Modernizacija NAV/COMM/IFF opreme helikoptera Mi-8MTV1

Republika Hrvatska, kao aktualna članica PfP-a (Partnership For Peace), koje je u sklopu NATO saveza i kao zemlja kandidat za pristupanje punopravnom članstvu, sudjeluje u zajedničkim vježbama i mirovnim operacijama u pogledu prevoženja i logističkoj potpori naših mirovnih postrojbi, koje će djelovati zajedno sa snagama NATO-a u kriznim žarištima.

Snage za sudjelovanje u NATO/PfP vođenim operacijama u inozemstvu mogle bi izvoditi sljedeće zadaće:
1. Operacije potpore miru
1. Održavanje mira
2. Nametanje mira
3. Humanitarne operacije
4. Akcije traganja i spašavanja (SAR).
Od helikoptera i osoblja koji su dani u operaciju, može se očekivati da budu raspoređeni u višenacionalne snage za zračni prijevoz pod operativnim nadzorom NATO-a. U skladu s tim, RH ima obvezu postupno prilagoditi elektroničku opremu zrakoplova, kao i letne procedure, standardima koji vrijede unutar Saveza.

Zahtjevi
NATO-ovo Euroatlantsko vijeće za partnerstvo (NATO/EAPC) podnijelo je opći tehnički zahtjev da se dva helikoptera iz sastava HRZ-a opreme odgovarajućom navigacijskom, komunikacijskom i identifikacijskom (NAV/COMM/IFF) opremom, koja može podupirati interoperabilnost s ostalim zrakoplovima koji lete pod zapovjedništvom NATO-a te mora ispunjavati sljedeće tehničke parametre:
1. UHF radiouređaj s kompatibilnim frekvencijskim kanalima i odvajanjem frekvencija. Otporan na elektromagnetska zračenja i sigurni prijenos govornih informacija (kripto zaštita i izmjenična promjena frekvencija)
2. TACAN (Tactical Air Navigation = Taktička navigacija)
3. VOR/DME (VHF Omni Range = Svesmjeni radiofar/Distance Measuring Equipment = Uređaj za mjerenje kose udaljenosti)
4. GPS (Global Positioning System = Sustav globalne navigacije)
5. IFF (Identification Friend or Foe = Identifikacija “Prijatelj/Neprijatelj”) Transponder s Modom C i mogućnošću dogradnje do NATO IFF.
6. Postupci u slučaju kvara radionavigacijske opreme trebaju biti u skladu sa STANAG 3530.
STANAG (Standardization Agreement) – Dogovor među zemljama članicama NATO-a o standardizaciji procedura, sustava i komponenata opreme u svrhu učinkovitog zajedničkog operativnog djelovanja.

Repna greda (pogled odozdo)

Početak radova
U skladu s tim, 28. travnja 2004. potpisan je ugovor između MORH-a i američke vlade, gdje je precizirano kako će američka tvrtka “Raytheon” (kao glavni nositelj radova), dostaviti opremu za dva helikoptera Mi-8 MTV1 (sl.1.), koja omogućuje interoperabilnost s ostalim zrakoplovima koji lete u NATO/PfP operacijama.
Oprema je donacija američke vlade preko programa FMF (Foreign Military Fund). Kao izvođača radova (integratora), američka strana je odabrala češku tvrtku “Aviation Service” iz Praga, koja će radove izvesti u RH i to u Zrakoplovno-tehničkom zavodu (ZTZ) u Velikoj Gorici. Zrakoplovno-tehnički zavod pruža kompletnu logistiku (hangar, izvore napajanja, alate, zemaljsku opremu i sl.).

Faze radova
Izvođač radova, tvrtka “Aviation Service”, svoje je radove podijelila u više faza:
1. Projektiranje i dizajn
2. Izrada “paketa A”, što podrazumijeva izradu električne i koaksijalne instalacije, kao i izradu novih instrumentalnih ploča, pultova i nosača.
3. Ugradnja “paketa B” (novi elektronički blokovi koje dostavlja tvrtka “Raytheon”)
4. Ispitivanje novougrađene opreme na zemlji i tijekom leta.
5. Izrada (dorada) tehničke dokumentacije (Service Manual) za održavanje
6. Obuka tehničkog osoblja (O/I level = 1 i 2 stupanj održavanja)
Poslovi pod točkama 1., 2. i 5. su izvedeni u Češkoj, dok su ostale faze izvedene na licu mjesta, tj. u Zrakoplovno-tehničkom zavodu (ZTZ-u) u Velikoj Gorici.

Novougrađena opema
COMM oprema
VHF/UHF radiostanica “Raytheon” AN/ARC-232 (V) pod nazivom “Starblazer” radi u opsegu frekvencija 30.000 do 174.975 MHz (VHF) i 225.000 do 399.975 MHz (UHF). Razmak kanala 8,33 kHz i 25 kHz, plus mogućnost softverske nadogradnje (Have Quick )2 i kripto zaštita.
Have Quick – Sustav elektroničke zaštite govornih komunikacija putem radiostanice (NATO protokol)
On omogućuje i sastoji se od:
a. Sintetizator frekvencija za sve kanale
b. Izmjenična promjena radnih frekvencija (Frequency hopping )
c. Otpornost na elektroničko ometanje ECCM (Electronic Counter-Counter Measures).
Ugrađene komponente radiostanice:
1. Primopredajnik RT-1818
2. Upravljačka kutija MXF (rasvjeta NVG3 kompatibilna) (slika. 2., pozicija 1 i 2)
3. Logički pretvarač 10-562-19
4. Antena 10-150-08-M-3
5. El. osigurač AZRGK-10
NVG – Night Vision Goggles – Naočale za noćno gladanje

IFF sustav
Transponder “Raytheon” AN/APX-119 je s modom S te je TCAS (Traffic Collision Avoidance System) kompatibilan. Transponder daje odzive u Modovima M-1, M-2, M-3A/A, TEST, M-C, M-4 ili M-S.
Ugrađene komponente transpondera:
1. Primopredajnik AN/APX -119
2. Upravljačka kutija (rasvjeta NVG kompatibilna) (sl. 2., poz. 4)
3. Logički pretvarač 10-562-19
4. Antena 10-150-08-M-3
5. Visinomjer-kodirani (sl.2., poz.9)
6. El. osigurač AZRGK-10

INTERCOM
Za komunikaciju posade helikoptera s kontrolom leta, kao i međusobnu komunikaciju , ugrađen je audiokontrolni panel “Honeywell” KMA-24H-70, koji na prednjem panelu ima prekidač (gumb) za kontrolu jačine zvuka, tipke za izbor vrste rada, AUTO prekidač za slušalice, gumb za VOX (Voice Operated Intercom) kontrolu i prekidač za izbor mikrofona.
Ugrađene komponente audiopanela:
5. Kontrolni panel (sl. 2., poz. 7 i 8)
2. El. osigurač AZRGK-2

NAV sustav
Navigacijski prijamnik “Honeywell” KNR 634A s upravljačkom kutijom i pripadajućim indikatorom obuhvaća 200 VOR/LOC kanala, 40 GS kanala, kao i prijamnik markera. Signalizacija markera je u obliku svjetlosnih indikatora.
Ugrađene komponente navigacijskog prijamnika:
1. Prijamnik KNR 634A
2. Upravljačka kutija KFS 579A (sl. 2., poz. 5 i 6)
3. Indikator (HSI) KPI 552 (sl. 3, poz. 1 i sl. 4., poz. 1)
4. Indikator KI 207 (sl .3., poz. 2 i sl. 4., poz. 2)
5. Sklop tipki-signalizatora MD 41-48 (sl. 3., poz. 3)
6. Tipka signalizator “NAV2/GPS” (sl. 4., poz. 4)
7. Marker indikator KA 35 (sl. 3., poz. 5 i sl. 4., poz. 5)
8. Pretvarač signala LUN 1794
9. Antena GS (sl. 2., poz. 3)
10. Antene LOC (sl. 5, poz.1)
11. El. osigurač AZRGK-2

GPS sustav
Sustav globalne navigacije “Garmin” GPS 155XL je predviđen za ugradnju na instrumentalnu tablu. Sastoji se od prijamnika i antene. Osnovna funkcija uređaja je prijam signala s GPS satelita, uzimanje podataka, mjerenje udaljenosti i Doppler mjerenje te obrada podataka u realnom vremenu u cilju određivanja pozicije, brzine i vremena.
Ugrađene komponente sustava GPS
1. Prijamnik GPS 155XL (sl. 4., poz. 6)
2. Displej, tj. prikaznik (repetitor) AS 04 (sl. 3., poz. 6)
3. Indikator KPI 552 (sl. 3., poz. 1 i sl.4., poz. 1)
4. Sklop tipki-signalizatora MD 41-448 (sl. 3., poz. 3)
5. El. osigurač AZRGK-5

TACAN sustav
Repna greda (pogled odozdo)
Sustav taktičke navigacije “Honeywell” KTU 709 TACAN je UHF uređaj koji daje relativni kurs i kosu udaljenost u odnosu na selektiranu TACAN ili VORTAC (spregnuti VOR i TACAN radiofar) zemaljsku stanicu. Efektivni domet TACAN sustava je ograničen na optičku liniju vidljivosti. Stvarni operativni domet ovisi o visini leta zrakoplova, vremenskim uvjetima, tipu terena, lokaciji i visini zemaljskog predajnika, kao i snazi predaje. Ograničenja vezana za optičku vidljivost spriječit će zrakoplove na zemlji da prime signal i da se “vežu” na TACAN ili VORTAC zemaljsku stanicu.
Cijeli sustav daje udaljenost, kurs, brzinu u odnosu na zemlju (groundspeed) i informaciju o vremenskoj udaljenosti do stanice (time to station), prema selektiranoj TACAN ili VORTAC zemaljskoj stanici.
Ugrađene komponente sustava TACAN
1. Prijamni blok KTU 709
2. Indikator (glavni) KDI 572 ( sl.3., poz. 4)
3. Indikator (slijedni) KDI 573 ( sl.4., poz. 3)
4. Pokazivač (HSI) KPI 552 ( sl.3., poz. 1 i sl.4., poz. 1)
5. Upravljačka kutija ( sl. 2., poz. 5)

Zaključak
Ovom modernizacijom NAV/COMM/IFF opreme na, za sada dva helikoptera iz sastava HRZ-a, stvorili su se preduvjeti za sudjelovanje postrojbi u zajedničkim vježbama ili operacijama izvan naše zemlje.
Osim toga, ovom modernizacijom se znatno povećala sigurnost letenja unutar zračnih puteva RH i susjednih europskih zemalja. Poglavito se to odnosi na nesmetano vođenje govornih komunikacija s ATC (Air Traffic Control), preciznih prilaza po ILS (Instrument Landing System) i pouzdanog radarskog nadzora od ATC-a ( IFF identifikacija).
Osim ova dva helikoptera, planira se modernizacija i ostalih helikoptera iz sastava HRZ-a, što dakako ovisi o raspoloživim sredstvima. Time će RH sa svojim postrojbama moći sudjelovati u svim NATO zajedničkim operacijama odgovora na krize u inozemstvu.

Napisali i snimili Davorin BENČIĆ i Danijel VUKOVIĆ