Komunikacijom do uspjeha

Tečaj osnova pregovaranja proveden je u vojarni ”Vitez Damir Martić“ u Rakitju. Kroz praktičan angažman polaznici su upoznati  s osnovnim načelima komunikacije i pregovaračkim vještinama potrebnim za obavljanje zadaća u operacijama potpore miru

 

Kad nema razgovora, progovara oružje. Kad oružje utihne, ponovno je potrebna komunikacija. Krizne situacije poput oružanih sukoba iscrpljujuće su za sve strane koje sudjeluju u njima. Kroz razvoj ljudske civilizacije vidljivi su brojni primjeri gdje se upravo oružani sukobi u konačnici rješavaju mirnim putem, odnosno pregovorima. Tako su sklopljeni brojni sporazumi poput Pariške mirovne konferencije, Brestlitovskog mira, Versajskog ugovora i Daytonskog sporazuma.

Pregovaranje je komunikacijski proces koji omogućava suprotstavljenim stranama pronalaženje uzajamno prihvatljivog rješenja u sukobima različitih interesa i vrijednosti. Suvremene operacije potpore miru međunarodnog su karaktera te suradnja s pripadnicima drugih oružanih snaga i lokalnog stanovništva zahtijeva spektar znanja i vještina. Osim temeljnih vojnih zadaća i taktika, tehnika i procedura, potrebne su osnovne pregovaračke i komunikacijske vještine. Ključ uspješnih komunikacijskih i pregovaračkih vještina jest dobra priprema i usvajanje potrebnih znanja. Sudionici operacija potpore miru naći će se u interakciji s ljudima drugačijeg kulturnog podrijetla u kojima postoji mogućnost prijetnje ili povišenih tenzija. Kako bi se pripadnici bolje pripremili za upućivanje u operacije potpore miru, Središte za međunarodne vojne operacije 2009. godine razvilo je Tečaj osnova pregovaranja. Njegov je cilj kroz praktičan angažman upoznati polaznike s osnovnim načelima komunikacije i osnovnim pregovaračkim vještinama potrebnim za obavljanje zadaća u operacijama potpore miru.

Krizne situacije

Ovogodišnji tečaj osnova pregovaranja proveden je od 25. do 29. listopada u vojarni ”Vitez Damir Martić“ u Rakitju, a pohađalo ga je dvadeset pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Tečaj je, osim pripadnicima OSRH, namijenjen i djelatnicima drugih ministarstava i državnih tijela Republike Hrvatske. Voditeljica tečaja bila je bojnica Renata Koković Novosel, a potporu instruktorima SMVO-a ”Josip Briški“ u provedbi tečaja dali su poručnica Dijana Sedinić, časnica za vojnu psihologiju 2. oklopno-mehanizirane bojne Pume Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, Franjo Filipović, glavni policijski pregovarač i voditelj pregovaračkih timova Specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova te Ivan Pranjić, voditelj pregovaračkog tima u ATJ Lučko.

Središte je u provedbi i ovogodišnjeg tečaja potvrdilo uspješnu dugogodišnju suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova. U cilju sveobuhvatnog pristupa osnovama pregovaranja, glavni policijski pregovarač Filipović dao je potporu kao predavač iz područja osnova pregovaranja u kriznim situacijama. ”Sudjelovanje stručnih ljudi, koji se izravno bave kriznim komuniciranjem, odnosno pregovarača za krizne situacije, pridonosi kvaliteti provedbe tečaja i polaznicima daje realističnu sliku. Cilj je bio prikazati polaznicima situacije u kojima se mogu primijeniti znanja kriznog komuniciranja poput prijetnje samoubojstvom, talačkih situacija i zabarikadiranih osoba,“ zaključuje Filipović.

Teorijska znanja usvojena na predavanjima polaznici su imali priliku primijeniti u praksi na završnoj vježbi. Tako su se našli u formalnoj pregovaračkoj situaciji, situaciji deeskaliranja potencijalne talačke situacije, neformalnoj pregovaračkoj situaciji s lokalnim stanovništvom, situaciji prijetnje samoubojstvom pripadnice kontingenta te situaciji posredovanja između dviju sukobljenih strana.

Kao vanjski predavač, poručnica Sedinić smatra da su realizirani svi ciljevi postavljeni tijekom planiranja tečaja.”Tečaj je protekao u pozitivnom ozračju, o čemu najbolje govori i činjenica da su polaznici utvrdili postojeća i usvojili nova znanja o osnovama pregovaranja. Simulacija stvarnih situacija dodatno je približila područje pregovaranja, emocija i sukoba u pregovaranju svim polaznicima tečaja. Posebno mi je zadovoljstvo bilo surađivati s pripadnicima Središta za međunarodne vojne operacije ”Josip Briški“, zaključuje poručnica Sedinić te kaže kako se veseli novim zajedničkima aktivnostima s pripadnicima Središta.

Nova znanja i iskustva

Kvalitetu i afirmiranost tečaja potvrđuju i polaznici. Pukovnik Tonči Aračić, voditelj Odsjeka za održavanje i prometnu potporu u Odjelu G4 Zapovjedništva Zapovjedništva za potporu ističe logičan slijed teorijskog predavanja i završne vježbe. Iako ima iskustva u službenom komuniciranju, tečaj mu je pružio nova znanja i iskustva kriznog komuniciranja. ”Iznimno mi je drago što sam imao priliku završiti Tečaj osnova pregovaranja. Stekao sam dragocjena znanja i smatram da kroz cjeloživotno učenje čovjek kontiunirano stječe nova znanja i iskustva. Posebnu dimneziju tečaju dao je angažman pripadnika Središta, bez čijeg entuzijazma tečaj ne bio bio tako kvalitetno proveden,” zaključuje pukovnik Aračić.

Desetnik Martin Lagator pripadnik je Hrvatske ratne mornarice, a obnaša dužnost tehničara za površinske senzore na raketnoj topovnjači 41 Vukovar. Tečaju je pristupio s očekivanjima stjecanja novih iskustava, a iznimno je zadovoljan realnim prikazom situacija. ”Mislim da sam stekao puno novih znanja. U završnoj vježbi prošli smo četiri situacije, a najviše me se dojmila potencijalna talačka situacija gdje smo pregovorima morali izbjeći zarobljavanje. Tečaj je premašio moja očekivanja i zahvalan sam instruktorima na odlično provedenom tečaju,” ističe desetnik Lagator.

Tekst: Jelena Dedaković

Foto: Martina Stanković