Harpun 16

Najvažniji ovogodišnji obučni događaj Hrvatske ratne mornarice, vojna vježba Harpun 16, proveden je od 16. do 23. listopada u području srednjeg Jadrana. Združeno s kopnenim, zrakoplovnim i specijalnim snagama, proveden je niz obučnih aktivnosti. Cilj je bilo povećanje operativnih sposobnosti u provedbi združenih mornaričkih operacija u složenom pomorskom okružju s težištem na provedbi gađanja protubrodskom raketom i pomorskom desantu…

U akvatoriju Dugog otoka i Žirja od 16. do 23. listopada provedena je vojna vježba Harpun 16, glavni ovogodišnji obučni događaj Hrvatske ratne mornarice te jedna od ključnih aktivnosti u procesu implementacije Ciljeva sposobnosti. Vježba se provodila s ciljem povećanja operativnih sposobnosti u planiranju i provedbi združenih mornaričkih operacija u složenom pomorskom okružju s težištem na provedbi gađanja protubrodskom raketom i pomorskom desantu.
U vježbi Harpun 16, u združenom djelovanju sa snagama HRM-a koje su uključivale trinaest brodova i dvije raketne bitnice iz sastava Flotile HRM-a te sedam brodova Obalne straže RH, sudjelovalo je i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana, Zapovjedništvo za specijalne snage, Središnjica za obavještajno djelovanje, Središnjica za komunikacijsko-informacijske sustave, motrilačke postaje Bojne obalne službe motrenja i obavješćivanja, snage GMTBR-a HKoV-a. Snage koje su sudjelovale uvježbavale su se u planiranju i provedbi pomorsko-desantnih operacija s težištem na zapovijedanju i rukovođenju združenim operacijama te sinergiji uporabe svih borbenih elemenata. Uz raketno i topničko gađanje na površinski cilj, vježba je obuhvatila i gađanje zračnog cilja brodskim topništvom, a Zapovjedništvo vježbe i snage koje su sudjelovale uvježbavali su taktike, tehnike i procedure u područjima pomorskog desanta, zračne i topničke potpore, specijalnih operacija, elektroničkog ratovanja, komunikacija, taktičkog manevriranja, zaštite snaga, provedbe posrednog raketnog udara, popune na moru, traganja i spašavanja, tegljenja havariranih brodova, medicinske evakuacije, specijalnih operacija, operacija pomorskog presretanja, protuminskog pretraživanja ograničenog dijela akvatorija vrlo plitkih voda te signalne vježbe.
U vježbu je ukupno bilo uključeno 1079 pripadnika Oružanih snaga RH. Direktor vježbe bio je načelnik Stožera zamjenik zapovjednika HRM-a kapetan bojnog broda Milan Blažević, a sve su se vježbovne aktivnosti provodile sukladno NATO-ovim standardima.
Brodovi su u područje provedbe vježbe isplovili rano ujutro 16. listopada iz pomorske baze “Lora”, a već idućeg dana težišna obučna aktivnost bilo je raketno i topničko gađanje na površinski cilj te gađanje cilja u zraku brodskim topništvom. Trećeg su se dana vježbe, u koju se uključila i naša novinarska ekipa, gađanja uspješno nastavila unatoč iznimno lošim meteouvjetima. Zapovjednik RTOP-41 “Vukovar” s koje smo pratili vježbovne aktivnosti poručnik bojnog broda Nikola Kuvačić istaknuo je kako su sva planirana gađanja i procedure na površinski cilj provedeni, osim što su niska naoblaka, slaba vidljivost i jaka kiša odgodile gađanje na tzv. metu Rukavac.
Raketno gađanje protubrodskom raketom RBS-15 s RTOP-42 “Dubrovnik”
Središnji događaj idućeg je dana, 19. listopada, bilo uspješno provedeno raketno gađanje protubrodskom raketom RBS-15 s raketne topovnjače na brod-metu. Vježbu su tog dana s Postaje obalnog motrenja “Vela straža” pratili zamjenik načelnika GS OSRH general-pukovnik Drago Matanović, zapovjednik HRM-a kontraadmiral Predrag Stipanović, zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-pukovnik Mate Ostović, zapovjednik HRZ-a i PZO-a brigadni general Miroslav Kovač, zapovjednik Zapovjedništva za potporu general-bojnik Mladen Fuzul te vojni izaslanici akreditirani u RH. Raketno gađanje protubrodskom raketom RBS-15, koja je ispaljena s raketne topovnjače RTOP-42 “Dubrovnik”, i taj je put bilo precizno i uspješno, a jednako tako i topničko gađanje površinskog cilja i ciljeva u zraku s još dviju raketnih topovnjača, RTOP-41 “Vukovar” i RTOP-21 “Šibenik”.
Čestitke na uspješnoj provedbi vježbe svim je sudionicima uputio general-pukovnik Drago Matanović. Naglasio je kako je riječ o intergranskoj vježbi čiji je nositelj HRM, a cilj je bilo uvježbavanje svih sastavnica njezinih sudionika: “Ciljevi koji su postavljeni u vježbi apsolutno su postignuti. HRM je kao njezin nositelj uspio kvalitetno koordinirati sve sudionike vježbe, HKoV, HRZ i PZO, ZSS, SOD i Središnjicu KIS-a. Vidjeli smo danas najzanimljiviji dio vježbe, raketno-topničko gađanje ciljeva na moru i u zraku, a gađanjem raketom RBS-15 potvrdili smo da imamo sposobnosti djelovanja sa svih platformi HRM-a i nosača RBS-a. To je velik iskorak u sposobnostima hrvatskih Oružanih snaga i smatramo da su obučni događaji koje smo planirali za ovu godinu što se tiče HRM-a u potpunosti postignuti.”
Zadovoljstvo provedbom vježbovnih aktivnosti i gađanja izrazio je i zapovjednik HRM-a kontraadmiral Predrag Stipanović čestitajući svim sudionicima: “Hrvatska ratna mornarica još je jednom prezentirala svoje sposobnosti, a gađanjem s raketne topovnjače RTOP-42 ‘Dubrovnik’ pokazali smo da svi nositelji tog naoružanja u HRM-u mogu uspješno odraditi tu zadaću. Raketno gađanje i uspješno pogođen cilj, te zatim i topničko djelovanje po površinskim i ciljevima u zraku, dokazuju da je hrvatski mornar osposobljen i da zna uporabiti sustave i opremu koji su mu na raspolaganju.”
Direktor vježbe kapetan bojnog broda Milan Blažević naglasio je kako su rezultati provedenih gađanja maksimalno uspješni. Istaknuo je kako će se kontinuitet provedbe vježbe nastaviti i iduće godine, a s obzirom na to da je otvorena za NATO-ove snage, najavio je i mogućnost njezina međunarodnog karaktera.
Ni zapovjednik Flotile HRM-a kapetan bojnog broda Damir Dojkić nije krio zadovoljstvo. Rekao je: “Vježba Harpun 16 u kojoj su sudjelovale sve snage HRM-a i pridodane snage iz drugih sastavnica OSRH provedena je u potpunosti uspješno, a sadržajno je obuhvatila najsloženije elemente pomorskog ratovanja. Kao zapovjednik Flotile HRM-a iznimno sam ponosan na sve sudionike i na posade svojih brodova.”
Vježbovne su aktivnosti nastavljene i u iduća tri dana na poligonu “Žirje” i području vojnog kompleksa “Zečevo” gdje se provodila treća, završna faza koja je uključivala pomorski i zračni desant snaga ZSS-a, MEDEVAC te izvlačenje snaga.
Treća faza vježbe započela je prebaziranjem brodova iz akvatorija Dugog otoka u akvatorij Žirja, Rogoznice i Primoštena te izmještanjem snaga HKoV-a u vojarne “Zečevo” i “Lora” uz istodobno ubacivanje dubinskih izvidnika na Žirje. Težište te faze vježbe bilo je na provedbi koordiniranog pomorsko-zračnog desanta na južni dio Žirja.
Idućeg su dana vježbovne aktivnosti nastavljene topničko-raketnim gađanjem na površinski cilj koje su provele postrojbe HKoV-a s poligona “Zečevo” te topničkim gađanjem na površinski cilj s brodova HRM-a. Snage HKoV-a za to su vrijeme desantnim brodovima minopolagačima prebačene iz luke “Lora” u područje provedbe vježbe te u plovidbi prekrcane na desantno-jurišne brodove.
Potom su uslijedili zračni desant snaga ZSS-a i pomorski desant desantno-jurišnim brodovima koji su se provodili istodobno. Provedbi desanta zračnu su potporu pružale snage HRZ-a i PZO-a simulirajući zračne udare po ciljevima visoke vrijednosti. Uspješna i potpuna sinkronizacija tih aktivnosti postignuta je zahvaljujući koordinaciji te uvježbanosti i snaga na terenu i Združenog stožera vježbe (JOC). Vježbovne aktivnosti završile su provedbom medicinske evakuacije helikopterom (MEDEVAC) te izvlačenjem snaga.
Važno je napomenuti da su u vježbi Harpun 16 za protuminsko pretraživanje područja iskrcaja desantnih snaga prvi put korištena autonomna podvodna vozila Remus 100 kojima su znatno unaprijeđene protuminske sposobnosti HRM-a u pretraživanju akvatorija.
Ove se godine prvi put Stožer vježbe nalazio na kopnu. U prvom dijelu vježbe nalazio se na Postaji obalnog motrenja (POM) “Dugi otok”, a u drugom u vojarni “Zečevo”. Upravljanje vježbom s kopna omogućeno je stvaranjem potpune digitalne pomorske situacijske slike. Podaci s različitih senzora integrirani su u digitalnu sliku u realnom vremenu te prenošeni u Stožer što je Upravljačkom stožeru vježbe (EXCON) omogućilo neometan rad.
Iako je scenarij vježbe bio fiktivan i temeljio se na vojnom sukobu dviju izmišljenih otočnih zemalja u području srednjeg Jadrana, koji je kulminirao vojnom intervencijom te angažiranjem združenih namjenski organiziranih snaga u oslobađanju privremeno okupiranog teritorija, Harpun 16 tijekom svih provedenih aktivnosti potvrdio je visoku razinu osposobljenosti te sposobnosti združenog djelovanja OSRH.

Vesna Pintarić, Maja Siriščević, Foto Tomislav Brandt, Stjepan Brigljević