Harpun 15-I

Vježba Harpun 15-I prvi je dio najvažnijeg ovogodišnjeg mornaričkog obučnog događaja. Tijekom vježbe snage su uvježbavale taktike, tehnike i procedure gađanja ciljeva u zraku i na površini, taktičkog manevriranja, zaštite snaga u luci, sidrištu, otvorenom moru i priobalnim vodama, zračne potpore, popune na moru, tegljenja havariranih brodova, provedbe elektroničkog ratovanja, komunikacija, specijalnih operacija, operacija pomorskog presretanja te signalne vježbe… Zapovjednik HRM-a komodor Predrag Stipanović izrazio je zadovoljstvo iskazanim sposobnostima naglasivši: “Uvježbanost i usklađenost združenog djelovanja, iznimna suradnja s ostalim granama Oružanih snaga RH, iskazala se i ovaj put…

Završnom je raščlambom u Zapovjedništvu Hrvatske ratne mornarice privedena kraju vojna vježba Harpun 15-I, prvi dio najvažnijeg ovogodišnjeg mornaričkog obučnog događaja. Združene sa snagama HKoV-a, HRZ-a i PZO-a, ZzP-a, pVP-a, ZSS-a i SOD-a, središnjice KIS-a, snage HRM-a uspješno su provele vježbu koja se u području srednjeg Jadrana održavala od 20. do 22. svibnja.
Temeljni je cilj vježbe bio prikaz uvježbanosti i osposobljenosti svih sudjelujućih snaga u pripremi i provedbi borbenih djelovanja, usklađenim međurodovskim i intergranskim djelovanjima, uvježbavanje Zapovjedništva i postrojbi HRM-a i sudjelujućih snaga s glavnom zadaćom uvježbavanja procedura planiranja i provedbe združenih operacija na moru i u priobalju. Vježbom je zapovijedao načelnik Stožera – zamjenik zapovjednika HRM-a kapetan bojnog broda Milan Blažević, a sudjelovalo je šesnaest brodova i dvije raketne bitnice iz sastava Flotile HRM-a i Obalne straže RH, zrakoplovi i helikopteri HRZ-a i PZO-a, snage GMTBR-a HKoV-a te motrilačke postaje Bojne obalne službe motrenja i obavješćivanja (bOSMiO). U vježbi je sudjelovalo 867 pripadnika OSRH, tri pripadnika MUP-a RH i po prvi put dva pripadnika vojske SAD-a u svojstvu promatrača. U sklopu vježbe provedeno je topničko gađanje cilja u zraku i topničko gađanje ciljeva na moru, a gađalo se teškim strojnicama 12,7 mm te topovima kalibra od 20 mm do 57 mm, haubicama 122 mm i višecijevnim raketnim bacačima na udaljenostima od 1500 m do 8500 m.
Rano ujutro 20. svibnja iz Pomorske je baze “Lora” isplovila skupina brodova u područje provedbe vježbe. Težišna obučna aktivnost prvog dana bila je topničko gađanje cilja u zraku. Pet raketnih topovnjača iz sastava Flotile HRM-a uspješno je provelo gađanje na tzv. metu Rukavac koju je na sigurnoj udaljenosti teglio zrakoplov iz sastava HRZ-a i PZO-a. Unatoč činjenici da je takvo gađanje zadnji put provedeno 2008. godine, ostvareni su izvrsni rezultati. Nakon toga ophodni su brodovi Obalne straže RH i desantni brodovi minopolagači i lovac mina Flotile HRM-a proveli topničko gađanje površinskog cilja na poligonu LD (R) 17 kod otoka Žirja. Nakon gađanja jedna je skupina brodova uplovila u šibensku luku, a druga je usidrena u uvali Rogoznici gdje je i prenoćila.
Tijekom noći provedene su pripremne i ispitne signalne vježbe za posade brodova. Aktivnosti su drugog dana započele vježbovnom bojnom uzbunom i isplovljenjem sa sidra, nastavile se uspješnom provedbom topničko-raketnog gađanja postrojbi HKoV-a s poligona “Zečevo” i završile topničkim gađanjem pet raketnih topovnjača na površinski cilj. Osim toga, usporedno su se odvijale aktivnosti pripreme svih snaga za provedbu desanta, ubacivanjem dubinskih izvidnika, pripremom bespilotnih letjelica, ukrcajem i prevoženjem snaga desanta, čemu su prethodile aktivnosti oko snaga OPFOR-a na samom Žirju.
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koji su izravno utjecali na sigurnost brodova, letjelica i sudionika vježbe, nije izvršen iskrcaj odnosno desant snaga HKoV-a na Žirje, kao ni vježbe spašavanja čovjeka u moru, medicinska evakuacija ozlijeđenih te vježba traganja i spašavanja na moru. Prekidom vježbe započela je i složena operacija izvlačenja snaga iz područja vježbe te njihov povratak u bazu.
Tijekom vježbe snage su uvježbavale taktike, tehnike i procedure gađanja ciljeva u zraku i na površini, taktičkog manevriranja, zaštite snaga u luci, sidrištu, otvorenom moru i priobalnim vodama, zračne potpore, popune na moru, tegljenja havariranih brodova, provedbe elektroničkog ratovanja, komunikacija, specijalnih operacija, operacija pomorskog presretanja te signalne vježbe.


Zapovjednik vježbe kapetan bojnog broda Milan Blažević ocijenio je vježbu iznimno uspješnom:
“Sama vježba nastavak je višemjesečnog planskog procesa koji je obuhvatio i niz pripremnih uvježbavanja svih sudionika. Ono što je ovogodišnju vježbu činilo specifičnom u odnosu na prethodnu gađanje je zračnog cilja te uvođenje u uporabu nove opreme, a samim tim i dizanje pojedinih sposobnosti na višu razinu. Samo gađanje zračnog cilja provelo je svih pet topovnjača, a postignuti su rezultati unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima bili iznad očekivanja.
Nepovoljne vremenske prilike prisilile su sve sudionike vježbe na dodatna naprezanja kako bi se ostvarili svi postavljeni ciljevi. Profesionalan odnos, motiviranost, usmjerenost na zadaću i fleksibilnost u provedbi bili su odlučujući da se sve izvrši uspješno i bez incidenta. Potrebno je istaknuti da su u dva dana provedena četiri ciklusa bojnih gađanja s brodova i s kopna na poligonu kroz koji prolaze važni pomorski i zračni koridori. Izolacija poligona sa sigurnosnog je aspekta bila pravi izazov za sve snage pri čemu su snage osiguranja ujedno sudjelovale u provedbi gađanja.
Svi su se sudionici složili da treba održati kontinuitet uvježbavanja snaga te podizati razinu pojedinih sposobnosti postavljanjem sve složenijih zadaća za sljedeću vježbu Harpun.”


Zapovjednik HRM-a komodor Predrag Stipanović izrazio je zadovoljstvo iskazanim sposobnostima. “Uvježbanost i usklađenost združenog djelovanja te iznimna suradnja s ostalim granama OSRH iskazale su se i ovaj put. Vježbe poput ove iznimno su važne obučne aktivnosti tako da se pripadnici Oružanih snaga uvježbavaju kontinuirano. No, posebno me raduje uspješna provedba gađanja zračnog cilja čime su naši topnici pokazali da su potpuno osposobljeni za izvršenje i najzahtjevnijih zadaća. Čestitke zapovjedniku vježbe i svim sudionicima, ponajprije stoga što su u osobito složenim uvjetima koji su vladali na moru uspješno izvršili sve zadaće i planirane aktivnosti.”


M. Blažević / M. Siriščević
Snimili: I. Hržić / J. Kevrić