Združena vojna vježba Harpun 17

“Hrvatska ratna mornarica jamac je sigurnosti na moru, što je pokazala na vježbi Harpun 17, uz združeno djelovanje sa svim granama OSRH,” rekao je ministar obrane Damir Krstičević, naglasivši kako je kontrolirano i precizno upravljanje vatrom, brz i učinkovit manevar snaga te usklađeno djelovanje tijekom provedbe napadne operacije dokaz da razvijamo vojsku na pravi način

Završni prikaz vojne vježbe Hrvatske ratne mornarice Harpun 17 održan je 22. listopada u vojarni “Zečevo” i u akvatoriju srednjeg Jadrana, na morskom poligonu otoka Žirja.
Vježbu na moru pratili su s motorne jahte “Učka” potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević, zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Drago Matanović, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kontraadmiral Predrag Stipanović, zapovjednici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, Zapovjedništva za potporu, Zapovjedništva specijalnih snaga, predstavnici Hrvatske kopnene vojske, vojni izaslanici akreditirani u RH i ostali uvaženi gosti.
Riječ je o vježbi s bojnim gađanjem, provedenoj od 18. do 22. listopada, koja je glavni ovogodišnji obučni događaj Hrvatske ratne mornarice i jedna od ključnih aktivnosti u procesu implementacije Ciljeva sposobnosti. Prije provedbe vježbe s bojnim gađanjem (LIVEX), sudjelujuće postrojbe razvile su koncept i specifikaciju (EXPEC) te izradile dokumentaciju vježbe (EXPLAN).
Sudionici: pripadnici HRM-a, HKoV-a, HRZ-a i PZO-a, ZzP-a, ZSS-a, Pukovnije Vojne policije (PVP), Središnjice za obavještajno djelovanje (SOD) i Središnjice komunikacijsko-informacijskih sustava (SKiS), proveli su pokaznu vježbu osposobljenosti združenog djelovanja u pomorsko-desantnim operacijama. Potporu vježbi pružili su i Ministarstvo unutarnjih poslova te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, stavljanjem brodica iz svojeg sastava na raspolaganje u svrhu provedbe planiranih aktivnosti, kao i lokalna dobrovoljna vatrogasna društva.
Završni prikaz vježbe počeo je u vojarni “Zečevo”, odakle su snage HKoV-a provele topničko-raketno gađanje na metu, nakon čega su raketne topovnjače HRM-a, RTOP-41 “Vukovar” i RTOP-42 “Dubrovnik”, provele gađanje meta s različitih udaljenosti. Nakon završetka zračnog udara, koji su uspješno provele snage HRZ-a i PZO-a simulirajući zračne udare po ciljevima visoke vrijednosti, uslijedio je zračni desant snaga ZSS-a, koji je proveden istodobno s pomorskim desantom desantno-jurišnim brodovima. Snage HKoV-a prebačene su desantnim brodovima minopolagačima iz luke Lora u područje provedbe vježbe te su u plovidbi prekrcane na desantno-jurišne brodove. Vježba je nastavljena gađanjem zračnog cilja brodskim topništvom.
Ministar obrane Damir Krstičević izrazio je zadovoljstvo provedbom vježbe Harpun 17 i obučenosti snaga koje su sudjelovale. Naglasio je kako je kontrolirano i precizno upravljanje vatrom, brz i učinkovit manevar snaga te usklađeno djelovanje tijekom provedbe napadne operacije dokaz da razvijamo vojsku na pravi način. “Hrvatska ratna mornarica jamac je sigurnosti na moru, što je i pokazala kroz ovu vježbu. Vidjeli smo visoku uvježbanost i osposobljenost te integriranost snaga kroz združeno djelovanje HRM-a, HKoV-a, HRZ-a i PZO-a, ZzP-a, PVP-a, ZSS-a i SKiS-a. Izvrstan manevar i precizna gađanja kopnenih snaga, desant zračnih snaga i mornarice, kao i ostale aktivnosti koje su pokazali pripadnici svih grana Oružanih snaga koji sudjeluju na vježbi, jamac su njihove spremnosti i sposobnosti, kao i pokazatelj da su u mogućnosti ostvariti sve zadaće koje su pred nama,” rekao je ministar Krstičević.
Zapovjednik HRM-a kontraadmiral Predrag Stipanović naglasak je stavio na iznimnu suradnju s ostalim granama Oružanih snaga RH s obzirom na to da se vježba provodi desetu godinu zaredom. “Ovo je bila vježba mornarice, kopnenih snaga, zrakoplovnih i drugih snaga s naglascima na zadaćama na moru, koja je pokazala sinergiju i zajedništvo svih grana Oružanih snaga,” istaknuo je kontraadmiral Stipanović.
Cilj vježbe Harpun 17 bio je prikazati uvježbanost i osposobljenost sudjelujućih snaga u pripremi i provedbi borbenih djelovanja kroz usklađeno međurodovsko i intergransko djelovanje. Tijekom vježbe prikazana je integracija i upravljanje vatrom i manevrom, kao i provedba usklađenog djelovanja u operaciji pomorskog desanta.
Scenarij vježbe osigurava operacijske izazove za angažiranje združenih namjenski organiziranih snaga u oslobađanju privremeno okupiranog teritorija. Izrađen je u cilju obuke Zapovjedništva i podređenih postrojbi HRM-a te sudjelujućih postrojbi drugih ustrojstvenih cjelina OSRH te je temeljen na Uputi o vojnim vježbama u OSRH na zemljopisnom području srednjeg Jadrana. Sadržaj scenarija i svi njegovi dijelovi izmišljeni su i ne odnose se na zemlje, događaje ili osobe iz stvarnog svijeta.
Sukladno scenariju, protivničke snage zaustavljene su u napadnim djelovanjima na otoku Žirju. One provode konsolidaciju, reorganizaciju i utvrđivanje otoka, pripremajući se za uvođenje novih snaga za ojačanje obrane otoka. Namjenski organizirane snage (TF) dobivaju zapovijed za provedbu pomorske desantne operacije s ciljem proboja protivničke crte obrane i odbacivanja s jugoistočnog dijela otoka Žirja te stvaranja uvjeta za prevoženje morem snaga ojačanja koje će nastaviti napadnu operaciju i osloboditi otok. Pomorska desantna operacija provodi se uz vatrenu pripremu, elektroničko djelovanje, zračne udare po ciljevima na kopnu i ubacivanje snaga s ciljem stvaranja povoljnih uvjeta za iskrcaj snaga prvog vala desanta na jugoistočni dio Žirja.
Vježba se provodila kroz tri dijela. Zapovjedništvo vježbe i sudjelujuće snage uvježbavali su taktike, tehnike i procedure u područjima: C3I, pomorskog desanta, zračne potpore, topničke potpore, specijalnih operacija, elektroničkog ratovanja, komunikacija, taktičkog manevriranja, zaštite snaga, popune na moru, traganja i spašavanja, tegljenja havariranih brodova te signalnih vježbi.
Sudjelovalo je ukupno 675 pripadnika Oružanih snaga RH. Časnik za raspoređivanje vježbe Harpun 17 bio je zapovjednik HRM-a kontraadmiral Predrag Stipanović, a direktor vježbe zapovjednik Flotile HRM-a kapetan bojnog broda Damir Dojkić.
Stožer vježbe bio je smješten u vojarni “Zečevo”, a upravljanje vježbom omogućeno je stvaranjem potpune digitalne pomorske situacijske slike. Podaci s različitih senzora integrirani su u digitalnu sliku u realnom vremenu, što je omogućilo neometano upravljanje vježbom.
S ciljem uvježbavanja procedura planiranja i procesa donošenja vojne odluke u provedbi združenih operacija i s težištem na pomorskom desantu, Zapovjedništvo HRM-a kao nositelj aktivnosti provelo je u travnju ove godine CPX za vježbu Harpun 17, uz sudjelovanje postrojbi HRM-a te dijela snaga HKoV-a, HRZ-a i PZO-a, PVP-a, ZSS-a, SOD-a i SKiS-a.


Glavni obučni ciljevi vježbe:
– uvježbavanje planiranja i provedbe pomorskih operacija u nacionalnom intergranskom i međunarodnom okružju
– uvježbavanje procedura operativnog planiranja i procesa donošenja odluke
– uvježbavanje procedura zapovijedanja i nadzora
– uvježbavanje procedura kretanja do područja okupljanja, pomorskog desanta, demonstracije osnovnih taktičkih sposobnosti (napadne i obrambene operacije te operacije stabilnosti), medicinske evakuacije, topničkog gađanja ciljeva na moru i u zraku, taktičkog manevriranja, zaštite snaga u luci, na sidrištu, otvorenom moru i priobalnim vodama, zračne potpore, popune na moru, traganja i spašavanja, tegljenja havariranih brodova, provedbe elektroničkog ratovanja (EW), prikupljanja obavještajnih podataka, specijalnih operacija, operacija pomorskog presretanja, protuminskog pretraživanja ograničenog dijela akvatorija vrlo plitkih voda te signalne vježbe
– provedba logističkih funkcija
– uvježbavanje u uspostavi i uporabi komunikacijsko-informacijskih sustava za vrijeme provedbe LIVEX-a.


Namjenski organizirane snage koje su sudjelovale na vježbi:

HRM: RTOP-41, RTOP-42, DBM-81, DJB-104, DJB-106, LM-51, MRB-51, 1 x RB, 1 x vPMR, SB-73, OB-01, OB-03, LR-71, PT-71, 2 x GB
HKoV (GMBR): 1 x MTS, vod H 122 D-30, ds SVLR 122, vod OPFOR-a
HRZ i PZO: 1 x MiG-21, 2 x Mi-8MTV , 2 x PC-9M, 1 x Bell 206B
ZSS: SOTU
SOD: Module – DI x 1, ED x 2, AKE x 1


Zaštita okoliša:
Vježba je provedena daleko od naseljenih mjesta. Tijekom vježbe svi su sudionici bili dužni poštivati zakonsku regulativu iz područja zaštite okoliša iz domaćeg i međunarodnog zakonodavstva te primjenjivih međunarodnih sporazuma.


Ivana Valentić Mikšik; foto: Mladen Čobanović, Stjepan Brigljević