Hrvatski kontingent drugi put u NATO-ovoj operaciji Sea Guardian

Raketna topovnjača “Dubrovnik” Hrvatske ratne mornarice s trideset dva člana posade nedavno se vratila u domovinu. U rujnu ove godine bila je platforma 2. HRVCON-u u NATO-ovoj operaciji Sea Guardian u području središnjeg dijela Sredozemlja…

Nakon završene preduputne obuke, zdravstvenih pregleda, odricanja, napora, učenja, uvježbavanja i uspješno položenog završnog ocjenjivanja broda i posade, osvanuo je dan odlaska 2. HRVCON-a u operaciju Sea Guardian. Sve članove kontingenta pratio je osjećaj napetosti, ali i ponosa, i na ono što su postigli, i na ono što će tek postići odlaskom na zahtjevnu zadaću u kojoj će pokazati svoje vještine, sposobnosti i znanja te dostojno predstaviti svoju domovinu u svijetu. Posebno ganuće na ispraćaju izazvala je nazočnost njihovih obitelji, kao i odgovornost za njih, koju su im nadređeni izrijekom zajamčili. Lakše je otići kad znaš da imaš nekoga tko će pripomoći bude li trebalo, rečeno je, posebno kad se zna da će nekoliko djece članova posade prvi put sjesti u školske klupe, kao i da se očekuje prinova u obitelji njihova “noštroma”.

Uz zvuke koračnica u izvedbi Orkestra HRM-a i rogova za maglu brodova u luci Lora, raketna topovnjača RTOP-42 “Dubrovnik” isplovila je prema području operacije. Za vrijeme tranzita i ophodnje, zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima, posada broda izvršila je provjeru svih radnji koje su se planirale provoditi u operaciji. Jer, uvježbavanja nikad dovoljno. Budući da je obveza svakog broda poznavati akvatorij i znati tko je prisutan u okružju, tijekom plovidbe pratio se i brod brazilske mornarice, koji je u cilju planiranog posjeta HRM-u i gradu Splitu u to vrijeme plovio prema našoj obali. Istodobno je počelo oblikovanje situacijske slike, provjera svih komunikacija te provedba nekoliko standardnih vježbi koje obuhvaćaju borbu protiv požara, prodora vode i kvarova. U iščekivanju novih profesionalnih izazova sve je obuzeo adrenalin zajedništva i želja da i u toj zadaći daju najbolje od sebe. Na visok moral utjecalo je nekoliko čimbenika: prije svega, odlična priprema, ostvarena sveobuhvatnom preduputnom obukom; potom vrlo dobri uvjeti za život i rad na brodu te, ne manje važno, mogućnost povremene komunikacije s najbližima. Iako je brod imao stalnu satelitsku vezu, odlučeno je koristiti je isključivo za potrebe zadaće i u krajnjoj nuždi.

No, kao što obično biva u stvarnim situacijama, vremenski uvjeti su se pogoršali, more zapjenilo, na horizontu ni traga kopnu. Pa ipak, morski vukovi s RTOP-42 “Dubrovnik” ni u jednom trenutku nisu se dali obeshrabriti. Zadaća je bila na prvom mjestu i nije se pomišljalo na opuštanje. Već na početku, u prvim danima misije, ostvarila se odlična suradnja s mornaričkim ophodnim zrakoplovima koji su, zapravo, bili oči našeg kontingenta daleko preko horizonta.

Nakon nekoliko dana na moru uslijedila je popuna goriva i odmor posade u luci Catania. Ipak, ni odmor nije bio odmor u pravom smislu riječi jer je već počelo planiranje vježbe presretanja trgovačkog broda. Poseban značaj toj aktivnosti dala je činjenica da je prvi put u ovakvoj vrsti operacije sudjelovao trgovački brod, razumije se, sve u cilju povećanja sigurnosti na moru. Uz navedeno, a s obzirom na to da se provodila u realnim uvjetima, za pripadnike kontingenta ta je vježba bila poseban izazov. Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta u području Sicilijanskog kanala, presretanje broda odlučeno je provesti 250 NM jugoistočno od luke Catania. Brod je plovio od Cipra prema obali Španjolske, a potvrda našem kontingentu o poziciji broda, kursu i brzini stigla je od mornaričkih ophodnih zrakoplova. “Dubrovnik” je isplovio rano ujutro, još za mraka, te se krenulo u presretanje. Plovidbenom rutom do točke susreta precizno su se provjerile sve činjenice i planirale sve značajne pojedinosti. U jutarnjim satima idućeg dana naša je posada uočila brod, oglasila bojnu uzbunu i počela vježbu.

Uvježbavanja za takve i slične aktivnosti kontinuirana su i intenzivna. Ona podrazumijevaju i predviđanje mogućih neželjenih situacija kojih ima u nebrojeno puno varijanti. To može biti pad u more člana tima za prekrcaj, koji, valja napomenuti, nosi opremu tešku tridesetak kilograma. Iako je posada uvježbana i za helikoptersku medicinsku evakuaciju ozlijeđenih, sve to utječe na promišljanje i postupke, potičući sve članove posade na pojačan oprez i visoku profesionalnost.

Sve je izvršeno besprijekorno, čime se pokazala spremnost, znanje i vještine članova posade. Posada trgovačkog broda te posebno časnik zadužen za sigurnost izrazili su zadovoljstvo viđenim te dodali kako je puno lakše ploviti međunarodnim vodama kad znaju da ih ima tko štititi. Taj porast osjećaja sigurnosti na moru još jednom je potvrdio izvrsnost naših mornara, na što uistinu možemo biti ponosni.

Drugi dio vježbe sadržavao je kratku obuku i objašnjenja učinkovitih metoda zaštite tzv. ranjivih brodova, brodova male brzine i niskog nadvođa koje pirati lako mogu ugroziti. Posada trgovačkog broda uvježbavala je i sklanjanje u sigurnost citadele, odnosno sigurne “sobe” koja se koristi ako odbijanje napada nije moguće. Nakon završetka obuke, zahvale na suradnji i izraženih želja za ugodno i sigurno putovanje do odredišta, naš kontingent uputio se prema zapadu u područje sjeveroistočno od Malte. Tijekom plovidbe, a s ciljem stvaranja cjelovite situacijske slike, uspostavljali su se kontakti s brodovima u tranzitu te ih se upoznavalo s operacijom Sea Guardian, tj. s modalitetima reakcije u slučaju uočavanja nepravilnosti na moru.

Dolaskom u planirano područje, unatoč zadaćama koje su i dalje bile zahtjevne, posadu je razveselila mogućnost kratke komunikacije s najbližima. Nakon što su uvidjeli da je kod kuće sve u redu, opet ih je ponio onaj adrenalin, ona energija koja se dodatno usmjerila na izvršenje zadaće.

Posebna je zanimljivost akvatorij Malte. To je zapravo jedino mjesto na Sredozemlju gdje se brodovi mogu usidriti, a i dalje su formalno u međunarodnim vodama. Sidrenje je na tom području moguće zbog pjeskovitog dna i relativno male dubine. Tu se svakodnevno nalazi trideset do pedeset brodova koji čekaju sljedeći posao ili prekrcavaju teret na druge brodove.

A gdje je puno brodova, tu može biti i nepravilnosti, pa je to našem kontingentu bila odlična prilika za identificirati, prikupiti dokaze i izvijestiti nadređene o potencijalno neovlaštenom prekrcaju tereta, odašiljanju pogrešnih podataka preko AIS-a (automatski identifikacijski sustav), vijanju neodgovarajuće ili nikakve zastave i sl. Posebna se pažnja pridavala brodovima koji su već identificirani kao oni koji su sudjelovali u nedopuštenim aktivnostima. Kako je jedan od njih prednjačio u svim spomenutim kategorijama, kontingent je počeo proces planiranja prekrcaja, kojem je prethodilo višednevno prikupljanje što je moguće više podataka o brodu i posadi koja se na njemu nalazila, o njegovoj plovidbi prije dolaska na sidrište, lukama doticaja te teretu koji nosi. Do određivanja povoljnog mjesta za prekrcaj (moguć i bez ljestvi), plan se morao detaljno razraditi, npr. mjerenje visine nadvođa s pomoću poznatih veličina na samom brodu, zagaznica. Posada je tijekom plovidbe prema luci Augusta na već dogovorenu popunu goriva čekala zapovijedi nadređenog Zapovjedništva, znajući da do planiranog prekrcaja ima dovoljno vremena.

Ipak, sjajno planiranu akciju otežali su loši vremenski uvjeti, odnosno stanje mora 3 do 4 na sidrištu, koje je onemogućilo provedbu zadaće. Tijekom boravka u luci Augusta vremenska prognoza pratila se iz nekoliko izvora. “Zeleno svjetlo” dobiveno je od Zapovjedništva nakon  prognoze koja je dopuštala izvršenje zadaće makar i u relativno kratkom vremenu, odnosno između 10 i 13 sati sljedećeg dana. Vrijeme popune goriva iskorišteno je za ponovno provjeravanje svih planova te odmor posade, posebno članova tima za prekrcaj.

U planiranu je akciju raketna topovnjača “Dubrovnik” isplovila u četiri sata ujutro. Iako vremenska situacija nije bila povoljna, posadu to nije obeshrabrilo. Kako se brod približavao cilju, vrijeme se polako poboljšavalo. Posada je počela standardnu proceduru koja se provodi u takvim akcijama. Ipak, kroz inicijalni kontakt s ciljanim brodom saznalo se kako je u tijeku njegova popuna. Obavljao ju je drugi brod, specijaliziran za takvu vrstu aktivnosti, a bili su vezani bočno jedan uz drugi. Kako se saznalo da će vrijeme popune biti otprilike dva sata, a s obzirom na nepovoljnu vremensku prognozu, uslijedio je sastanak ključnog osoblja te planiranje mogućih inačica daljnje akcije. Nakon potvrde o radnjama prekrcaja dobivene od ophodnih zrakoplova koji su kontingentu pružali potporu te po odlasku broda za popunu, tim za prekrcaj počeo je izvršavati zadaću. Uz sve mjere borbenog osiguranja, izvršena je u potpunosti. Osim navedenog, a na temelju prethodno prikupljenih podataka o nezavidnoj situaciji u kojoj se već dulje nalazila posada ciljanog broda, odlučeno je pomoći joj donacijom prehrambenih proizvoda, pribora za prvu pomoć i alata. Uz humanitarni aspekt, namjera je te geste omogućiti bolju kooperativnost s posadama brodova u takvim ili sličnim situacijama. Osjećaju zadovoljstva i ponosa članova kontingenta zbog uspješno izvršene zadaće dodatno su pridonijele čestitke nadređenog Zapovjedništva i nadređenih zapovjednika u domovini.

Ono najljepše nakon uspješne zadaće uslijedilo je po povratku u domovinu. Raketna topovnjača “Dubrovnik” punom je snagom plovila do svojeg sljedećeg odredišta, grada po kojem je dobila ime. Grad heroj Domovinskog rata dočekao je s radošću članove 2. HRVCON-a kao i sve pripadnike Hrvatske ratne mornarice i njihove goste. Zajedno s njima proslavio je potom 28. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske ratne mornarice. 

 


Topovnjača “Dubrovnik” prešla oko 3500 NM

U NATO-ovoj operaciji Sea Guardian u središnjem dijelu Sredozemlja 2. HRVCON sudjelovao je od 30. kolovoza do 18. rujna 2019. s brodom Hrvatske ratne mornarice, raketnom topovnjačom RTOP-42 “Dubrovnik”. Zapovjednik kontingenta bio je kapetan korvete Stipe Mornar, a zapovjednik RTOP-42 poručnik bojnog broda Ante Uljević.

Sudjelovanje broda HRM-a u toj operaciji doprinos je Republike Hrvatske savezničkim naporima osiguranja zajedničke sigurnosti na moru. U operaciji Sea Guardian pokrivao je područje središnjeg dijela Sredozemlja, odnosno prostor zapadne obale Sicilije do obale Tunisa i prema Malti. Zadaće kontingenta uključivale su stvaranje cjelovite pomorske situacijske slike, identifikaciju potencijalnih prijetnji, njihovo praćenje i otkrivanje te razmjenu podataka.

Za vrijeme angažmana na Sredozemlju raketna topovnjača “Dubrovnik” u plovidbi je prešla oko 3500 NM. U sklopu operacije naš tim za prekrcaj prvi je put u realnoj situaciji izvršio prekrcaj na sumnjivi brod s liste plovila od posebnog interesa. Uz navedeno, vršen je i prekrcaj na brod trgovačke mornarice čime se, u cilju povećanja sigurnosti na moru, ističe važnost suradnje s trgovačkom mornaricom. Nadalje, u dodijeljenom području odgovornosti kontingent je vršio ophodnje i nadzor aktivnosti brodova, lociranje plovila, uvježbavanja s drugim brodom te svakodnevno razmjenjivao podatke sa Zapovjedništvom i sudionicima u području operacije, posebno mornaričkim ophodnim zrakoplovima. 

Stipe Mornar / Maja Siriščević

foto: 2. HRVCON OSG, M. Čobanović