Letačka obuka 21. naraštaja hrvatskih vojnih pilota

U Eskadrili aviona (EA) 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a u vojarni ”Zemunik” 24. ožujka započela je temeljna letačka obuka 21. naraštaja hrvatskih vojnih pilota na avionu Zlin-242 L. Prvi let s nastavnicima letenja za kadete bio je informativnog karaktera, a do sjedanja u pilotsku kabinu polaznicu su prethodno završili selekcijsko letenje i program teorijske nastave na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te tehničku učionicu i teorijsku pripremu. Iduća tri mjeseca usvajat će sadržaje iz razdjela letačke obuke temeljnog i akrobatskog, navigacijskog i grupnog letenja u trajanju 56 sati naleta po kadetu. Uz osnovne elemente u zraku te uvježbavanje redovitih i izvanrednih postupaka do razine potpune samostalnosti kadeti nakon svakog razdjela pristupaju ispitnom letu čime potvrđuju spremnost nastavka složenijih faza letačke obuke.
Nakon letenja i obuke na avionu Zlin-242 L sljedeći korak na njihovu putu do vojnog pilota jest podjela na pilote aviona i pilote helikoptera sukladno izraženim interesima, postignućima na obuci i potrebama HRZ-a i PZO-a.

Marinko Karačić