Hrvatsko ratno zrakoplovstvo  

Znak je nastao 1996. u Zagrebu. Veličina je 118 x 75 mm. Tkano na suknu. Autor znaka je Božo Kokan.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ustrojeno je 12. listopada 1991. u skladu s Odlukom Predsjednika Republike. Početak djelovanja HRZ-a bilo je ustrojavanje zrakoplovne skupine pri Zapovjedništvu Zbora narodne garde, okupljanjem pilota i zrakoplovaca te stvaranjem jedinstvenog sustava zemaljskog motrenja i javljanja kao i protuzračne obrane Republike Hrvatske.

Članovi aeroklubova Sinj i Split još su u listopadu 1990. na sportskom aerodromu u Sinju osnovali Samostalno zrakoplovno odjeljenje Split (SZO Split), koje od 28. travnja 1991. djeluje u sastavu 4. brigade Zbora narodne garde, a od 1. lipnja te godine kao Samostalni zrakoplovni vod 4. brigade, koji uskoro izvršava prvi borbeni let.

U listopadu 1991. ustrojen je pri Zapovjedništvu Operativne zone Osijek Samostalni zrakoplovni vod Osijek. Pružao je potporu kopnenim snagama s tog područja, sudjelovao u borbenim djelovanjima te dostavljao humanitarnu pomoć stanovnicima Vukovara.

U studenom 1991. iz Voda se ustrojava i Samostalna zrakoplovna desetina Bjelovar, a na sportskom letjelištu Čakovec Eskadrila lake avijacije višestruke namjene.

Početkom rujna 1991. postrojbe Hrvatske vojske preuzimaju zrakoplovne baze i zračne luke Lučko, Pula i Divulje, a u prosincu i zrakoplovnu bazu Pleso.

Preuzimanjem baza počinje ustrojavanje zapovjedništava zrakoplovnih baza Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i prvih zrakoplovnih eskadrila: u Splitu Mješovita zrakoplovna eskadrila, na Plesu Prva lovačka eskadrila, u Puli Druga lovačka eskadrila i u Zadru Eskadrila jurišnog zrakoplovstva.

Cijelo vrijeme ustrojavanja zrakoplovnih postrojbi neprijateljsko je zrakoplovstvo vršilo borbena djelovanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, zbog čega se nametnula potreba za organiziranjem djelotvornog sustava protuzrakoplovne zaštite.

Razvoj sustava zračnog motrenja i dojavljivanja počeo je tek nakon oslobađanja vojarni od JNA, ponajprije u Bjelovaru, Zagrebu i Varaždinu. Tad je u posjed Hrvatske vojske došao veći broj radarskih uređaja, koji su od neuporabljivih u samo dva mjeseca osposobljeni za uporabu, što je omogućilo uspostavu radarskih postaja u Slavoniji i Dalmaciji. Time je praktički bio organiziran sustav zračnog motrenja i navođenja, a u prosincu 1991. konačno je uspostavljen ustrojavanjem Brigade ZMIN. Uvođenjem prvih radara u operativnu uporabu Brigada ZMIN odigrala je presudnu ulogu: otkrivene su i praćene stotine ciljeva, čime se pridonijelo ravnoteži snaga na bojištu. Učinkovitost Brigade ZMIN i gubici koje je nanijela neprijateljskoj vojsci izravno su utjecali na radikalno manju uporabu neprijateljskog zrakoplovstva. Početna dionica u razvoju zrakoplovne i protuzračne obrane završila je ustrojavanjem Zapovjedništva HRZ-a i PZO-a 12. prosinca 1991. godine.

Hrvoje Strukić