Dugoročne implikacije obrambenog plana za 2006. – investicije

Ured za proračun američkog Kongresa objavio je u listopadu 2005. izvještaj pod nazivom “Dugoročne implikacije tekućeg obrambenog plana i alternative: sažetak za fiskalnu 2006.g.” kojim se procjenjuju proračunski resursi potrebni za izvršenje Obrambenog plana za 2006.

Foto: US Army

Odluke koje se donose na području nacionalne obrane bilo da uključuju oružane sustave, vojne kompenzacije ili brojno stanje, imaju dugotrajan utjecaj na strukturu snaga i potrebne proračunske resurse. Ured za proračun američkog Kongresa objavio je u listopadu 2005. izvještaj pod nazivom “Dugoročne implikacije tekućeg obrambenog plana i alternative: sažetak za fiskalnu 2006.g.” (“Long Term Implications of Current Defense Plans and Alternatives: Summary Update for Fiscal Year 2006”), kojim se procjenjuju proračunski resursi potrebni za izvršenje Obrambenog plana za 2006. g., u daljenjem tekstu FYDP 2006 (Fiscal Year Defence Plan 2006.).

FYDP je dokument koji Ministarstvo obrane izrađuje svake godine i podnosi ga američkom Kongresu kao dio proračunskog zahtjeva Ministarstva obrane za iduću fiskalnu godinu. FYDP je baza podataka koja sadrži povijesne podatke o obrambenim snagama i vojnoj potrošnji, kao i planove Ministarstva obrane o budućim programima. FYDP 2006 obuhvaća plansko razdoblje od 2006. do 2011., a izvještaj Ureda za proračun američkog Kongresa (CBO) sadrži dugoročne projekcije i prognoze troškova Ministarstva obrane SAD-a do 2024. godine. Uz projekcije službenih planskih dokumenata do 2024. CBO kao alternativu razvija i projekcije vlastitih alternativnih scenarija kao podlogu za analize i pomoć u donošenju odluka. Tako CBO nudi dva alternativna scenarija: evolucijski i transformacijski. Evolucijski scenarij se u najvećoj mjeri oslanja na postojeća sredstva naoružanja i vojne opreme i njihovu modernizaciju, uglavnom napušta razvoj potpuno novih i naprednih oružanih sustava. Pod tzv. transformacijskim scenarijem američka vojska veći naglasak stavlja na nabavu najnaprednijih borbenih i neborbenih sustava. Obje alternative polaze od pretpostavke da se veličina oružanih snaga SAD-a neće bitno mijenjati u odnosu na postojeće planske dokumente

Trenutačni planovi Ministarstva obrane su mješavina evolucijskog i tranformacijskog scenarija. U projekcijama trenutačnih planova Ministarstva obrane CBO procjenjuje buduću vojnu potražnju u prosječnom iznosu od oko 497 mlrd. USD godišnje (iznosi USD iz 2006.) za razdoblje od 2012. do 2024., što je oko 18% više nego što iznosi plan proračuna za 2006. godinu. Ako se u procjenu uključe i faktori rizika, odnosno neplanskog porasta troškova prosječna godišnja potražnja procjenjuje se na 563 mlrd. USD do 2024. godine. Analiza faktora rizika uključuje porast troškova oružanih sustava koji su u razvoju i čiji rast može lako premašiti planirani (za što postoje presedani u prošlosti), porast troškova medicinske zaštite, kao i troškovi neplanskih operacija u inozemstvu.

Alternativni scenariji, evolucijski i transformacijski, koje razvija CBO, ispituje je li moguće smanjiti buduću vojnu potražnju na temelju različitih pristupa modernizaciji oružanih snaga SAD-a. Pod evolucijskom alternativom prosječna godišnja potražnja za obrambenim resursima od 2012. do 2024. iznosila bi 443 mlrd. USD, što je oko 6% više u odnosu na plan proračuna za 2006. godinu. Pod transformacijskom alternativom godišnja vojna potrašnja iznosila bi u prosjeku 458 mlrd. USD, što je oko 9% više u odnosu na proračun za 2006., ali opet mnogo manje od projekcija službenih planova Ministarstva obrane. Najveći dio ušteda ostvario bi se na području investicija, dok procjene kretanja proračuna za operativne troškove ostaju u najvećem dijelu neizmjenjene zbog početne pretpostavke da se veličina oružanih snaga SAD-a neće mijenjati. Unutar alternativa koje razvija CBO, proračunski zahtjevi transformacijskog scenarija su veći u odnosu na evolucijski iz tog razloga što prvi obuhvaća razvoj niza novih i iznimno skupih programa, kao što je na primjer projekt kopnene vojske FCS (future combat system). Razvoj potpuno novih sustava donosi i veće troškovne rizike nego programi modernizacije postojećih sustava evolucijskog scenarija u sklopu kojega bi se u analiziranom razdoblju do 2024. u najvećoj mjeri nabavljale unaprijeđene verzije postojećih borbenih sustava. Bitan zaključak izviješća CBO je da se velike uštede na vojnom proračunu mogu realizirati samo ako se izmijene dvije ključne planske pretpostavke: smanjenje programa modernizacije i smanjenje veličine oružanih snaga. Čak i pod pretpostavkama evolucijskog scenarija, napuštanje gotovo svih programa razvoja novih borbenih i neborbenih sustava, potražnja za obrambenim resursima bi dugoročno rasla i približila se planskim veličinama službenog scenarija razvoja vojske SAD-a.

U pogledu kretanja udjela vojnih izdataka u BDP-u SAD-a u obje varijante CBO-a, došlo bi do smanjenja opterećenja ekonomije. Udio vojnih izdataka u BDP-u SAD već bilježi dugoročan pad, od 6% tijekom 1980-ih do 4% BDP-a tijekom 1990-ih. Ako se nastavi provedba postojećih planova, udio vojnih izdataka bi se trebao smanjiti na 3% BDP-a do 2011., odnosno do 2,4% do 2024. godine. Udio vojnih izdataka u BDP-u u oba alternativna scenarija bio bi do 2024. još niži – 2,2%. Postojeći planovi u sklopu FYDP 2006 pretpostavljaju da će ukupni troškovi investicija svih rodova vojske od 2006. do 2011. rasti po prosječnoj stopi od 2,3% od 148 mlrd. USD u 2006. do 165 mlrd. USD u 2011. godini. Dugoročni razvoj poslije 2011. predviđa da će investicijska potrošnja svoju najvišu razinu dostići 2014. s proračunom od 193 mlrd. USD, a prosječna investicijska potrošnja od 2006. do 2024. iznosila bi 169 mlrd. USD. U istom razdoblju, ali pod evolucijskim scenarijem, vojni izdaci za modernizaciju iznosili bi 125 mlrd. USD, što je gotovo 26% manje u odnosu na postojeće planove. Pod troškovima investicija podarazumijevaju se ulaganja u razvoj, testiranje i konačno kupovina borbenih i neborbenih sustava.

Kopnena vojska

Foto: US Air Force

Najvažniji projekt kopnene vojske je FCS (budući borbeni sustav – future combat system) koji će, prema planovima, apsorbirati gotovo 164 mlrd. USD (ili grubo oko jednu četvrtinu) ukupnih investicijskih fondova kopnene vojske. Osim tog, uvjetno rečeno transformacijskog programa, planovi kopnene vojske predviđaju i cijeli niz programa modernizacije, koji uključuju tipove helikoptera Apache, Blackhawk, Chinook, višecjevni raketni lanser MLRS, PATRIOT protuzračni sustav, itd. Procjene CBO predviđaju da će spomenuti programi modernizacije koštati 105 mlrd. USD do 2024. godine.

Program “Budućeg borbenog vozila” trebao bi transformirati borbene sustave kopnene vojske. Prema njemu, kopenena vojska trebala bi razviti i nabaviti 18 novih borbenih sustava. Konkretno, oružane snage u sklopu ovog programa razvijaju osam novih tipova borbenih vozila uključujući novi top koji bi trebao zamijeniti postojeću samohodnu haubicu M109 Paladin, borbeni sustav koji bi trebao zamijeniti osnovni tenk Abrams, novo borbeno vozilo pješaštva, kao zamjenu za Bradley, i pet drugih vozila uključujući izvidničko, vozilo za nadzor, medicinsko, vozilo s ugrađenim minobacačem i zapovjedno vozilo. Namjera je da svi navedeni tipovi vozila budu sagrađeni na istom podvozju i da budu pogonjeni istim motorom, a težina bi trebala biti mnogo manja od tenka Abrams kako bi se omogućio lakši transport zrakom. Uz navedeno, u sklopu programa FCS razvile bi se četiri nove klase bespilotnih letjelica različitog dometa, kao i nekoliko tipova zemaljskih vozila bez posada, namijenjenih prijevozu opreme, uništavanju mina, kao i izviđanju. Dio nove razvojne strategije je i novi raketni lanser, kao i razvoj pripadajućeg naprednog streljiva. Od procijenjenih 164 mlrd. USD, koliko bi se uložilo u razvoj programa FMC do 2024.. gotovo polovina bi bila namijenjena kupovini spomenutih sustava za opremanje prvih 15 brigada kopnene vojske.

Na području zrakoplovstva kopnene vojske trenutačni planovi podrazumijevaju važne investicije u području usavršenih verzija postojećih tipova zrakoplova, a namjera je inicirati razvoj dva nova tipa helikoptera: zajednički helikopter za prijevoz teških tereta (kao zamjena za tip Chinook), kao i razvoj budućeg helikoptera opće namjene (zamjena za postojeći Blackhawk). Spomenuti planovi modernizacije i razvoja zahtijevaju oko 23 mlrd. USD do 2011., a nakon toga, pa do 2024., ukupno 65 mlrd. USD. Programi kopnene vojske uključuju razvoj i implementaciju programa “Land Warrior”, integriranog osobnog kompleta vojnika koji bi uključivao oružje, instrumente za orijentaciju (kompas), radio, uređaje za noćno motrenje itd. Sustav Land Warrior je više od integriranog osobnog kompleta, program predviđa povezanost i interakciju između vojnika, te između vojnika i postrojbe. Jedan od financijski važnih programa kopnene vojske je nabavka nove generacije transportnih sredstava – kamiona različite nosivosti u vrijednosti od gotovo 27 mlrd. USD, što je dovoljno za nabavku nekoliko desetina tisuća vozila. Alternativni scenariji koje predviđa CBO se bitno razlikuju od službenih planova Ministarstva obrane. Evolucijski plan počiva na programima modernizacije postojećih sustava, on predlaže napuštanje programa FCS, napuštanje razvoja novih tipova helikoptera, kamiona i programa “Land Warrior”. Nasuprot tome, tranformacijski scenarij inzistira isključivo na razvoju novih sustava, a uštede pokušava postići napuštanjem program modernizacije i inzistiranjem na uvođenju bespilotnih, odnosno vozila bez posada.

Ratna mornarica

Foto: US Navy

Prema postojećim planovima investicije u ratnu mornaricu (uključujući i marinski korpus) porasle bi sa 48 mlrd. USD u 2006. i dostigle najvišu razinu od 66 mlrd. USD u 2014., a nakon toga bi se smanjile na 43 mlrd. USD u 2024. godini. Između 2012. i 2024. investicije bi se u prosjeku kretale na razini od 54 mlrd. USD godišnje. Projekcije razvoja ratne mornarice temelje se na planovima da će se veličina flote kretati između 260 i 325 ratnih brodova, odnosno 289, što je sredina između te dvije veličine.

Iako se generalno gledajući ukupna veličina flote, barem prema postojećim planovima, neće mijenjati, površinska flota trebala bi bitno narasti, prije svega zbog nabavke velikog broja “obalnih borbenih brodova” (LCS – Littoral Combat Ship). Danas se površinska flota SAD-a sastoji od 101 broda, što krstarica, razarača, fregata i sl. Prema projekcijama, do 2024. površinska flota trebala bi imati 168 brodova uključujući 73 LCS-a. Planovi ratne mornarice su se bitno promijenili od rujna prošle godine. Tadašnji planovi nabavke 24 razarača tipa DD(X) i 24 nove krstarice CG(X) su uvelike reducirani, i to na samo 10 razarača i 16 krstarica, ali se zato broj obalnih borbenih brodova povećao s prijašnjih 56 na 73. Prema FYDP 2006 razarači DD(X) bi trebali ulaziti u operativnu upotrebu tempom od po jedan godišnje, do 2011., a od iste godine bi u operativnu upotrebu trebale početi ulaziti i krstarice CG(X). Ukupno bi trenutačni planovi razvoja površinske flote trebali koštati u prosjeku 6,3 mlrd. USD godišnje između 2006. i 2024., odnosno 7,8 mlrd. USD ako bi u obzir uzeli i faktor rizika porasta cijene. Evolucijski scenarij CBO-a predviđa ukidanje projekta razarača DD(X) i krstarice CG(X) i nabavku novih, usavršenijih verzija razarača Arleigh Burke, dok bi projekt LCS ostao uglavnom netaknut. S druge strane, alternativni tranformacijski scenarij predviđa razvoj svih novih vrsta brodova, ali i njihovu nabavku u manjem broju. Planovi razvoja ratne mornarice po vrsti i broju brodova mogu se pratiti Tablicom 1

Tablica 1: Planovi i alternative razvoja ratne mornarice SAD
    Scenarij
Klasa FYDP 2006 Evolucijski Transformacijski
Nosači aviona  
Klasični na nuklearni pogon 11 0 0
Klasični na konvencionalni pogon 0 10 0
Nosači s malom palubom na konvencionalni pogon 0 0 20
Površinski brodovi  
DDG-51 razarači 53 84 53
DD(X) razarači 10 0 6
LCS 73 70 42
CG(X) 16 0 14
Podmornice  
SSN (napadajne) 39 33 39
SSGNs (s vođenim projektilima) 4 0 0
SSBNs (s balističkim projektilima) 14 10 10
Ostalo  
Amfibijski brodovi ukupno 38 25 27
Borbena logistička potpora 25 25 25
Brodovi potpore 6 6 6
Ukupno 289 263 242

 

Igor KARNJUŠ