Ljudi iz sjene

Ekipa Hrvatskog vojnika posjetila je vojarnu “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku na tehnički dan, kad vrijedne ruke zrakoplovnih tehničara pregledavaju, provjeravaju i održavaju kontinuiranu ispravnost zrakoplova i helikoptera triju eskadrila 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Na zrakoplovnoj stajanci u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku ponedjeljkom uglavnom vlada velika gužva. Ondje se taj dan mogu vidjeti gotovo sva sredstva 392. eskadrile aviona, 393. eskadrile helikoptera te 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a oko njih vrijedne ruke zrakoplovnih tehničara koji pažljivo pregledavaju svaki dio ovih zrakoplova i helikoptera. Ekipa Hrvatskog vojnika posjetila je 93. krilo HRZ-a tijekom tehničkog dana te smo razgovarali s pripadnicima triju postrojbi, koji možda i nisu toliko izloženi oku javnosti, ali bez kojih zrakoplovstvo ne može obavljati svoje zadaće. Tijekom tehničkog dana u Zemuniku najviše posla imaju tehničari prvog stupnja održavanja za koje je tjedni pregled ujedno i najopsežniji i najdetaljniji.

“Za prvi stupanj održavanja osnovne su zadaće tjedni pregled u tehničkom danu, zatim prijeletni, međuletni i poslijeletni pregledi. Tjedni pregled odvija se tako da se prati check lista te se zrakoplov, avion ili helikopter, detaljno pregledava. Ako se uoči veći otklon od propisanog standarda, tad se zrakoplov upućuje na drugi stupanj održavanja. Za nas je najvažnije uvjeriti se da je avion potpuno ispravan za letačke zadaće u idućem tjednu. Naravno, prije svakog leta provjerava se je li sve u redu, no ponedjeljak je dan kad se radi pokretanje motora zrakoplova, pranje kompresora i slično,” objašnjava zapovjednik 1. voda u Satniji za održavanje zrakoplova 392. eskadrile aviona poručnik Toni Zdrilić.

Pripadnici ove Satnije zaduženi su za tehničku ispravnost aviona Pilatus PC-9M i Zlinova 242L, a tehnički pregled na jednom od njih obavljaju minimalno četiri pripadnika različitih specijalnosti. Dok su ZIM-ovci zaduženi za samu konstrukciju zrakoplova i motor, specijalisti za IRE provjeravaju ispravnost električnih instalacija i uređaja. Svaki zrakoplov na tehničkom danu pregledava se minimalno pet do šest sati. Tog dana u pravilu se ne provode uobičajene letačke zadaće osim ako iz Obalne straže Republike Hrvatske ne stigne poziv za pomoć. Opseg zadaća ove postrojbe obuhvaća i potporu Obalnoj straži RH i zrakoplovnoj akrobatskoj grupi “Krila Oluje”.

Odgovornost zemaljske posade

Check liste su vrlo jasne i mi ih moramo slijediti. Između nas i letačkih posada vlada odnos međusobnog povjerenja. Mi smo ovdje kako bismo im osigurali tehnički ispravan zrakoplov i to je taj dio odgovornosti zemaljske posade u zrakoplovstvu. Moramo sto posto biti sigurni da je sve u redu i tu ne smije biti odstupanja i nesigurnosti,” jasan je poručnik Zdrilić.

Vezu između letača, odnosno voditelja letenja i tehničara održava kontrolor prvog stupnja održavanja i opsluživanja, a njegov je posao nakon primitka plana za letenje osigurati sve ono što letačima treba.

“Primjerice, ako se leti na pet aviona, moj je posao osigurati tih pet aviona – pobrinuti se za gorivo, kisik, prijeletni pregled… Kao kontrolor prvog stupnja održavanja mogu pregledati više aviona, no tijekom tehničkog dana, kao tehničar, samo jedan,” objašnjava narednik Marinko Marijačić.

Na stajanci kod Pilatusa zatekli smo i vojnika Franka Žunića, zrakoplovnog tehničara za održavanje Pilatusa u prvom stupnju, inače bivšeg stipendista Ministarstva obrane iz prvog naraštaja.

“Uobičajeno radim prijeletne, međuletne i poslijeletne preglede i preglede na tehničkom danu, no danas sam zadužen za zrakoplov namijenjen Obalnoj straži RH u slučaju potrebe za našom intervencijom,” kaže nam vojnik Žunić te dodaje kako je posao zrakoplovnih tehničara zanimljiv, dinamičan, zahtjevan i odgovoran.

Dva tipa helikoptera

Nakon obilaska 392. eskadrile aviona odlazimo do 393. eskadrile helikoptera, a na stajanci su poredani izvidničko-borbeni helikopteri OH-58D Kiowa Warrior te školski helikopter Bell 206B, a to su ujedno i dva tipa helikoptera o kojima se brinu pripadnici Satnije za zrakoplovno-tehničko održavanje i opsluživanje u 393. eskadrili helikoptera.

“U našoj Satniji imamo prvi i drugi stupanj održavanja. Tjedni je pregled prvi stupanj održavanja i obuhvaća temeljit pregled helikoptera, sklopova, svih uređaja i traje oko pet, šest sati, dok onaj prijeletni traje dva sata. Na helikopteru Bell imamo jednog tehničara specijalnosti ZIM i IRE, a on ima svojeg kontrolora. Na Kiowi radi tehničar ZIM specijalnosti i drugi koji je specijaliziran za IRE i zrakoplovno naoružanje,” kaže zamjenik zapovjednika Satnije za zrakoplovno-tehničko održavanje satnik Marin Birsa. Kad je riječ o helikopterima Kiowa Warrior, tehničari koji rade na njima obučeni su i za prvi i za drugi stupanj održavanja. Među njima je i skupnik Ivan Miličević koji je specijaliziran i za IRE i za zrakoplovno naoružanje.

“Bio sam u prvoj skupini polaznika kad su nas kolege iz američke vojske obučavali za održavanje helikoptera Kiowa Warrior i to za prvi i drugi stupanj održavanja IRE i zrakoplovno naoružanje. Osim za Kiowe, obučen sam i za održavanje helikoptera Bell 206B,” kaže skupnik Miličević. Uspoređujući ta dva sredstva, ističe kako je Kiowa kompleksniji helikopter s više uređaja, instrumenata, radijske i navigacijske opreme pa je održavanje kompliciranije, no kako se uz volju i trud sve može svladati.

Skupnika Miličevića ostavljamo na pregledu helikoptera i krećemo prema 855. protupožarnoj eskadrili. Za razliku od ljetnih mjeseci kad je za pripadnike ove eskadrile uobičajeno da su na raspolaganju 24 sata dnevno, izvan protupožarne sezone imaju PP dežurstvo i provode obuku osoblja pa je angažman tehnike smanjen. Tehničarima je stoga lakše i imaju nešto više vremena koje koriste za planiranje održavanja zrakoplova već za iduću PP sezonu.

 “Kad je sezona zahtjevna i kad ima puno letova, puno je i pregleda. Tu su prijeletni, međuletni, poslijeletni pregledi, tjedni pregledi, ali i 50-satni i 100-satni. Avion prije svakog leta treba dobro pregledati,” kaže letač tehničar u Satniji za zrakoplovno-tehničko održavanje u 855. protupožarnoj eskadrili stožerni narednik Miron Dominis. Dodaje kako je tijekom ove protupožarne sezone bilo manje požara, sezona je bila mirnija i tehničari su bili manje opterećeni, a mi im samo možemo poželjeti da im takva bude i iduća.


Nadnarednik Ivan Paleka, tehničar na drugom stupnju održavanja u 392. eskadrili aviona

“U drugom stupnju radi se preventivno i korektivno održavanje. Kod preventivnog održavanja riječ je o održavanju po resursima, odnosno dijelovi aviona skidaju se i zamjenjuju neovisno o tome jesu li ispravni ili ne, a korektivno održavanje je ono po uočenoj neispravnosti. Radimo i povremene preglede, odnosno 150-satni, 300-satni ili godišnji, ovisno o tome koji prije dođe na red. U drugom stupnju održavanja tri su desetine – jedna desetina ZIM (zrakoplov i motor), jedna desetina IRE (instrumenti i radio-radarska i elektrooprema zrakoplova) i desetina zrakoplovno naoružanje. Na godišnjem pregledu aviona imamo check listu onog što trebamo pregledati i onda je slijedimo jer je proizvođač zrakoplova točno naveo što se i kad popravlja, a ovisno o tome što sve treba pregledati ili mijenjati. Pregled može trajati do deset radnih dana. Na jednom avionu rade tri ZIM-ovca i njihov nadzor, dva tehničara IRE i nadzor.”


Sukladno ugovoru Ministarstva obrane RH s Tehničkom školom Zadar već dugi niz godinama u postrojbama 93. krila provodi se praktična obuka učenika trećeg i četvrtog razreda. Praktikanti trećeg razreda od listopada do lipnja konstantno su prisutni na tehničkim pregledima ponedjeljkom, dok četvrti razredi dolaze tijekom tjedna. Zbog protuepidemijskih mjera, razredi su podijeljeni na tri postrojbe kako svi učenici ne bi bili na jednom mjestu. Ovakav model provođenja prakse za učenike srednje škole pokazao se jako dobrim jer se iz te populacije nominiraju stipendisti koji se potom uvode u sustav zrakoplovno-tehničkog održavanja. Ti se učenici kroz srednjoškolski ciklus obrazuju i usavršavaju za rad na avionima i helikopterima, a kao stipendisti Ministarstva obrane dolaskom u Zemunik kroz specijalističku obuku profiliraju se za određeni tip aviona ili helikoptera.

Tekst: Martina Butorac

Foto: Tomislav Brandt