Hrvatska vojska jamac sigurnosti, a NATO dodatni kišobran kolektivne sigurnosti