Europske žandarmerijske snage – budućnost vojnih i policijskih aktivnosti u međunarodnim misijama i operacijama

General bojnik Bogulsaw Pacek je bivši zapovjednik poljske Vojne policije. Njegova vojna karijera trajala je 28 godina, od vojnika do general bojnika, a bio je na raznim dužnostima. Osnovao je postrojbi Specijalne vojne policije u Poljskoj.

Dana 17. rujna 2004. u Noordviku u Nizozemskoj potpisan je ugovor o osnivanju Europskih žandarmerijskih snaga (European Gendarmerie Force ? EGF). Sporazum je bio rezultat ranije održanog Europskog samita u Nici, čiji je inicijator bila Francuska. Pet zemalja (Francuska, Nizozemska, Italija, Portugal i Španjolska) odlučilo je osnovati međunarodnu postrojbu vojne policije. Sve navedene zemlje imaju policijske postrojbe s vojnim statusom i sposobne su provoditi policijske zadaće u kriznim područjima. One mogu nadograditi lokalne policijske snage ili ih po potrebi u potpunosti zamijeniti.

Europske žandarmerijske snage ili Eurogenfor funkcioniraju i kao dobro uvježbane snage za brzi odgovor, sposobne za brzi premještaj u područja gdje se provode mirovne ili stabilizacijske operacije pod vođenjem EU-a, UN-a ili NATO-a.

U siječnju 2006. zapovjedništvo EGF-a osnovano je u Vicenzi (Italija). Trenutačno se tamo nalazi postrojba EGF-a pod zapovijedanjem talijanskog generala, zajedno uz predstavnike svih drugih zemalja. Postrojba je u potpunosti popunjena profesionalnim vojnicima. EGF je otvoren za pristup i drugim europskih zemljama.
Predstavnici Poljske i Rumunjske bili su pozvani na ceremoniju otvorenja. Članstvo u EGF-u otvoreno je samo za one zemlje koje imaju policijske postrojbe s vojnim statusom (kao što su francuska Nacionalna žandarmerija, talijanski Karabinjeri ili španjolska Civilna straža). Uključuju i vojno-policijske postrojbe koje na temelju određenih zakonskih akata imaju ovlasti djelovanja u civilnom sektoru. Obje zemlje, Poljska i Rumunjska, ispunjavaju te uvjete.

Potencijalno članstvo poljske Vojne žandarmerije (domaći naziv za Vojnu policiju) u EGF-u temelji se na nedavno osnovanim postrojbama Specijalne vojne policije. U posljednje vrijeme radi se na tome da se Poljska uključi u ovu postrojbu.

Cilj je upotrijebiti postrojbe EGF-a u operacijama koje se provode izvan granica EU-a, osiguravajući postupnu zamjenu vojnih postrojbi policijskim, posebno tamo gdje su izazovi redu i miru od primarne važnosti. postrojbe EGF-a mogu se upotrijebiti kao potpora policijskim kriminalističkim namjenskim postrojbama za borbu protiv terorizma ili organiziranog kriminala.
Budućnost EGF-a izgleda vedra. Njezino stvaranje je odgovor na nove sigurnosne izazove koji su se pojavili početkom 21. stoljeća. Odgovor je i na povećanu potrebu slanja postrojbi vojno-policijskih sposobnosti u krizna područja svijeta. Ključni element EGF-a je vojni ustroj postrojbi (organizacija, zapovjedna struktura) ojačana policijskom obukom i odgovarajućim zakonskim ovlastima. Postrojba se može u potpunosti integrirati u vojnu zapovjednu strukturu (kao jedan od njezinih elemenata), a sposobna je usko surađivati s ostalim elementima oružanih snaga.

Narav postrojbi, obuka i oprema čine ih sposobnim da se uključe u svaku fazu kriznih operacija ili konflikata. Tijekom inicijalne faze sukoba, kad dominantnu ulogu imaju vojne postrojbe, EGF može obnašati klasične policijske zadaće uz vojne snage. U drugoj fazi operacija, uloga EGF-a se povećava, pa može obnašati svoje zadaće nezavisno ili u kooperaciji s vojnim postrojbama. Tijekom ove faze, uloga EGF-a uključuje i suradnju s lokalnom policijom i s multinacionalnim policijskim postrojbama koje sudjeluju u operacijama.
Najveća uloga EGF-a je u posljednjoj fazi vođenja operacija. Tada EGF može u potpunosti zamijeniti vojne postrojbe. To je također faza kad se nadzor nad područjem predaje civilnim vlastima. Potreba za postrojbama vojno-policijskog statusa raste zbog toga što su one osposobljene za rad na humanitarnim aktivnostima, obuci lokalne policije, održavanju javnog reda i drugim zadaćama. Treća faza mirovnih operacija je najčešće i najduža faza. To je dodatni razlog potrebe za postrojbama tipa EGF.

Trenutačno na mnogim lokacijama tu treću fazu mirovnih operacija provode vojne postrojbe. Takve misije poput KFOR-a, EURFOR-a. UNIFIL-a i UNDOF-a već dugo trebaju postrojbe tipa EGF. One su najbolje obučene za patroliranje, pretrage osoba i predmeta, zaštitu VIP osoba, osiguranja mjesta događaja, pružanje potpore lokalnoj policiji i graničnim snagama i asistenciju lokalnim vlastima. Danas te zadaće iz nužde obnašaju redovne vojne postrojbe, iako su one izvan raspona njihovih odgovornosti.

EGF posjeduje klasičnu policijsku opremu, neubojita oružja i laka vozila opremljena za tipične zadaće treće faze mirovnih operacija.
U fazi prevencije kriza, postrojbe EGF-a mogu se uputiti samostalno ili u sklopu većih vojnih kontingenata. EGF može biti i sastavni dio vojnih snaga. U drugog inačici, mogu provoditi zadaće provedbe zakona pod nekom civilnom institucijom.

Kako je već pokazano, EGF je izvrsno sredstvo za smirivanje konflikata i kriza, posebno tijekom prijelazne faze između vojne i stabilizacijske faze operacije. S obzirom na rečeno, glavne zadaće za EGF mogu biti:
– provođenje zakona
– izvidi kaznenih djela, pretrage, uhićenja i transport osumnjičenih odgovarajućim vlastima, provođenje predistražnih radnji
– pružanje osiguranja osobama i imovini, smirivanje civilnih nemira, nadzor masa, održavanje reda tijekom kriznih stanja
– provođenje zadaća prikupljanja i obrade podataka (obavještajnih zadaća)
– potpora, obuka i savjetovanje lokalnih policijskih snaga
– zadaće nadzora granice i potpora lokalnim graničnim snagama
EGF je stvoren primarno da provodi zadaće delegirane od EU, ali dopušteno im je sudjelovanje i u mirovnim misijama UN-a, OSCE-a, NATO-a ili drugih međunarodnih organizacija. Nakon donošenja odluke o uporabi postrojbe u nekoj od misija, uz zapovjednu strukturu, EGF se popunjava sljedećim elementima:
– operativnim elementima odgovornim za javni red i mir
– istražnim elementima odgovornim za borbu protiv terorizma i drugih teških kršenja zakona
– logističkim, potpornim elementom (nabava, mehaničari, medicinski timovi i dr.)

Svaki put prije upućivanja u područje operacija, zemlja članica će dati postrojbu unaprijed određene veličine u skladu s njezinim sposobnostima. Svaka zemlja članica slobodna je odrediti želi li sudjelovati u određenoj misiji ili operaciji. Jedan od još uvijek nerazjašnjenih elemenata je financiranje misija, što će se najvjerojatnije određivati prije svake misije.
Sposobnost EFG-a kao snage za brzi odgovor je sposobnost okupljanja do 800 VP-a unutar 30 dana. Operativne standarde EGF-a određuje High Level Inter Departamental Committee. Svaka je zemlja zadužena za održavanje tih standarda. Priprema i obuka postrojbi provodi se u matičnim zemljama. Obuka treba uključivati godišnje smjernice zapovjednika EGF-a, koje odobrava Radna skupina. Mora se istaknuti da je inicijativa EU-a za stvaranjem postrojbe dvostrukog, policijskog i vojnog karaktera usporedna s NATO-vim nastojanjima da osnuje multinacionalnu VP bojnu 2002. godine. Tijekom sastanka u Pragu, Poljska je dala prijedlog na temelju kojega su četiri zemlje osnovale postrojbu (Češka, Slovačka, Hrvatska i Poljska).
Dok se razvija koncept EGF-a, u Poljskoj se razvijaju postrojbe Specijalne vojne policije. Trenutačno imaju 1500 profesionalnih VP koji se istodobno obučavaju za obnašanje VP zadaća i u vojnim taktikama tipičnim za specijalne postrojbe. Ciljana veličina postrojbe je 2000 VP-a. Jedna od tih specijalnih postrojbi je temelj NATO-ve multinacionalne bojne VP. Druga je nominirana za članstvo u EGF-u. Iako Poljske postrojbe Specijalne VP nisu stvarane u suradnji s EFG-om, kad se dvije postrojbe usporede vidljive su velike sličnosti. One uključuju obuku, zadaće i opremu koju postrojbe koriste.

Poljsko iskustvo u mirovnim operacijama i onima stabilizacije kriznih područja potvrđuje potrebu za velikim, uniformiranim vojno-policijskim postrojbama sposobnim za brzo izmještanje u područje operacija. Postrojbe koje su uvježbane i opremljene za provedbu policijskih zadaća pružit će zapovjednicima snaga znatnu prednost u stabilizacijskoj fazi operacija.

General bojnik Boguslaw PACEK

bivši zapovjednik poljske Vojne policije