Harpun 22 – Zajedništvom do uspjeha

Na vojnom poligonu “Žirje” i vojnoj lokaciji “Zečevo” proveden je najvažniji obučni događaj Hrvatske ratne mornarice – vježba s bojnim gađanjem Harpun 22

Mjesec listopad rezerviran je za najvažniji obučni događaj Hrvatske ratne mornarice. Tako je i ove godine od 10. do 12. listopada na području srednjeg Jadrana, odnosno na vojnom poligonu “Žirje” i vojnoj lokaciji “Zečevo”, provedena vježba s bojnim gađanjem Harpun 22. Ovogodišnje se izdanje vježbe razlikuje od prethodnih po tome što je prvi put provedeno gađanje zračnog cilja na radio vođenu maketu zrakoplova (RVMZ), pri čemu su sudjelovale dvije raketne topovnjače (RTOP-12 i RTOP-41) i desantni brod minopolagač (DBM-81), dok je RVMZ lansiran s ophodnog broda (SB-73) Faust Vrančić.

Scenarij vježbe

Harpun 22 počeo je 10. listopada u večernjim satima, uspostavom upravljačkog stožera vježbe u području vojne lokacije “Zečevo”. Uz provedbu svih mjera zaštite snaga, prebaziranje u područje provedbe vježbe počelo je u ranim jutarnjim satima 11. listopada. Ekipa Hrvatskog vojnika ukrcala se na desantni brod minopolagač (DBM-81), gdje nam je njegov zapovjednik kapetan korvete Davor Alujević, inače zamjenik zapovjednika Divizijuna za minsko i protuminsko djelovanje, nakon provedene vježbe izrazio zadovoljstvo svojom posadom, koja je pokazala visoku razinu osposobljenosti i motivacije. “Gađanje je prošlo uspješno i bez ikakvih zastoja, a posebno bih naglasio gađanje zračnog cilja na radio vođenu maketu zrakoplova, koje se pokazalo jako korisnim s obzirom na današnju situaciju u svijetu kad je u zraku sve više besposadnih letjelica, a i pomoglo je našim topnicima kako bi stekli praksu gađanja na manjim kalibrima,” zaključio je.

Prva aktivnost na moru bila je uvježbavanje praćenja zračnog cilja RVMZ, a taj su zadatak izvršavale dvije raketne topovnjače (RTOP-12 i RTOP-41) i desantni brod minopolagač (DBM-81),
dok je RVMZ lansiran s OB-a (SB-73) Faust Vrančić. S praćenja RVMZ-a, topovnjače i desantni brod minopolagač prebacili su se na praćenje aviona Pilatus PC-9M, koji je nadlijetao nebo iznad nas. Nakon što je uvježbano praćenje zračnih ciljeva, na red je došlo topničko gađanje površinskog cilja s brodova Obalne straže te zatim Flote HRM-a. Gađanje je uspješno završeno istodobnim gađanjem raketnih topovnjača na dvije mete, nakon čega su se provodile vježbe u plovidbi do uplovljavanja u luke.

Vod protuminskih ronitelja i Izvidničko-roniteljska desetina Flote HRM-a idućeg su dana u uvali Stupica mala na otoku Žirju proveli neutralizaciju minski sumnjivog objekta uz osiguranje desantne prostorije i mjesta iskrcaja pomorskog i zračnog desanta. Slijedilo je istodobno gađanje raketnih topovnjača na dvije mete, a potom prvi put u povijesti ove vježbe gađanje zračnog cilja na RVMZ. U međuvremenu je proveden istodobni pomorski i zračni desant snaga Satnije mornaričko-desantnog pješaštva na Žirje. Njihova je zadaća bila osiguranje i zauzimanje ključnih točaka na tom otoku.

Ciljevi vježbe

Temeljni je cilj glavnog obučnog događaja HRM-a planiranje i provedba pomorskih operacija u nacionalnom intergranskom i međunarodnom okružju. Zapovjednik, ujedno i direktor vježbe, bio je zapovjednik Flote HRM-a kapetan bojnog broda Darko Malečić. Rekao je kako se ovom vježbom želi potvrditi zahtijevana sposobnost Hrvatske ratne mornarice, koja kroz dodijeljene zadaće ima i definiranu misiju. “Nakon što su kroz cijelu godinu provođene postrojbene vježbe HRM-a, prema obučnom kalendaru na red je došla kruna naših sposobnosti, gdje sve postrojbe HRM-a imaju priliku zajednički djelovati. Vježba ima posebno definiran scenarij prema kojem možemo vidjeti koliko je zahtjevna i traži veliku psihofizičku spremnost. Svaki pripadnik ima priliku pokazati svoje znanje, vještine i sposobnosti, a sve to uz iznimne mjere sigurnosti kojih se treba pridržavati,” objasnio nam je i istaknuo zadovoljstvo provedbom vježbe te posebnom motiviranošću i željom za dokazivanjem svakog sudionika. “Drago mi je kad vidim ljude koji su sposobni i spremni podnijeti svaki napor kako bi se vježba uspješno provela,” zaključio je kbb Malečić, koji je ove godine prvi put bio u ulozi direktora vježbe Harpun.

Sudionici vježbe

Na vježbi je sudjelovalo 446 pripadnika OSRH. Osim snaga HRM-a, doprinos provedbi i organizaciji dali su dijelovi snaga Hrvatske kopnene vojske s pripadnicima Pukovnije PZO-a i timom RVMZ iz Vojnoobavještajne satnije GOMBR-a; Hrvatsko ratno zrakoplovstvo; dok su logističku potporu pružili pripadnici Zapovjedništva za potporu i Zapovjedništva za kibernetički prostor. Iz sastava Flote HRM-a sudjelovalo je devet brodova, dio snaga Satnije MDP-a i Voda protuminskih ronitelja, uz njih četiri broda i tri velike gumene brodice Obalne straže RH, gumena brodica iz sastava Središta za obuku HRM-a, kao i snage Bojne obalnog motrenja i navođenja HRM-a Pomorske baze Split.

Gađanja ciljeva na moru provedena su strojnicama 12,7 mm te topovima kalibra 20, 23, 30, 40 i 57 mm. Sve je provedeno u skladu s NATO-ovim procedurama. Osim uvježbavanja procedura zapovijedanja i nadzora, uz poduzimanje svih mjera zaštite snaga, uvježbavale su se procedure operativnog razvoja, kao i demonstracija osnovnih taktičkih sposobnosti. Slijedilo je i uvježbavanje gađanja ciljeva u zraku s brodova, topničko gađanje cilja u zraku i na moru, uvježbavanje signalnih vježbi te taktičko manevriranje i tegljenje brodova do uplovljavanja u luke baziranja.

TEKST  Janja Marijanović/FOTO Mladen Čobanović