Modularni dizajn brodova i projekt SIGMA (II. dio)

Damenova najpoznatija borbena plovila grade se s pomoću standardiziranih modula prema konceptu SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach), tj. integriranom geometrijskom modularnom pristupu. Raspon SIGMA plovila dostupan je u različitim konfiguracijama duljine i širine, uključujući korvete i višenamjenske fregate. Iako se plovila grade prema spomenutom konceptu, svako je u potpunosti prilagođeno operativnim zahtjevima i ciljevima kupca, uz prethodno utvrđivanje potreba za sustavima naoružanja, senzorima i mogućnostima elektroničkog protudjelovanja. U Damenu vole istaknuti da nisu posebno povezani niti s jednim od svjetskih proizvođača specifičnih sustava naoružanja i senzora, što im je argument više da prednost daju isključivo preferencijama kupca. Borbena plovila prilagođena su modernim asimetričnim zadaćama kao što je suzbijanje piratstva i krijumčarenje, a uz mogućnost gradnje plovila u domaćim brodogradilištima, kupcu se pruža i integrirana logistička potpora.

Fregata SIGMA 10514 “Raden Eddy Martadinata” (331) indonezijeske mornarice tijekom plovidbenih ispitivanja. Većina modula građena je u Indoneziji, a ostatak u Nizozemskoj

Vojno-mornaričke značajke Damenovih SIGMA borbenih plovila uključuju protuzračne, protubrodske i protupodmorničke sposobnosti, uporabu mornaričkih standarda za stabilnost neoštećenog broda i broda u oštećenom stanju, plinonepropusno zatvoreno nadgrađe i opremanje NBK (nuklearno-biološko-kemijskim) filtrima, otpornost na šokove, vitalnu zaštitu sustava, smanjen radarski potpis plovila zahvaljujući oblikovanju trupa, nadzor buke, smanjenje infracrvenog (infrared – IR) potpisa…

Inačice fregata
Postojeći dizajn SIGMA plovila proizišao je iz deplasmanskog oblika trupa namijenjenog postizanju velikih brzina, koji je sedamdesetih godina razvila projektna tvrtka MARIN Teknikk AS. Damen svjetskom mornaričkom tržištu trenutačno nudi tri tipa SIGMA borbenih površinskih plovila: fregate, korvete i brze jurišne korvete. Oblikovno rješenje obitelji SIGMA fregata i korveta udovoljava u prvom redu zahtjevima vezanim uz temeljne zadaće kao što su mornarička ophodnja isključivim gospodarskim pojasom (exclusive economic zone – EEZ), odvraćanje, traganje i spašavanje te protubrodsko, protuzrakoplovno i protupodmorničko djelovanje, kao i elektroničko ratovanje.

Ilustracija obitelji fregata i korveta koncepta SIGMA

Temeljno naoružanje sastoji se od glavnog topa srednjeg kalibra 76 mm, sustava za blisku borbu (CIWS), dvaju topova malog kalibra, dvaju SSM lansera, 12-cijevnog vertikalnog lansera SHORADS, dvaju lansera torpeda, dvaju sustava mamaca i elektroničkih protumjera. Senzorski paket sadrži 3D motrilački i indikacijski radar te IFF identifikaciju, radarsko / elektrooptički nadzor paljbe, trupni sonar i mjere elektroničkog nadzora.
Najveće je plovilo u obitelji fregata koja nosi oznaku SIGMA 10514: duljine 105 m, širine 14 m i s predviđenom posadom od 120 članova. Zahvaljujući pogonsko-propulzijskom sustavu u CODOE (combined diesel or electric) konfiguraciji, ukupne snage dizelskih motora 20 MW i dvama električnim motorima pojedinačne snage 1300 kW te vijcima s prekretnim krilima, postiže najveću brzinu od 28 čvorova.
Slijedi fregata duljine 105 m i širine 13 m, oznake 10513. Posadu čini 110 članova, a najveću brzinu od 27 čvorova postiže uz dvostruke dizelske motore (combined diesel and diesel – CODAD), svaki snage 8900 kW, te vijke s prekretnim krilima.
Najmanja je fregata SIGMA 9813, duljine 98 m i širine 13 m, koja smješta 91 člana posade. Zahvaljujući pogonsko-propulzijskom sustavu jednakom onom kod inačice 10513, postiže najveću brzinu od 28 čvorova.

Inačice korveta
Najveće plovilo SIGMA korveta naziva se SIGMA 9113: duljina iznosi 90,7 m, širina 13 m, a predviđena je posada od 50 članova. Svojim pogonsko-propulzijskim sustavom uz dvostruke dizelske motore (CODAD), svaki snage 8900 kW, te vijke s prekretnim krilima postiže najveću brzinu od 28 čvorova.
Srednja SIGMA korveta duljine je 83 m i širine 13 m, a nosi oznaku 8313. Posadu čini 55 + 12 članova, a najveću brzinu od 29 čvorova postiže svojim pogonsko-propulzijskim sustavom u CODAD konfiguraciji s pogonskim motorima 2 x 7400 kW i 2 x 5920 kW te standardnim brodskim vijcima. Posebnost inačice jest postojanje misijskog zdenca. Najmanja od obitelji korveta naziva se SIGMA 7513, duljine 75 m i širine 13 m, a smješta 66 članova posade. CODAD konfiguracija pogonsko-propulzijskog sustava temeljena je na dvama dizelskim motorima pojedinačne snage 8000 kW, a plovilo postiže najveću brzinu od čak 34 čvora. U odnosu na sve navedene korvete i fregate, SIGMA 7513 nema sposobnosti protuzrakoplovnog i protupodmorničkog djelovanja pa u temeljnom naoružanju nisu SSM lanseri i lanseri torpeda, a senzorski paket može sadržavati i 3D i 2D radar, ali ne i trupni sonar.

Brze jurišne korvete
Brze jurišne korvete također karakterizira SIGMA trup, kompaktnost, brzina i udobnost, čak i pri visokim stanjima mora, te višestruko primjenjiv modularni dizajn. Pojedine su inačice SIGMA brzih jurišnih korveta predstavljene 2013. godine na izložbi DSEI u Londonu, dok su one manjih dimenzija predstavljene na izložbi NAVDEX 2017 u Abu Dhabiju. I ta SIGMA obitelj ima tri predstavnika. Najveće plovilo nosi oznaku SIGMA 7310, duljine preko svega 74,2 m i širine 10 m. Svojim pogonsko-propulzijskim sustavom od četiriju MTU dizelskih motora tipa MTU 20 V 4000 M93L postiže najveću brzinu od 34 čvora. Temeljni zahtjevi vezani uz dizajn brzih napadnih korveta tiču se zadaća protubrodskog, protuzrakoplovnog i protupodmorničkog djelovanja, kao i elektroničkog ratovanja. Borbeni sustav sastoji se od glavnog topa srednjeg kalibra, sekundarnog topa lakog kalibra (CIWS), protubrodskih i PZO raketa, dviju strojnica kalibra 12,7 mm, 3D motrilačkog radara, radarsko / elektrooptičkog nadzora paljbe, mjera elektroničkog nadzora te dviju do šest cijevi za lake torpede. Plovila su kompaktnog dizajna i razvijena sukladno vojno-mornaričkim projektnim standardima (radarski potpis, nadzor oštećenja, nuklearno-biološko-kemijska citadela, balistička zaštita, stabilnost). SIGMA 7310 ima podignut zapovjedni most radi bolje preglednosti, odvojen zapovjedno-informacijski centar te brzi presretački čamac duljine sedam metara smješten na krmenoj rampi.

Manje i ekonomičnije
Jurišna korveta srednjeg kalibra duljine je 66 m i širine 10 m pa joj je stoga dodijeljena oznaka 6610. Najveću brzinu od 33 čvora postiže u CODAD konfiguraciji. Temeljne zadaće korvete SIGMA 6610 očituju se u protuzrakoplovnom i protubrodskom djelovanju te elektroničkom ratovanju. Borbeni sustav jednak je onom kod veće sestre, platforma također dijeli s njom sve oblikovne značajke, a na glavnoj palubi smješten je brzi gumeni čamac s tvrdim dnom (Rigid-Hulled Inflatable Boat – RHIB).
Najmanje plovilo u brzoj obitelji naziva se SIGMA 5910, duljine 59 m i širine 10 m. Najveću brzinu od 33 čvora postiže u CODAD konfiguraciji. Temeljne zadaće, kao i cjelokupan borbeni sustav, dijeli s inačicom 6610, dok s inačicom 7310 dijeli oblikovne značajke, uključujući povišen zapovjedni most, dok je brzi gumeni čamac s tvrdim dnom smješten na glavnoj palubi. Sve brze napadne korvete manjih su dimenzija, ali uvelike koriste slične borbene sustave i imaju slične sposobnosti kao i veće, klasične SIGMA korvete, ali imaju manji doplov i autonomiju do dva tjedna. Koriste 25 do 30 posto manje snage, a ujedno su smanjeni operativni troškovi, kao i troškovi održavanja, te oni vezani uz integriranu logističku potporu. Osim toga, niži su i troškovi nabave, smanjena je posada, lakše se koristi u zatvorenim vodama i lukama, ukratko: riječ je o prednostima koje manja plovila imaju u odnosu na veća.

Dodatni odjeljak
Sličnosti i razlike plovila unutar istog koncepta zanimljivo je prikazati na usporedbi brodova SIGMA 9813, SIGMA 10513 i SIGMA 10514, dakle, najmanje, srednje i najveće fregate. Prve dvije imaju jednaku strukturu, pogon, propulziju, kao i pomoćne sustave. Inačica 10513 zapravo je produljena 9813. Na sredini ima dodatni odjeljak duljine 7,2 m koji osigurava još funkcionalnog prostora i alternativne prostore za smještaj.

Damenov prijedlog SIGMA PL10514, s dvjema podinačicama namijenjenim poljskoj mornarici

Najveća, SIGMA 10514, metar je šira od dviju manjih inačica, a ima dodatni odjeljak duljine 7,2 m jednak onom na 10513. Zapovjedni most i paluba jarbola pomaknuti su naviše za jednu palubu, zahvaljujući čemu je stvorena paluba na koju je smješten borbeno-informacijski centar (CIC), komunikacijska kabina / prostor te dodatni prostori namijenjeni smještaju elektroničke opreme. Brodska struktura oko glavnog središnjeg hodnika na drugoj palubi inačice 10514 ima jednaku konfiguraciju konstrukcijskih elemenata i ukrepa, s pojedinim izmijenjenim debljinama čeličnih limova kako bi se uzela u obzir veća širina i istisnina broda. Naime, na objema stranama broda dodano je 0,5 m na vanjski bočni dio strukture (po lijevom i desnom boku), pri čemu svi unutarnji prostori imaju veću širinu za spomenutih 0,5 m. Dodatna širina i prostor na prvoj, drugoj i trećoj palubi iskorišteni su za smještaj veće posade (120 članova) i dodatne sadržaje namijenjene zrakoplovnoj postrojbi, medicinskoj službi i uredima.

Sličnosti i razlike
Najveća je sličnost SIGMA inačica u tome što su svi brodograđevni moduli jednako dugi: 7,2 m. Dakle, kod 10513 i 9813, unatoč tomu što je jedan brod 7,2 m dulji od drugog, dakle, za jedan modul, unutarnja središnja jezgra trupa identična je po brodograđevnim elementima i vrsti ukrepa. Na objema inačicama glavni središnji hodnik na drugoj palubi ima jednake mogućnosti pristupa i stubišta u sve prostore na gornjim i donjim palubama. Nadalje, oblik trupa je geosimetričan, temeljen na modelu ispitane serije SIGMA trupova. Pogonsko-propulzijski sustav praktički je identičan, smješten u duploj strojarnici i opremljen dvama pogonskim dizelskim motora. Na krmenom dijelu najvećeg broda (10514) nalazi se odjeljak s tzv. ekstra pogonom koji sadrži dva električna motora spojena na reduktore i dva dodatna dizelska generatora namijenjena plovidbi pri brzini krstarenja. Kod svih triju brodova jednaka je i načelna konfiguracija jarbola. Osim toga, većina smještajnih kapaciteta ima sličan dizajn i raspored, kao i raspored zapovjednog mosta. I na kraju, naoružanje: bazni su zrakoplovni sadržaji i hangar, topovski zdenci, lansirni sustav MICA, Exocet sustav i bacač, sonar i pripadna oprema te torpedi.

Sadašnji i sigurni korisnici
Indonezijska mornarica ima četiri korvete SIGMA 9113 koje su ulazile u operativnu uporabu od 2007. do 2009. godine. Sve su izgrađene u Nizozemskoj, premda je bilo najavljeno da će barem druge dvije biti izgrađene u domaćem brodogradilištu Surabaya.
Indonezija je u ovom desetljeću naručila dvije najveće fregate, dakle, SIGMA 10514, imenovane kao klasa Martadinata. “Raden Eddy Martadinata” (331) operativnost je postigla 7. travnja 2017., a “I Gusti Ngurah Rai” (332) u konačnoj je fazi opremanja i gradnje u brodogradilištu tvrtke PT PAL. Brodski moduli grade se u Nizozemskoj i Indoneziji (većinom), a sastavljaju u Surabayi.

Zanimljiv pogled ilustratora na brzu jurišnu korvetu SIGMA 6610

Maroko je 6. veljače 2008. potpisao s DSNS-om brodograđevni ugovor u vrijednosti 1,2 milijarde dolara za dobavu dviju fregata SIGMA 9813 i jedne SIGMA 10513.
S tvrtkom Thales Nederland potpisan je 1. travnja te godine ugovor o isporuci i instalaciji sustava za upravljanje i nadzor te paketa senzora za spomenute brodove. Ugovorni paket uključivao je sustav upravljanja borbom TACTICOS, motrilački radar SMART-S Mk2, laki radar za nadzor paljbe LIROD Mk2, Thalesov sonarni sustav KINGKLIP i drugo. SIGMA 10513 imena “Tarik Ben Ziyad” porinuta je u srpnju 2010., a u rujnu 2011. ušla je u operativnu uporabu marokanske mornarice.
Gradnja druge i treće fregate 9813, “Sultan Moulay Ismail” i “Allal Ben Abdellah”, započela je u ožujku, odnosno rujnu 2009. godine. Obje su porinute 2011., a nakon uspješno okončanih pokusnih plovidbi predane su korisniku te su u ožujku, odnosno rujnu 2011. ušle u operativnu uporabu.
Meksiko je naručio fregatu tipa SIGMA 10514 temeljenu na indonezijskoj inačici (PKR) s razlikom u sustavima naoružanja i različitom ulogom. Meksička mornarica rabit će SIGMA-u kao ophodni brod velikog doplova. Porinuće je planirano za 2018., a ulazak u operativnu uporabu za 2020. godinu. Gradit će ga brodogradilište meksičke mornarice u Salina Cruzu, uz projektno-tehnički nadzor nizozemskih stručnjaka.

Neodlučni, ali…
Ministarstvo obrane Rumunjske objavilo je u studenom 2016. da je odabralo SIGMA dizajn za svoja četiri buduća broda. Ugovor bi vrijedio 1,6 milijarde EUR-a, uključujući obuku, pričuvne dijelove i streljivo. Plovila bi se gradila u Damenovu brodogradilištu u Galațiju, Rumunjska, a prvo bi trebalo biti isporučeno unutar dvije i pol godine od potpisivanja ugovora. Rumunjska mornarica razmatrala je fregate, inačice SIGMA 9813 i SIGMA 10514, pri čemu zadnja zadovoljava većinu njezinih taktičko-tehničkih zahtjeva. Međutim, Senat je u prosincu 2016. odbio odobriti nabavu pa je odluka zasad odgođena.
Damen je prošle godine predao Poljskoj ponudu plovila SIGMA PL 10514 u dvjema inačicama. Prema temeljnim funkcijama, inačica Miecznik imat će zadaću plovila za zaštitu obale, dok bi Czapla trebala biti odobalni ophodni brod.
Na osnovi 3D ilustracije prikazane na izložbi Balt Military Expo 2016, oba bi plovila trebala biti opremljena OTO Melarinim glavnim topovima kalibra 76 mm i Thalesovim NS100 radarom. Ovisno o zahtjevu poljske mornarice, kao što je slučaj i s ostalom opremom, plovila mogu biti opremljena Thalesovim radarima SMART-S Mk2 ili Saabovim Sea Giraffe AMB. Brod koji će djelovati uz obalu ima 12-cijevni sustav za vertikalno lansiranje namijenjen MBDA-inim raketama MICA te osam Saabovih RBS-15 protubrodskih raketa (opcija je i opremanje Kongsbergovim NSM-om). Inačica ophodnog obalnog broda uključuje lanser RAM Mk 49, a može biti opremljena i Thalesovim LMM-om.

Mjesta za sve
Obje inačice podrazumijevaju Damenov koncept Multi Mission Space koji pruža više mogućnosti. Takve su konfiguracije plovila u stanju ispuniti zadaće protubrodskog djelovanja, polaganja mina, potpore specijalnim snagama ili minskog protudjelovanja. Na lijevom boku broda osiguran je prostor za dodatni gumenjak s tvrdim dnom duljine 11 m. Važno je spomenuti i da se Damen na međunarodnom tržištu natjecao za isporuku svojih SIGMA plovila malezijskoj, egipatskoj, filipinskoj i omanskoj mornarici, kao i mornarici Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali nastojanja nisu polučila uspjeh. Ipak, koncept SIGMA čini se modernim i prilagodljivim, pa i povoljnim. Kao i modularni smjer općenito, dobro kotira, a čini se da ima i budućnost. Nizozemska tvrtka ima konkurente, posebno program MEKO, ali tržište, posebno u zemljama koje žele brzo i jeftino modernizirati mornaricu, ostavlja dovoljno mjesta za sve.

Maja PTIĆ GRŽELJ; Foto i ilustracije: DAMEN Schelde Naval Shipbuilding