ISTAR 19 – vježba vojnoobavještajne potpore

Obavještajna pukovnija, sljednica Središnjice za obavještajno djelovanje, u Simulacijskom središtu “Fran Krsto Frankopan” provest će računalno potpomognutu vježbu ISTAR 19 na cijelom području Republike Hrvatske i simulirajući pet vojnoobavještajnih modula od kojih će dva biti iz sastava HKoV-a, a po jedan iz sastava HRM-a, HRZ-a i Obavještajne pukovnije

Obavještajna pukovnija ustrojena je u srpnju 2019. sa zadaćom pružanja multidisciplinarne obavještajne potpore u miru sukladno konceptu domovinske sigurnosti i pružanja obavještajne potpore postrojbama Hrvatske vojske u izvršavanju zadaća.

Sljednica je Središnjice za obavještajno djelovanje (SOD), ustrojene krajem 2014. godine. Ustrojena je na temelju suvremenih izazova operativnog okružja te naučenih lekcija, na iskustvima postrojbi koje su sudjelovale u provedbi obrambenih i oslobodilačkih operacija tijekom Domovinskog rata, sudjelovanja u međunarodnim vojnim operacijama te nakon niza provedenih simulacijskih vježbovnih aktivnosti te vježbi na zemljištu u zemlji i inozemstvu (ISTAR 16, ISTAR 18, Unified Vision 18, Velebit 18 i druge združene intergranske i granske vojne vježbe), sukladno doktrinarnim smjernicama GS OSRH.

Misija, ustroj i zadaće Obavještajne pukovnije obuhvaćaju širok spektar obavještajne potpore temeljen na konceptu ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Aquisition and Reconnaissance), tj. obavještajno djelovanje, motrenje, nominacija ciljeva i izviđanje. ISTAR koncept integrira i usklađuje planiranje i djelovanje obavještajnih disciplina i senzora, obradu, iskorištavanje, određivanje i nominaciju ciljeva te sustave za raspodjelu u izravnoj potpori trenutačnih i budućih operacija.

Misija postrojbe

Djeluje kroz uporabu namjenski organiziranih vojnoobavještajnih snaga integriranih kroz vojnoobavještajni modul koji se sa svojim sposobnostima pridodaje namjenski ustrojenim snagama na operativnoj i taktičkoj razini. S tim sposobnostima postrojbe postaju učinkovitije u fazi planiranja operacije/zadaća te same provedbe, gdje djeluju s punom situacijskom sviješću što se u području operacije i oko njega događa. Vojnoobavještajni modul modularno je ustrojen, od prikupljačkih i analitičkih timova, a sam sastav određuje se u skladu s vrstom, namjerom i veličinom operacije te zahtjevima zapovjednika operacije za obavještajnu potporu.

Obuka u Obavještajnoj pukovniji izazovna je i raznovrsna te zadovoljava sve zahtijevane sposobnosti. Zajednička obuka svih razina u Obavještajnoj pukovniji usredotočena je na misiju postrojbe, a temelji se na doktrinarnim načelima, iskustvima iz suvremenih operacija i Domovinskog rata. Intenzivnom obukom teži se izvrsnosti postrojbe u cjelini te spremnosti za aktivno pružanje vojnoobavještajne potpore manevarskim i specijalnim snagama u provedbi operacija. Kao nositelj obuke i razvoja vojnoobavještajnog roda, Pukovnija provodi opće i specijalističke tečajeve iz vojnoobavještajnog funkcionalnog područja (F2), za sve pripadnike i pripadnice vojnoobavještajnog roda i Oružanih snaga RH u cjelini. Pripadnicima Obavještajne pukovnije uz obuku i školovanje osiguran je dugogodišnji razvoj u okviru vojnoobavještajnog roda uz poštivanje kriterija profesionalnog razvoja vojnika, dočasnika i časnika. Vojno osoblje u sastavu Obavještajne pukovnije raspolaže širokim spektrom vojnih i civilnih znanja iz područja društvenih i tehničkih znanosti.

Jedan je od ključnih ovogodišnjih obučnih događaja računalno potpomognuta vježba ISTAR 19, koja se provodi u Simulacijskom središtu “Fran Krsto Frankopan”.

Zapovjednik Obavještajne pukovnije ujedno i zapovjednik vježbe pukovnik Zvonimir Rogić ističe nove izazove koji se stavljaju pred tu postrojbu, primjerice testiranje žilavosti vojnoobavještajnog informacijskog sustava OSRH, koje će se provesti u sklopu računalno potpomognute vježbe ISTAR 19, te unapređenje izrade i distribucije obavještajnih proizvoda u realnom vremenu. Integracija sposobnosti vojnoobavještajnog roda kroz provedbu takve vrste vježbe iskorak je u iskorištavanju operativnih sposobnosti i obavještajno djelovanje u potpori planiranja i provedbe operacije.

Primjena stečenog znanja

Računalno potpomognuta vježba ISTAR 19 simulirat će obavještajnu pripremu i stvaranje situacijske slike zapovjedniku operacije, a temeljena je na scenariju i naučenim lekcijama združene vojne vježbe OSRH Velebit 18 – Združena snaga provedene u listopadu 2018. godine. Vježba će trajati od 25. do 29. studenog, a provodit će se isključivo računalno na cijelom području RH simulirajući pet vojnoobavještajnih modula od kojih će dva biti iz sastava HKoV-a, a po jedan iz sastava HRM-a, HRZ-a i Obavještajne pukovnije. Važno je naglasiti kako će se testirati i nekoliko ratificiranih STANAG-a iz obavještajnog funkcionalnog područja koji su u fazi implementacije u OSRH. Vježba će obuhvatiti taktičku, operativnu i stratešku razinu vojnoobavještajne potpore tako da će, uz postojeće vojnoobavještajne kapacitete Obavještajne pukovnije na operativnoj razini, na vježbi sudjelovati i vojnoobavještajne satnije gardijskih brigada HKoV-a na taktičkoj razini.

Za razliku od prijašnjih godina, kad su u organizaciji Središnjice za obavještajno djelovanje provođene simulacijske vježbe iz serije ISTAR, ove godine na vježbi sudjeluju i pripadnici Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Direktor vježbe (EXDIR) je pukovnik Davor Kiseljak, zapovjednik Središta za razvoj i obuku Obavještajne pukovnije, ujedno i dugogodišnji predavač predmeta vojnoobavještajnog roda na različitim razinama vojne izobrazbe HVU-a “Dr. Franjo Tuđman”. Njegovo mentoriranje i praksu prošle su generacije mladih časnika i dočasnika vojnoobavještajnog roda, koji će na vježbi primijeniti i unaprijediti stečena znanja. Pukovnik Kiseljak ističe kako je ponosan na svoje polaznike. Uz njih danas, rame uz rame, može primjenjivati usvojena znanja, razvijati ih kroz vojnoobavještajne discipline te im omogućiti, kao stupu snage Oružanih snaga, unapređenje stečenih znanja i da “budu korak ispred”, što je jedna od najvažnijih zadaća vojnoobavještajnog roda.

Brojni primjeri iz svakodnevnog života stavljaju razvoj obavještajnog djelovanja kao prioritet suvremenih vojski. Važno je shvatiti kako niti jedna doktrina, taktika, procedura niti ustrojbeno rješenje nisu vječni i nepromjenjivi, nego prate tehnološki razvoj i razvoj savezničkih doktrina, taktika, tehnika i procedura. Razvoj Obavještajne pukovnije prati suvremene trendove i prilagođava se zahtjevima suvremenih operacija.

Željko Brčić

fotoarhiva postrojbe