Marke – pozdrav

Ovogodišnje marke male apeninske države San Marina, izdane u vrijeme pandemije COVID-19, poslale su u svijet vrlo lijepu i slikovitu poruku. Posrijedi je riječ “pozdrav” tiskana na četiri jezika: HELLO (engleski), SALUT (francuski), CIAO (talijanski) i HALLO (njemački)

Pozdravljanje je temeljno pravilo lijepog ponašanja

 

San Marino izdao je i 2019. nekoliko maraka s riječima kojima se “rješavaju” brojni međuljudski problemi i uspostavljaju bolji kontakti: grazie (hvala), per favore (molim), scusa (oprosti) i dr. Tako jednostavne kretnje i riječi uobičajene pri susretu dviju ili više osoba kojima se izriče poštovanje, odanost, simpatija, prijateljstvo ili formalna uljudnost ponekad se “zaboravljaju”.

Vojnički i policijski pozdrav obavlja se prinošenjem desnice sljepoočici, a poznat je kao salutiranje

Osim govorom, pozdrav se izražava rukovanjem, zagrljajem, doticanjem, poljupcem, podizanjem ruke, skidanjem šešira ili dijelova odjeće, ali i različitim i pomalo neobičnim načinima, npr. trljanjem nosova kod Eskima. Nažalost, zbog pandemije COVID-19 uvode se i drukčiji načini pozdravljanja kako se ne bi ostvario bliski dodir i prenijela moguća zaraza, npr. laktom. Uz pozdrave kretnjama, uobičajeni su i pozdravi koji izriču dobre želje: Dobro jutro! Dobar dan! Laku noć!, ili izražavaju brigu o zdravlju: Zdravo! Mnogi su pozdravi povezani i s Božjim imenom: talijanski Addio!, francuski Adieu!, njemački Grüss Gott!, engleski Good bye!, hrvatski Zbogom! Počasni pozdrav pred vladarima izražavao se kroz povijest na različite načine, npr. doticanjem tla čelom (Kongo).

Postoje i posebni pozdravi vezani uz pojedina zanimanja, sredine i sl., kao što je salutiranje, vojnički pozdrav koji se obavlja prinošenjem desnice sljepoočici; revolucionarni pozdrav podizanjem ljevice sa stisnutom šakom ili ispružena tri prsta sa spojenim palcem i malim prstom kod izviđača.

Pravilnikom o službi u Oružanim snagama RH propisano je, među ostalim, da se vojne osobe u službi obvezno pozdravljaju pri susretu. Podređeni i mlađi pozdravljaju nadređene i starije, a oni uzvraćaju pozdrav. Kad su u odori, vojne osobe međusobno se pozdravljaju rukom. Vojne osobe koje rade u istom radnom prostoru pozdravljaju se pri prvom susretu.

Pozdrav zastavi jedna je od uobičajenih dnevnih aktivnosti u oružanim snagama

 

Zanimljivo je da se i brodovi pozdravljaju na moru. Tako na internetskim stranicama Pomorskog muzeja Orebić piše: “Pri susretu ratnog i trgovačkog broda pravilo je da prvi pozdravlja trgovački brod. Pozdrav se iskazuje spuštanjem zastave do pola koplja, a ratni brod otpozdravlja spuštanjem zastave za 1/3 visine.”

Ivo Aščić

Izviđački pozdrav karakteriziraju ispružena tri prsta sa spojenim palcem i malim prstom
Pozdravljanje u izraelskom zrakoplovstvu
Skidanje šešira kao znak pozdrava udomaćilo se u XV. stoljeću