Kadeti HVU-a dobili Rektorovu nagradu

Kadet desetnik Aron Adam Čanić i kadet desetnik Matija Kos s Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” dobitnici su Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019. Nagradu im je 3. srpnja u Kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta uručio rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras. Uz kadete, svečanosti je nazočio i dekan HVU-a brigadir Boženko Đevoić.

Kadeti Aron Adam Čanić i Matija Kos studenti su treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija Vojno inženjerstvo. Rektorovu nagradu dobili su za rad Optimizacija organizacijskih i administrativnih procesa na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”.

Rektorovom nagradom nagrađuju se najbolji studentski radovi znanstvenog sadržaja odnosno umjetnička ostvarenja. Ustanovljena je radi poticanja znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada te promicanja studentskog stvaralaštva. Ove je godine Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena za 161 rad.

Zdravko Lovašen

snimila: Marija Sever