Konferencija zapovjednika europskih mornarica

Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kontraadmiral Ivo Raffanelli sudjelovao je 17. i 18. svibnja u Corku, Irska, na konferenciji zapovjednika ratnih mornarica europskih zemalja (The Chiefs of European Navies – CHENS).

Cilj konferencije poticanje je razumijevanja, dijaloga i suradnje među ratnim mornaricama članica EU-a ili NATO-a. Uz zapovjednike europskih mornarica, sudjelovali su i predstavnici EUMS-a, MARCOM-a te, kao promatrači, predstavnici Ratne mornarice SAD-a. U ime zemlje domaćina konferenciju je otvorio zapovjednik irske mornarice komodor Michael Malone. Na konferenciji je održan niz prezentacija i rasprava o implementaciji novih tehnologija, odnosno primjeni umjetne inteligencije u pomorskoj domeni. Irska mornarica predstavila je projekt Guard, koji se bazira na suradnji obrambenih snaga, akademske zajednice i privatne industrije koja razvija tehnologiju sposobnu za otkrivanje krijumčarenja na moru. Tu je riječ prije svega o autonomnim bespilotnim letjelicama s naprednijim sposobnostima, koje mogu znatno pomoći u provođenju odluka u određenim situacijama. Program je obuhvatio i informativno izlaganje o Europskom seminaru za mlade časnike (European Seminar for Young Officers – ESYO), koji će biti održan ovog listopada u Constanţi, Rumunjska. Konferencija je završila primopredajom zastave CHENS-a kapetanu bojnog broda Bogomiru Tomažiču, zapovjedniku Ratne mornarice Slovenije, koja će biti domaćin iduće godine. Slijedom principa rotacije, Republika Hrvatska bit će domaćin CHENS-a 2028. godine. 

OJI; Foto: CHENS 2023