Ekspedicijski kamp – testiranje sastavljanja i održavanja

Pripadnici Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu u Zračnoj luci Pula od 9. do 16. travnja testirali su uvjete boravka u modernom ekspedicijskom kampu. Bila je to prilika i da se što veći broj pripadnika obuči postavljati komforne šatore stvorene za boravak u ekstremnim vremenskim uvjetima

Kako bi testirali uvjete u modernom ekspedicijskom kampu, osmišljenom za boravak u ekstremnim vremenskim uvjetima i na različitim terenima, uz komfor koji, među ostalim, uključuje klimu, grijanje i LED rasvjetu, u Zračnoj luci Pula pripadnici Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu podigli su pravo naselje šatora punim imenom Force Provider Bace Camp.
U njemu je od 9. do 16. travnja boravilo 16 pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga, devet polaznika Temeljne časničke izobrazbe, tri instruktora intendantske službe iz Središta za obuku i doktrinu logistike i oko 70 pripadnika BzOLP-a. Radi se o kampu koji ima kapacitet za smještaj 150 vojnika i prvi je put predstavljen početkom rujna prošle godine u zagrebačkoj vojarni ”Croatia“. Pripadnicima ZzP-a tada su obuku postavljanja i održavanja opreme kampa održali pripadnici Tima za tehničku potporu (Tehnical Assistance Teama) iz Letterkennyja u Pennsylvaniji. Boravak u Puli bio je prilika za provjeru jesu li pripadnici BzOLP-a usvojili sva znanja oko sastavljanja i održavanja kampa, ali i prilika za prenošenje stečenog znanja te testiranje šatora koji se u odnosu na one klasične vojničke doimaju poput hotelske sobe.
”S obzirom na to da smo prvi put samostalno sastavljali ekspedicijski kamp, bilo je dosta izazovno. Iako je u vojarni ”Croatia” provedena inicijalna obuka, tijekom uspostave i održavanja kampa pokazalo se da je ona bila nedostatna. Ekspedicijski kamp ipak smo uspjeli sastaviti u vrlo kratkom roku. Razmještanje ljudstva i opreme te smještaj i istovar zahtijeva minimalno jedan dan nakon čega treba pripremiti teren, a sastavljanje i opremanje kampa traje dodatnih pet dana. Moj je cilj u idućoj fazi dostići razinu obučenosti djelatnika BzOLP-a tako da ekspedicijski kamp stavimo u punu operativnu sposobnost u roku od 72 sata,” rekao je brigadir Ivica Raguž, zapovjednik Bojne za opću logističku potporu.
Ekipa Hrvatskog vojnika ekspedicijski kamp obišla je s poručnicom Martinom Mataković-Barun koja je bila glavna osoba u organizaciji i postavljanju modernih šatora i svih popratnih sadržaja u kampu.
”Ekspedicijski kamp sastoji se od ukupno 15 šatora koji su namijenjeni dijelom za smještaj pripadnika na terenu, a dijelom za uredske prostorije. Deset je smještajnih šatora, a u ostalih pet smješten je stožer Bojne, dnevni boravak i teretana. U svakoj spavaonici deset je sklopivih kreveta na kat pa tako u svakom šatoru može boraviti 20 vojnika. Tu su još dva šatora za tuširanje i jedan za restoran koji se veže na terensku kuhinju,” pojašnjava  poručnica Mataković-Barun. Šatori za tuširanje također djeluju poprilično komforno – imaju ukupno osam tuševa, opremljeni su klimama i grijalicama, a temperatura vode također je lako podesiva. Tuševi imaju i dvije pumpe – jedna povlači čistu vodu u sustav, dok druga pumpa otpadnu vuče u odgovarajuće spremnike. Svi objekti koji koriste vodu imaju i priključene sustave za dovod čiste i odvod otpadne vode, a čak 75 posto vode upotrebljene za tuširanje i pranje rublja može se ponovno koristiti. U kampu postoji i praonica rublja te kontejneri sa sanitarnim čvorom.
”Nakon ove obuke ukupno će 24 pripadnika BzOLP-a biti osposobljeno za podizanje i održavanje ekspedicijskog kampa. Primarni cilj boravka u Puli bio je vidjeti jesmo li usvojili sva znanja na obuci, koju su nam držali pripadnici Force providera Base Campa u vojarni ”Croatia”, ali i da sami obučimo veći broj pripadnika u cilju postizanja veće sposobnosti pripadnika za daljnji rad. Kamp će se demontirati nakon 22. travnja i bit će to prvi put da se demontaža radi samostalno. Budući da je većina pripadnika ovo radila prvi put, bilo je malih izazova, ali zadovoljni smo i vjerujemo da će idući put biti bolje,” kaže poručnica Mataković-Barun. Načinom na koji se podizao kamp zadovoljan je i desetnik Dragan Parlić iz BzOLP-a.
”Kad se jednom svlada slaganje, podizanje kampa je dosta jednostavno. Uz kuhinju smo organizirali i prostor za skladištenje namirnica, pekarskih proizvoda, hladnjaču, mesnicu. Sam kamp ima svoj generator i drugi sustav za opskrbu električnom energijom, ima vodu, neovisan je od drugih izvora i za njegovo je postavljanje zapravo potrebna samo ravna površina,” opisuje Parlić. Nakon demontaže šatora, inače izrađenih od nezapaljivog materijala, i drugih popratnih objekata, nastavlja Parlić, kamp se sklapa u 30 kontejnera i dalje se prevozi na iduću potrebnu lokaciju. A njegova sigurna iduća lokacija jest vježba Velebit 18 – intergranska vježba Hrvatske kopnene vojske, Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog zrakoplovstva koja bi se trebala održati u listopadu ove godine.
Kamp je sa suradnicima posjetio i zapovjednik ZzP-a general-bojnik Mladen Fuzul kojem je održana i prezentacija sastavljanja ekspedicijskog kampa.
”Osnovna namjera bila je izići na teren i testirati puno funkcioniranje kampa. Tu će nam pripadnici ZSS-a, koji sada borave u kampu, biti od velike pomoći da nam kažu svoja zapažanja. Ima detalja koje treba doraditi, ali zadovoljan sam prikazanim. Iduća uporaba ekspedicijskog kampa bit će na vježbi Velebit 18, ” komentirao je nakon obilaska kampa general Fuzul. Iako su kamp posjetili i u njemu boravili i drugi pripadnici Hrvatske vojske, glavnu riječ u ovom projektu ipak su imali pripadnici ZzP-a koji se pripremaju i za četverodnevnu proslavu 16. obljetnice ustrojavanja ZzP-a. U povodu obilježavanja te obljetnice izrađen je i prigodni program, a svaki dan imat će poseban tematski sadržaj. Prvog dana obilježavanja, 2. svibnja, bit će Spomendan na sve preminule i poginule pripadnike ZzP-a, idući dan bit će Dan edukacije, 4. svibnja osmišljen je kao Dan sporta i glazbe, dok će zadnji dan obilježavanja, 5. svibnja, biti Dan zdravlja i humanosti. Iz ZzP-a poručuju kako im je prilikom izrade programa osnovna ideja bila pokušati domaćoj javnosti što više kroz različite aktivnosti predstaviti ZzP i Hrvatsku vojsku u cjelini.
”Isto tako u tijeku je rekonstrukcija i izrada sportskih objekata u vojarni “Croatia” koji će se tom prigodom u duhu proglašenja godine spremnosti i aktivnosti hrvatskog vojnika i službeno otvoriti na Dan sporta i glazbe te staviti na uporabu svim pripadnicima Hrvatske vojske smještenim u vojarni,” pojasnila je natporučnica Ines Grossi, časnica za odnose s javnošću ZzP-a.

Martina Butorac, Foto Mladen Čobanović