Marke – Kriptovalute

Poštanske marke Ujedinjenih naroda s predznakom “kripto” (engl. Crypto) izdane potkraj prošle godine svjedoče o razvoju financijskih usluga. Za motive triju maraka, s posebnim naglaskom na posebnosti i ekskluzivnosti, uzeto je 17 UN-ovih ciljeva održivog razvoja tiskanih na tri jezika (njemački, francuski i engleski), što u konačnici znači 51 virtualni motiv

Uz klasični način plaćanja, kupnja spomenutih maraka moguća je i uz pomoć virtualne valute, poznatije pod nazivom kriptovaluta. Virtualne valute u Hrvatskoj su definirane Zakonom iz 2019. kao: “digitalni prikaz vrijednosti koji nije izdala i za koji ne jamči središnja banka ni javno tijelo, koji nije nužno povezan sa zakonski uspostavljenom valutom te nema pravni status valute ili novca, ali ga fizičke ili pravne osobe prihvaćaju kao sredstvo razmjene i može se prenositi, pohranjivati te se njime može trgovati elektroničkim putem”.

Ti su elektronički zapisi o određenim vrijednostima pohranjeni u elektroničkim novčanicima (wallet) na internetskim stranicama koje pružaju takvu uslugu. Nastaju na računalima rješavanjem složenih jednadžbi, a mogu se kupiti i putem bankomata, odnosno na internetskim burzama. Premda su kriptovalute aktualne gotovo desetak godina, još uvijek su novost. U svijetu postoje stotine kriptovaluta, a najpoznatije su Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Zcash i Ripple.

Globalno su prihvaćene za međunarodna plaćanja isključivo putem interneta, ali i za ulaganja. Kod virtualnih valuta postoji i velika vjerojatnost promjene cijene. Tako, primjerice, Bitcoin, najpoznatija i prva kriptovaluta, kreirana prije desetak godina, s 0,003 dolara 2010. skočila je 2018. na čak 9000 dolara, pa iste godine pala na 4000 dolara, a sredinom siječnja 2021. vrijedi 40 000 dolara!

Kriptomarka, obično pakirana u zaštitnu foliju, sastoji se od dva dijela: fizičke poštanske marke koja se može koristiti za plaćanje poštanskih usluga kao i svaka druga marka, te digitalnog dijela, kreiranog na platformi neke kriptovalute, najčešće Ethereuma. Takvi tokeni imaju kolekcionarsku vrijednost jednako kao i klasične marke. Time se postiže vjerno prevođenje filatelije u digitalni svijet, što je štiti od propadanja zbog protoka vremena. (Ivo Aščić)