Kadeti Vojnog pomorstva na prvoj plovidbi brodom HRM-a

Prvi naraštaj kadeta Vojnog pomorstva vratio se s prve plovidbe brodom HRM-a na kojem su proveli pet dana u akvatoriju srednjeg i južnog Jadrana. Plovidbena praksa kao praktični oblik nastave planirana je po završetku svake akademske godine studijskog programa Vojno pomorstvo…

Prvi naraštaj kadeta studija Vojno pomorstvo Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” iz Splita vratio se 17. srpnja s plovidbene prakse provedene na brodu Hrvatske ratne mornarice ŠB-72 “Andrija Mohorovičić”. To je ujedno prva plovidba organizirana i provedena brodom HRM-a za kadete HVU-a. U pratnji dvaju nastavnika HVU-a, kapetana fregate Slavena Sučevića i kapetana korvete Tina Sumića, kadeti su bili na plovidbi od 13. do 17. srpnja u akvatoriju srednjeg i južnog Jadrana na ruti Split – Vis – Stari Grad na Hvaru – Korčula – Dubrovnik – Palagruža – Split. Trideset troje kadeta upoznalo se tijekom plovidbe s organizacijom života i rada na brodu HRM-a te praktičnim dijelom nastave iz predmeta Pomorstvo I i II te Sigurnost na moru, koje su slušali tijekom akademske godine.

“Cilj prve plovidbe jest upoznati kadete s osnovama pomorstva, konopima, manevriranjem i osnovnim navigacijskim instrumentima te opremom za spašavanje na moru. Bili su odlični, nisu imali lak zadatak. Ovo je bio njihov prvi ukrcaj na brod, pri čemu su prošli prilagodbu na brodsku posadu, rad na brodu i njegove specifičnosti,” istaknuo je pri povratku u luku Lora kapetan fregate Slaven Sučević te zahvalio posadi broda “Andrija Mohorovičić”, koja je uvelike pridonijela obuci kadeta. Kadeti su tijekom svoje prve plovidbe sudjelovali u pravoj akciji traganja i spašavanja na moru pri čemu su, u suradnji sa Središnjicom za traganje i spašavanje iz Rijeke, izišli u južni akvatorij Korčule i pretraživali zadano dodijeljeno područje. Bio je to njihov prvi susret sa stvarnim situacijama na moru. “Ovo im je pokazatelj za budući rad te su vidjeli kako u stvarnosti izgleda biti član ovakvog broda koji je specijaliziran za traganje i istraživanje,” rekao je kapetan korvete Tino Sumić.Kadet Petar Vukšić zahvalio je u ime svih kadeta kapetanima na iznimno osmišljenoj plovidbi te zapovjedniku i posadi na novim znanjima koja su stekli tijekom boravka na brodu: “Obavljali smo sve dužnosti koje mornari trebaju obavljati. Najteži dio bile su navigacijske karte. Potrebno je obratiti pažnju na puno detalja te biti stalno pozoran i pratiti što se događa oko nas.”

 

Plovidbena praksa 

Plovidbena praksa kao praktični oblik nastave planirana je po završetku svake akademske godine studijskog programa Vojno pomorstvo. Studijski program Vojno pomorstvo petogodišnji je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Studijski program omogućuje obrazovanje i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva unutarnjih poslova. Razvijen je u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” i Sveučilišta u Splitu, a smjerovi su Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo. Vojnostručna i plovidbena praksa sastavni su dio studija. Program studentima omogućuje stjecanje teorijskih i praktičnih znanja te poznavanje i razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za pomorsku struku i pomorske vještine nužne u procesu upravljanja brodom: plovidbu, manevriranje, održavanje, rukovanje teretom te ostale postupke uređene Međunarodnom konvencijom i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima. Nastavu izvode nastavnici Sveučilišta u Splitu zajedno s nastavnicima i vojnim stručnjacima Hrvatskog vojnog učilišta i Ministarstva obrane, a provodi se u specijaliziranim učionicama i kabinetima vojarne “Admiral flote Sveto Letica-Barba” i na Pomorskom fakultetu u Splitu. Studij Vojno pomorstvo ove će jeseni upisati drugi naraštaj kadeta.

 

Doris Ravlić

Foto: Mladen Čobanović