Marke – Stop rasizmu i diskriminaciji

Promicanje poštivanja ljudskih prava jedan je od zadataka Ujedinjenih naroda

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije (The International Day for the Elimination of Racial Discrimination), koji se obilježava 21. ožujka, UN će izdati marku pod nazivom Ujedinjeni u borbi protiv rasizma i diskriminacije

Koordinator spomenute svečanosti je Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO), a provodi se radi ukidanja svih oblika rasnog uznemiravanja i govora mržnje zbog boje kože, etničkog podrijetla ili vjere. Dan se obilježava od 1966., u spomen na 69 poginulih tijekom mirnog prosvjeda protiv rasističkog zakonodavstva u Južnoj Africi 1960. godine. Ta je tragedija označila važan korak u borbi protiv rasne diskriminacije te usmjerila međunarodnu pozornost na potrebu za nastavkom borbe.

Borba protiv rasizma dobila je pravni izraz u Međunarodnoj konvenciji o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije iz 1966. godine. Potpisnica Konvencije je i Republika Hrvatska, a izraz rasna diskriminacija “odnosi se na svako razlikovanje, isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva koji se zasnivaju na rasi, boji, precima, nacionalnom ili etničkom porijeklu i koji imaju za svrhu ili za rezultat da unište ili da ugroze priznavanje, uživanje ili vršenje, pod jednakim uvjetima, prava čovjeka i osnovnih sloboda na političkom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom polju ili na svakom drugom polju javnog života.” Više globalnih ciljeva Ujedinjenih naroda u okviru Programa održivog razvoja (Sustainable Development Goals) do 2030. podupire ciljeve Konvencije. Među ostalim, deseti cilj nastoji osnažiti i promicati socijalnu, ekonomsku i političku uključenost svih, bez obzira na starost, spol, invalidnost, rasu, etničku pripadnost, podrijetlo, vjeru, ekonomski ili neki drugi status te osigurati jednake mogućnosti i smanjiti nejednakosti.

Kao i u brojnim društveno važnim temama, u borbu protiv rasizma i diskriminacije uključile su se i poštanske marke: Međunarodna godina borbe protiv aparthejda (Bugarska, 1978.), Međunarodna konferencija o suzbijanju rasizma (Brazil, 2001.), Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije (Francuska, 1982.) i dr.

Ivo Aščić