valja upozoriti i na taktičku izvedbu 4G/LTE pametnog telefona temeljenog na Android platformi – Bittium Tough Mobile. Radi se o pametnom telefonu u kojem je paket Bittium Secure Suite. Dobio je službenu klasifikaciju kao prvo rješenje temeljeno na pametnom telefonu u svijetu koje može raditi na razini povjerljive enkripcije. Telefon uključuje sigurnosnu hardversku platformu, kao i duboku integraciju vlastitih korisničkih softverskih sigurnosnih rješenja kao i rješenja trećih strana. Značajke Tough Mobilea uključuju i programibilni PTT (push to talk), 5-inčni zaslon na dodir visoke rezolucije koji se može koristiti uz uporabu rukavica, IP 67 razinu zaštite od vode i prašine te MIL-STD-810G razinu otpornosti na udarce.

Osim finskih, za opremanje TAC WIN-om odlučile su se i oružane snage susjedne Estonije. Nakon inicijalne isporuke, opremanje je nastavljeno na temelju Okvirnog sporazuma između Bittiumova estonskog partnera tvrtke Telegrupp AS i Estonskih obrambenih snaga. Planirana isporuka do 2025. godine obuhvaća proizvode poput TAC WIN mrežnih usmjerivača i radijskih jedinica za formiranje bežičnih širokopojasnih mreža, komunikacijske uređaje Tough Comnode i Tough VoIP, sustave za upravljanje i nadzor taktičke mreže, kao i odgovarajuće akumulatorske baterije s punjačima za napajanje navedenih uređaja (Tactical Power Pack). Narudžbe uključuju i održavanje softvera. Estonske obrambene snage Bittiumovom paletom naručenih i dijelom isporučenih proizvoda nastoje modernizirati IP prijenos podataka, poboljšati performanse taktičke komunikacijske mreže i diversificirati bežičnu i žičnu povezanost pojedinih entiteta sustava.


Prednosti TAC WIN-a

Prema navodima proizvođača, zahvaljujući primijenjenim prometno-tehnološkim rješenjima TAC WIN omogućuje:

– cjelovitu organiziranost mreža temeljenih na jedinstvenoj internetskoj tehnologiji

– integraciju svih njezinih dijelova neovisno o stupnju pokretljivosti – povezivanjem postojeće statične / fiksne vojnoobrambene strukture s misijskim razmjestivim mrežama te pokretnim komunikacijskim platformama preko mrežnih pristupnih točaka

– fleksibilno formiranje optimizirane mrežne topologije

– znatno dislociranje radiozračećih dijelova od većih komunikacijskih središta odnosno samih zapovjednih mjesta

– protuelektroničku otpornost, zaštitu prenošenih sigurnosno osjetljivih informacija te primjenu niza tehničkih mjera kojima se stabilizira postojanost sustava u ekstremnim radnim uvjetima.


(Ilustracija: PESCO secretariat / pesco.europa.eu)

Europska platforma ESSOR

Softverske funkcionalnosti TAC WIN-a osvježavane su i poboljšavane prilikom svake nove isporuke opreme krajnjim korisnicima. To je jedan od glavnih razloga da finska država i obrambene snage nastavljaju sklapati strateški važne ugovore s Bittiumom. Radi se o vojnom komunikacijskom sustavu koji se, s obzirom na uložene resurse, ne može u cijelosti zamijeniti u vrlo kratkom roku, kao što je slučaj s komercijalnom tehnologijom. Stoga je jamačnom čvrstom suradnjom osigurano održavanje tijekom cijelog vijeka uporabe te nastavljen inovativni razvoj sustava.

Nakon prvih isporuka kontinuitet implementacije TAC WIN-a – i u kvalitativnom smislu, i količinski, nastavljen je nizom novih inkrementacijskih narudžbi. Za sljedeći je ciklus opremanja, započet narudžbom u srpnju 2014. i s rokom isporuke u prvoj polovini 2016., važno da se poklopio s početkom proizvodnje europskog radijskog valnog oblika velike brzine prijenosa podataka (High Data Rate Waveform – HDRWF) razvijenog kroz paneuropski program ESSOR (European Secure Software-defined Radio). Implementacijskom studijom i samim prijenosom ESSOR valnog oblika u FDF počela je nova faza za TAC WIN, koji time postaje ESSOR platforma, ali i za ESSOR koji se razvija od 2009.

Nakon niza testiranja, FDF je krajem 2016. u suradnji s Bittiumom, francuskim Thalesom i talijanskim Leonardom proveo demonstraciju mrežnih sposobnosti u multinacionalnom okruženju. Aktivnost je obuhvaćala testiranje funkcionalnosti komuniciranja na istoj ESSOR valnoj platformi, no s različitim tipovima taktičke radijske opreme. U bojišničkim uvjetima i s konfiguracijom od 15 radijskih čvorova umreženi su TAC WIN, Leonardov SDR SWave u 4-kanalnoj ugradbenoj inačici za vozila i Thalesova prijevozna SDR platforma.

Mogućnosti testiranog HDRWF valnog oblika prikazane su kroz niz mobilnih aplikacija vezanih uz zapovijedanje i nadzor (C2), situacijsku svjesnost, video streaming i glasovnu komunikaciju (VoIP) u samoformirajućem / oporavljajućem (ad hoc) režimu rada taktičke komunikacijske mreže. Dobiveni rezultati potvrdili su dostignutu zrelost i stabilnost ESSOR HDRWF-a za uporabu u bojišničkim mrežama, posebice u okvirima koalicijskog misijskog djelovanja FDF-a s partnerima iz ESSOR programa. Demonstracija je značila uspješan završetak dugog razvoja paneuropskog programa. On je već 2017. prerastao u fazu zrele inovacije – koja će ga po prirodi stvari pratiti tijekom distribucije i implementacije u oružanim snagama širom europskog kontinenta.


Glasovno komuniciranje na internetskoj platformi

Bittium je 2016. proširio proizvodni portfelj u segmentu taktičkih komunikacija uvođenjem softverskog proizvoda Bittium Tough VoIP Service (Voice over Internet Protocol). Tim su uslužnim rješenjem korisnici fiksne i bežične taktičke podatkovne mreže povezani na istu mrežu glasovnih usluga. Mreža glasovnih usluga sastoji se od jednakih VoIP poslužitelja koji se automatski konfiguriraju i tako tvore mrežu veza među korisnicima – neovisno o tome je li riječ o stacionarnim, polupokretnim ili pokretnim režimima rada. Time se stvara distribuirana usluga koja ima sposobnost preživljavanja, brzo se prilagođava promjenama u strukturi mreže i omogućuje mobilnost korisnika unutar mreže bez potrebe za promjenom konfiguracije.

Usluga omogućuje razgovore među korisnicima kao i u svakoj drugoj telefonskoj mreži bez obzira na to gdje su i kako su spojeni na podatkovnu mrežu. Time je znatno poboljšana sposobnost vođenja postrojbi i održavanja situacijske svjesnosti u brzo promjenjivim uvjetima na bojištu. Uslugu Bittium Tough VoIP podržava kompletan TAC WIN sustav, kao i komercijalni SIP (Session Initiation Protocol) poslužitelji te VoIP telefoni dizajnirani za civilnu uporabu. Tako tehnološki zaokruženi, oba sustava podržavaju borbenu doktrinu FDF-a u kojoj pokretljivost, vođenje postrojbi u pokretu i učinkovita komunikacija imaju ključnu ulogu. Otporne i modularne sustave danas koriste sve tri grane Finskih obrambenih snaga.


TEKST  Tomislav Kravaica