Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (IV.)

U prethodnom broju Hrvatskog vojnika predstavljen je sadržaj Dnevnika rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA, od 16. ožujka 1991. do 30. ožujka 1991., u kojem su zabilježeni događaji na plitvičkom području. Sadržaj Dnevnika na dan sukoba otkriva da su o događajima na području Plitvica u njemu zapisane brojne dezinformacije kojima se preuveličava broj mrtvih, izmišljaju sredstva koja su navodno upotrijebljena u sukobu, laže o navodnom masakru nad Srbima na Plitvicama i ubojstvu rezervnog policajca iz Polače, prešućuje da hrvatska policija nije napala ”goloruko stanovništvo“, nego je upala u zasjedu naoružanih srpskih ekstremista, a naoružani srpski ekstremist iz Korenice koji je poginuo pucajući na pripadnike hrvatske policije proglašava se civilom.

31. 03. 1991. god.
U 07,10 SJS dežurni javio da su preko COiJ Knin dobili obavijest da se na Plitvicama puca. Ovu vijest su dobili u 06,43 časova, u 07,05 ponovo su ovu vijest potvrdili preko COiJ Knin.

U 08,05 časova zvao pukovnik (Simeon) Tumanov iz UB SSNO i pitao za situaciju na Plitvicama. Rekao sam mu da je sinoć bio spreman jedan autobus ispred milicije za polazak na Plitvice i da su digli još rezervnog sastava da idu u pomoć snagama koje se već gore nalaze i da je situacija trenutno u Kninu mirna.

Puk. Tumanov rekao:
Imaju podatke o rasporedu snaga MUP-a: PU Karlovac 470 ljudi; Gospić 600 ljudi; Ogulin 350 ljudi; Slunj 350 ljudi; Duga Resa 213 ljudi; Drežnik 110 ljudi; Vrgin Most 51; Cetingrad 40; Plaški 40; Josip Dol (Josipdol) 40; Vojnić 39; Ozalj 40; Saborsko 40.
-U 02,30 izvršen pokret snaga MUP-a iz Raketil (Rakitja) sa terenskim i borbenim vozilima. Ove snage došle u rejon Slunja u 06,30 časova.
-U 06,50 časova u kasarni Željava kod BI (Bihaća) došla patrola milicije SUP-a Korenica i izvijestila da je počeo oružani okršaj između MUP-a i snaga izv. SUP-a Krajina u rejonu Plitvice.
-Snage MUP-a traže iz ZG (Zagreba) više „Marica“ za sprovođenje uhapšenih. Ima dosta povređenih. […]
-U 08,15 časova SUP Knin dobio telefonom iz Titove Korenice vijesti da se gore puca i traže da se obavijeste bliži garnizoni (Gospić, Željava kod Bihaća). Da ima ranjenih i mrtvih i traže da se obavijeste garnizoni JNA Željava, GS i Bihać. COiJ iz Titove Korenice traži da se u svim opštinama kupe dobrovoljci da idu na Plitvice. SJS Knin traže od SRK-a da pozove dobrovoljce da se ide na Plitvice.
U 08,30 Mile Martić nazvao p.puk. (Zdravka) Tolimira i obavestio ga da ima informaciju da je na Plitvicama došlo do sukoba snaga MUP-a i milicije SUP-a Krajine. Martić je dobio informaciju da su civili opkoljeni u selu Mukinje, da se po njima puca i da ima mrtvih i ranjenih. Takođe naglašava da su na Plitvicama opkoljeni i milicioneri i da ih snage MUP-a gađaju minobacačkom vatrom i hemijskom sredstvima. Navodi da na Plitvicama ima oko 100 milicionera iz SUP-a Knin i Titova Korenica.

SUP Knin raspolaže sa informacijom da su u rejonu Ljubova uočena 2 vojna oklopna transportera.

Martić je pitao da li može obavijestiti stanovništvo T. Korenice da li će JNA doći u pomoć. Rečeno mu je to da ne može i da se JNA ne sme manipulisati.

Izvještaj izvora „Partner“
Dana 30. 03. 1991. g. u 23,50 ispred SJS Knin bio parkiran autobus Jadrantransa radi prevoženja r/s (rezervnog sastava) milicije na Plitvice. Ispred stanice se okuplja rezervni sastav. Održan sa njima sastanak. Upućeni na Plitvice. […]
Telex poruka iz T. Korenice poslata u Kninsku CO sljedećeg sadržaja:
Pripadnici MUP-a RH počeli su jutros napad na Plitvice. Nije naveden broj pripadnika jedinica MUP-a, ali se ističe da se čula pucnjava kod Ličke kuće na ulazu u nacionalni park iz pravca Zagreba, zatim kod benzinske pumpe u neposrednoj blizini ulazne kapije, a čuo se pucanj i na samom Koranskom mostu, to jest još bliže Zagrebu u pravcu Slunja. U ovom telexu se ne navode podaci o povređenim ili nastradalim a u prekidu su telefonske veze sa T. Korenicom i Plitvicama pa je teško saznati bilo šta novo odnosno provjeriti vijesti. U telexu se navodi da je u T. Korenici objavljena uzbuna a rukovodstvo opštine je zatražilo pomoć. Kroz Plitvice je obustavljen sav saobraćaj, a slično je i na magistralnim putevima koji vode sa svih strana prema T. Korenici i Plitvicama.

Sinoć objavljena izjava Milana Martića kao odgovor na saopštenje MUP-a o Korenici:
„Ostajemo dosledni odbrani granica SAO Krajine i ne namjeravamo se povući“. Martić je pozvao građane da budu budni.
U 10,00 Martić javio p.p. Tolimiru da će mobilisati sve civile.
U 10,45 časova „S-20“ javio: Njihov izvor sa benzinske pumpe u Plitvicama izvještava da prema KA (Karlovcu) često puta ide vozilo hitne pomoć i prevozi povrijeđene preko Karlovca.
Iz Knina ima oko 150 pripadnika SUP-a.
U 10,50_(Milorad) Grubač iz SJS Knin iz COiJ javlja: COiJ T. Korenica javlja da iz helikoptera MUP-a iskaču padobranci u rejonu Ljubova kod T. Korenice. Grubač je u COiJ za koordinaciju COiJ – SJS – K-da 9. K i javljat će se-
11,25 Grubač javio da su dobili podatak od COiJ da se gore i dalje puca, da je velika magla, da među policajcima Knina nema ranjenih i povređenih, ali ima više ranjenih i povređenih građana te da je Vukadinović Rajko, civil iz Titove Korenice poginuo.
U 11,30 Radio Knin dobio informaciju od SUP Knin da je civil Vukadinović Rajko iz T. Korenice poginuo i da ima među pripadnicima MUP-a poginulih i ranjenih.

Ante NAZOR